Lucifer

Om kort te gaan. Het doet er eigenlijk juist niks toe of Pietje eigenlijk Jantje is, net zoals het ook niet opvalt dat de onbenulligheden die mensen met elkaar uithalen de inhoud van hun leven vertegenwoordigen en wel in de vormen van die prachtige frasen en theorieen waarin ze die verpakken.
Die in hun leven zodanig het essentiele middelpunt vormen dat het hen brengt tot daden die weliswaar onbenullig zijn maar doorslaggevend. Zoals dronkenschap, of zoals vallen of mischien vliegen. Van de tram of mischien van de rots. Of zomaar uit het gezelschap verdwijnen op het een of andere terras.
Dat alles is nu eenmaal totaal om het even. En .. doorslaggevende werkelijkheid.

Knap werk Palmen !! Dat je het nog voor elkaar bokst met je boek de Jantjes in ingezonden stukken te mobiliseren om de Pietjes te verdedigen, en daarmee nog aandoenlijker het leed van de mens te demonstreren.
Want het schrijnt in de ziel om daarin te lezen wie er nog met wie op welke bank zat in de zestiger jaren. Jouw lucifer doet het licht aan ’s nachts in het cafe na sluitingstijd.

This entry was posted in Volkskrant. Bookmark the permalink.

One Response to Lucifer

  1. Babbelegoegje says:

    Avatar van Babbelegoegje
    Mooi, ik zie erg uit naar een nieuw stukje van uw hand. -:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *