Hazes

Nadat Hazes de wereld verliet, en dat is vandaag geloof ik tien jaar geleden, zijn we genoopt om iedere maand een herdenking te vieren. Eerst het overlijden, Daarna de viering van het feit dat Hazes een jaar geleden overleden was. Daarna het feest dat moest worden gevierd omdat er een half jaar daarvoor zo’n mooie herdenking was geweest.  Opera, film… Read more →

De weldadiger

In de aloude kapitalistische quorum-democratie is vanouds de weldadiger actief. Ter rechtvaardiging van het bestaan van gedepriveerde minderheden is de charitas de dekmantel om het bestaan van die minderheden te rechtvaardigen. Het levert het sociaal gezicht, zonder de vinger te hoeven leggen op het ontstaan van die ongelijkheid en jezelf te versieren met het masker van je eigen onschuld. Een… Read more →

Ontstemmingsadvies

De verkiezingen staan voor de deur.  Wat zijn verkiezingen zonder beschouwende analyse van uw oorlogscorrespondent. Ik heb er langdurig tegenaan gehangen. Staande op de rand van de 50 meter hoge duikplank, eigenlijk geen zin hebben, maar weten dat het moet. De dienstplicht is dwingend. Winst is er niet te halen, maar als je op de vijand wacht mis je de… Read more →

Het linke persspectief

Al enige tijd geleden, ik weet nog dat het begon in geblondeerde kringen, werd het misverstand geïntroduceerd dat er in Nederland sprake zou zijn van een “linkse” pers. Een opzettelijk herhaalde term die er vooral toe diende sporen van kritiek, hoe licht van gewicht dan ook op inhaligheid, graaicultuur, petrochemische groei en consumentisme als onwetende domheid van mensen die zelf… Read more →

Lentegedoogakkoord

We hebben nu tijdens de staatsgreep een onparlementaire junta aan het bewind gehad . Behalve de inktzwarte smet van de manier waarop dit tot stand kwam, bleef het begrip gedogen een hoofdcomponent van het maatschappelijk gebeuren. Grote prestaties van het regime verzachtten enigszins de pijn. We mogen op de afsluitdijk 130 rijden zodat de bekeuring toch 75 euro lager uitvalt.… Read more →