Gedachtegoed !

In toenemende mate wordt ontstaat in mij de drang om nu eindelijk eens te beginnen met de ontwikkeling en de promotie van mijn gedachtegoed. De eerste stap, gewoontegetrouw, is te analyseren wat het begrip precies inhoud. Wel…, je leeft in de gemeenschap. Je communiceert met mensen. Je bent het eens of niet eens. Je mening groeit in de bodem van het eigen belang. En daarna gedijt die mening, als het klimaat geschikt is, en is jouw mening een geurig, felkleurig en bladrijk pronkstuk in de vensterbank van je buurtje. De blik van de voorbijgangers bevrucht jouw zelfgenoegzaamheid. Jouw waarheid werkt. Als het klimaat niet geschikt is moet er iets gebeuren. Wordt het tijd voor actie. Kan er worden ingegrepen in je eigen belang ? Of er moet iets gedaan aan het klimaat! De eerste weg: In plaats van water moet je olie op gaan zuigen ? In plaats van in suiker moet je koolstofdioxide gaan omzetten in vet? Dat is wel de weg van de gevestigde orde. De WeeWeeDee die zegt dat je niks meer nodig hebt. De PvdW die zwijgend toestaat dat de Keuringsdienst der Waarheden afkeurt wat men vroeger "socialisme" noemde. Het Christelijke Rotte Appèl die ieder bestaand belang direct herkent als een oude Christelijke waarde en dit inmiddels traditioneel ook aan niemand meer hoeft uit te leggen waarom dat zo zou zijn ( Jezus heeft altijd al gezegd: Ge zult liggend werken in het zweet uws aanschijns). Bij de tweede weg doet het gedachtegoed zijn intrede. Gedachtegoed, dat is de kunstmest voor het klimaat van je eigen belangen. Hoe minder gemeenschappelijkheid in eigenbelang hoe meer merken gedachtegoed er dreigen te onstaan. Gedachtegoed is het etiket voor eigenbelang in de gedaante van ideologie. Zover gekomen is het werk snel klaar. Mijn belang is dat mijn honger wordt gestild. Materiële honger is nu nog slechts aanwezig in de vorm van dreiging voor de toekomst. Vanwege de levensfase waarin ik verkeer alleen al van wat minder gewicht dan mijn geestelijke honger. Mijn geestelijke honger is acuut. Er zijn genoeg boeken om te lezen, en dat houdt me op de been. Maar dat de politiek zich werpt op het verbieden van de enige twee televisieprogrammas die er bestaan die ergens over gaan, dat mijn zoon die derde jaar psychologie studeert op school nooit het begrip soortelijk gewicht geleerd heeft stuit me tegen de borst. Op de een of andere manier zullen de machthebbers van later de materiele zaken wel enigszins regelen. Er zal altijd wel een elite van het soortelijk gewicht zijn die kerncentrales en sojaplantages runt. Maar een eerlijke verdeling van kennis en algemene ontwikkeling gericht op een bredere maatschappelijke participatie is nu mijn grootste belang. Hierbij verklaar ik het tot gedachtegoed. Ik ben in het bezit van inktpatronen. Is het trouwens gedachtegoed of gedachtengoed. Lastig dat groene boekje.

This entry was posted in Volkskrant. Bookmark the permalink.

One Response to Gedachtegoed !

  1. Roestenburger says:

    Avatar van Roestenburger
    het is in geen geval groenenboekje, hoewel – ze willen me toch politiek correct zijn vandaag de dag…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *