Aan de riemen!

De Loggerbom “de Hardslag” officieel te water gelaten op 1 juni 2011 toen de Blogsite van de Volkskrant werd opgeheven, waarmee de inmiddels bijna volledige ondergang van de onafhankelijke Pers en Opinievorming scherp is gemarkeerd.
Er mag hier hardop worden gesproken. Ook is er plaats voor kunstzinnige of kunstzinnig bedoelde expressie daar ook de fantasie pas in gedeelde vorm het ideaal kan voeden en de
juiste maatschappelijke handeling kan stimuleren.

Slechts wie te weinig besef heeft van de regels van de goede smaak, of dat naar het gebruik van heden verwart met politieke correctheid, kan hier een vroegtijdig zeemansgraf verwachten.

Aan de riemen !!

SITEMAP

HET ORKEST

Waar het hard klopt op de goede plaats.