All posts by admin

THEMA

Obade 2012

Van een neutrino minder dan miljardste deel
gebakerd in een pak van mensenwoorden,
wat geeft verslindt wat gaf, hoezo een mond te veel,
als we ook zachte zang en melodie van liefde hoorden.

Een lichtpriem op de kim, we noemen het “begin”
Het eerste woord, een nog onvoltooide zin,
een inzicht dat verdooft, verblindt,
dat je verwart, door jou aanvaard – met tegenzin
het is zo klein, zo teer, het woord dat verbindt.

Er staat wat er staat, begin van een refrein
rijmen is niet mijn ding en bezorgt mij hoofdpijn.
Waarom reageerde ik zo volmondig met “ja, ik doe mee”
leuk het tweede feuilleton, een mooi proefkonijn.
Gelukkig is het nog lang geen tijd voor het resume.

Dus mag het stokje over naar een andere dichter.
Men spreekt van een nieuw jaar, maar ik voel me niets lichter
tussen stapels kranten, tassen, flessen en dozen.
Een beetje bang kijk ik naar de rommel van het verleden: wat ligt er
in het verschiet aan doorns en aan rozen…

Plots denk ik, weet je wat? Een wandeling naar de glasbak is een prima start.
Edoch, ik raak door al deze elegante flessenwerperij niet al te zeer verstard
en beschrijf na gedane zaken het menselijk leed op dit uur van de waarheid.
In Tolbert luidt men reeds de noodklok, met niet te verhullen smart
ziet de mensheid toe hoe het wassende water zich van de moegestreden kering bevrijdt.

Aan de rand van de woeste kolk weerklinkt de holle muziek van vluchtig vermaak.
het nieuwe jaar zoekt een eigen geluid, heeft last van de nasmaak
beukt tegen monden die klagen en treuren
mensen vieren waterig feest, spreken in grootspraak
moe van het nieuws en wat er staat te gebeuren

maar één van hen is moedig, trotseert de berichten van storm en zwaar
door visie of zal juist dat kwetsbaar kind van nu, met fijngevoelige snaar,
het kleurrijk weelderig wereldtapijt naar harmonie kunnen weven
en levens vormen in dat puntig licht met groots en weids gebaar,
wat een roos en eigenheid laat groeien, bloeien om weer door te geven?

Liefde, daadkracht en bescheidenheid; voor nieuwetijds toveren nog onvoltooid
gaat het verrukkelijk geleidelijk gebeuren, als een heuvel die naar boven glooit.
Bij een enkeling begint het, en dan nog één, en dan nog één en dan nog één.
Wachten op de ander, een besluit, het wonder, dat is kostbare tijd vergooid.
Nieuwe jaren beginnen in jezelf, bij elke ademtocht, en dat bij iedereen.

Weg met oud en weg met fout, het schijnsel kan nu eindelijk komen
Dat verbetering vooral ook bij jezelf begint, in aanmerking genomen.
Het mens heeft van nature lief, het paart en het bevalt
De kleur bepaalt het mens zijn niet, het zijn de chromosomen
Het is zijn nageslacht, waarvoor de oudere nu weer zijn vuisten balt

‘t geeft kracht, onsterf’lijkheid, dat nu nog kirt, maar straks zijn eigen woorden vindt
ontsnapt aan taal, surfend op het kleinste deeltje, sneller dan het licht geprint
in met pijn doorvlochten rijm, dansend door het schervend glas vol van goede zeden
werd hij nieuw geboren, met de onschuld van een schoongewassen kind
dat verdronk in druppels nieuws, gevallen op de plaat van hier en heden

alwaar de oude ouroboros zich laat bijten, in de staart van zijn verleden.

©OBA – Nieuwjaarscollectief


©Barbara Jansma

Trots op Nederland.

Voor wie nog op de zorg moet steunen
en niet geboren is voor ‘t gladde ijs
die krijgt hier het voorbeeld trots te wezen,
het hoeft niet allemaal zo rap.

Het went snel op één zetel leunen
ook over één nacht lukt de reis,
en je hoeft geen program te lezen
niet slechts je enkels zijn te slap.

Ondanks de kramp in knie en kuit,
buig nooit naar links,
buig nooit naar rechts,
schuif alles rechtdoor voor je uit.

©Sander Miervet

Commentaar

Klik hier door naar Vrederat Themaweken

FAVORIETE REACTIE:

 

Voor: DagenDauw Tuesday,May 1, 2012 at 12:41 Moederkoorn

Hoewel sommige de bemannings-leden/bloggers van de “Hardslag” het zeer op prijs stellen dat lezers reageren op de door hen verrichte inspanningen, is het hen in verband met de hun beschikbare tijd niet altijd mogelijk iedere reactie ook te beantwoorden. Reden waarom op deze pagina melding wordt gedaan van die reacties die op grond van inhoud (hetgeen nadrukkelijk iets anders is dan “de weblogger welgevallig”) eervolle vermelding verdienden.  Als bijkomend voordeel ontstaat een lijst van links om op door te klikken.  Onze webloggers zien dat als een beter alternatief voor het enigszins rare verschijnsel van de zogenaamde lijst van favorieten.  Zij vinden dat een raar verschijnsel omdat het om kwalificatie lijkt te gaan, en daarom een diskwalificatie in zou houden voor degene die om rare redenen ontbreekt.

Eerdere vermeldingen uit de ereloge:

Voor: assyke assyke on Friday,October 14, 2011 at 22:23 Het onnavolgbare leven van een blogger deel 5
Voor: Reinjohnn 23/08/2011 22:21 De oude dame en de rat
Voor: Fleur 16-01-2011 00:18 Recursief 2
Voor: Marius van Artaaa 28-01-2011 11:15 HP de Tijd
Voor: ghijsa 13-01-2011 00:58 Bezoek aan Arnhem -2
Voor: Vleugel Lam 03-01-2011 18:57 Multiple Choice
Voor: vuurjuffer 19-12-2010 11:31 Zintogen
Voor: Opapake 24-11-2010 18:42 Doorlopend
Voor: paco painter 07-11-2010 13:40 Midlife
Voor: Appelvrouw 26-10-2010 09:50 Uitzicht.
Voor: Ghijsa 14-09-2010 18:38 Verhagen 1
Voor: Marcus Lucas 05-08-2010 Bouten en ..
Voor: thrammy 02-07-2010 09:38 Handboek Soldaat
Voor: Wattman 25-06-2010 Liefde’s beet
Voor: svara 14-05-2010 17:45 Gift
Voor: Robert Kruzdlo 08-05-2010 13:45 Bar gevecht
Voor: Appelvrouw 06-05-2010 Nieuws van niks
Voor: Blutch 01-05-2010 12:58 Opportunisme
Voor: paco painter 14-04-2010 12:14 Rechtvaardigheid
Voor: DonBeljon 01-04-2010 10:37 Strafmaat
Voor: Herman Vruggink 30-03-2010 Hirsi Ali Opnieuw
Voor: Koko Nooitgedagt
Voor: meebenotty 22-03-2010 12:54 Verjaardag
Voor: Verbaas 17-03-2010 13:18 Wezen
Voor: Floortje 07-03-2010 15:10 Lompkabinet
Voor: joost tibosch sr 05-03-2010 00:01 Laatst ontvangen
Voor: suiker 25-02-2010 13:53 Uit het handboek..
Voor: thrammy 18-02-2010 15:39 Schrijf eens..
Voor: assyke 15-02-2010 12:28 De kelder van D
Voor: Theo 14-02-2010 09:29 De kelder van D
Voor: Theo 08-02-2010 17:19 Armstrong
Voor: Ingrid v.d Bergh 07-02-2010 19:22 Ik denke oft
Voor: Ina Dijstelberge 30-01-2010 21:25 Mensen ..
Voor: Noud was ff weg 03-01-2010 13:51 Mensen maken..
Voor: Smokey 31-12-2009 15:25 Ik heb de pest..
Voor: Hyperinflatie 14-12-2009 20:09 Er wordt meer ontkend
Voor: Ingrid v.d.Bergh Hij is dood gek!! 03-12-09 12:33
Voor: Fleur 20-09-2009 07:25 De (geestes)ziekten
Voor: Robert Levenslang 17-09-2009 10:17
Voor: Catharina Heren, niet reageren 25-08 13:59
Voor: Lidy Unchained Melody 08-08 18:57

Helpdesk

De derde wereldoorlog is een onderwerp waarover ik al vanaf ongeveer 1963 heb horen spreken. De napraat over de Russische inval in Hongarije, de Cubacrisis, de ontwikkeling van verschillende soorten gruwelijke bommen en raketten, ik noem ze voor het gemak maar de alfabetbommen (Ik heb zelf gehoord van A-Bom en H-Bom, maar ik ken de mens inmiddels goed genoeg om te vermoeden dat we wel ongeveer tot de Z zullen zijn gevorderd.)
Gebeurtenissen die op zekere momenten zelfs theorieën veroorzaakten dat er veel mis was met de geestelijke volksgezondheid vanwege de collectieve angst-psychose die werd veroorzaakt door de dreiging van een nucleair conflict met de vijand die op dat moment in de mode was. Op dit moment zijn het Henk, Ingrid, Piet-Joris en Korneel (Het zullen mannen met zwarte baarden zijn ) uit Almere geloof ik. Zij kunnen ons na al het eerder beloofde geweld toch niet echt meer imponeren.

Afgestompt als we zijn. Volgevreten tevreden met hormonenvlees en een vetrijk dieet op smaak gebracht met kankerverwekkende chemicalieën. Levend in de waan dat er weliswaar geen God meer is, maar toch wel iets van wat je een vage overheid zou kunnen noemen die zorgt voor ons dagelijks brood. Waarvan we niet zeker weten of dat nu de onschuldig ogende sullen zijn als Balkenende of Job Cohen.
Ofwel hun superieuren waarvan nog minder weten. Dat ze geen familie van Bin Laden zijn is wat we maar aannemen. Maar waarvan we wel zeker weten dat zij voor ons zorgen. We hechten een merkwaardig vast geloof in die onzichtbare mafia die ons bestuurt ergens bovenin die onduidelijke cellenstructuur. Dat opperwezen zorgt voor ons zieleheil in het “hiermaals”. Zodanig groot is het geloof dat we niet eens gemerkt hebben dat de derde wereldoorlog al lang is begonnen. Onduidelijk blijft ook wie het eigenlijk zijn die hem hebben opgestart.

Na het Mosterdgas en later Zyklon-B te hebben ingezet voor industriële vernietiging van de mens is de biologische oorlogsvoering tot een geperfectioneerd niveau opgevoerd. Net als de vorige keren (zoals Freeman Dysan in “Het schitterend ongeluk” zo duidelijk verklaarde) is het succes niet gelegen in de stand van de technologie van geavanceerde wapenssystemen maar volledig gebaseerd op de logistiek en de bureacratische regelmaat waarmee de aanvalsgolven worden ingezet. Er was geen andere reden om Dresden plat te branden dan dat het in de planning stond. Nu is Co2 één van de meest gebruikte middelen. Plastificering van de Oceanen wordt als wapen ingezet op zee. Op het land worden de communicatiemedia vooral ingezet voor propagandadoeleinden. Het slagveld wordt uit beeld gehouden, er worden fictieve vijandbeelden gecreëerd, en als summum worden soldaten voor de strijd gerecruteerd die zich niet eens bewust zijn te worden misbruikt voor oorlogsdoeleinden. Soldaten die aan de vernietiging bijdragen door te consumeren. En zonder soldij, behalve dan wat men wel noemt “koopkracht”, waarmee de zevende Mobiele telefoon binnen handbereik komt.

Geen logistieke organisatie zo perfect dat er niet eens iets mis kan gaan. Terwijl het gepland was om de 9,5 miljoen liter olie die gister (en alle andere dagen) uitstroomde in de Mexicaanse Golf via de normale oorlogslogistiek van benzinepompen in de automobielen van consumenten te plaatsen, en deze door uitlaatpijpen in het milieu te pompen, zorgt een lek in een uitlaatklep op de zeebodem, dat de oorlogshandelingen ineens bijna ongecamoufleerd zichtbaar worden. Omdat het gebruikte gif rechtstreeks over het beoogde doelwit wordt uitgestort.

En daarmee medesoldaten dreigt een groot gevaar voor onze vijand. De vijand die de berichtgeving over de slag om de Mexicaanse Golf om die reden zorgvuldig naar pagina vier van de kranten dirigeren.
Het gevaar dat consumenten/strijders zich ineens bewust kunnen worden van wat ze eigenlijk aan het doen zijn. Dat we gaan beseffen dat we al lang “rekening rijden” Dat er verzetsgroepen zouden kunnen ontstaan.
Dat men zich bewust wordt van het feit dat een cellenstructuur ook omgekeerd kan werken. Dat we de kop uit het zand zouden kunnen halen. En niet langer blijven geloven in de lethargie van de ontkenning dat we wel zelf verantwoordelijk zijn en van het geloof dat onoverkomelijke machteloosheid maakt dat we ons gewillig naar de ingang van de poort moeten laten leiden waar boven staat: “KONSUMIEREN MACHT FREI