Broertje dood ?

Opnieuw Wilders. Niet mijn schuld, hoewel in zekere zin ook wel.
Schreef ik enige tijd geleden over het succes van Wilders en dat dit kon worden verklaard uit Femkes faillissement. Blijkt nu opeens dat Wilders precies hetzelfde beweert. Alleen moet ik toegeven in een veel kortere en meer eenvoudige uitleg.
Het veel geroemde talent van Wilders is daarmee gebleken. Kort en duidelijk maar zonder merkbare uitwas van politieke incorrectheid. Dat dwingt mij uiteraard er nog even op terug te komen.
Net als Rita bleek Wilders bovendien vroeger posters van de PSP aan de muur te hebben gehad. Dat slaat je toch helemaal met stomheid. Nooit eerder hoorde je hem open praten over het feit dat hij het vervelend vond te zijn bedreigd door mensen. Nooit eerder hoorde je hem toegeven dat het onder de druk van het journaille was te moeten uitspreken dat dit meestal was door allochtone medeburgers en dat het vervelend was voor zijn gezin. Had iemand ooit gehoord dat hij überhaupt ( bij dit woord moet ik altijd aan Ischa Meyer denken ) een gezin had. Op zich al een wonderbaarlijk verschijnsel: geen gezin en wel last van allochtonen. Maar allah, het zij zo, je kan niet in iemands achtergrond en jeugdervaringen kijken via het televisieruit.

Maar ik moet de man niet langer plagen. Waar kortheid een onmiskenbaar talent is van Geert Wilders, is duidelijkheid niet één van zijn eigenschappen. Wat Geert niet heeft blijkt bij Paul wel aanwezig.

Nog een Wilders ??????!!! Met bijna hetzelfde haar, maar door gezond verstand in een acceptabel model, en zonder carnavalsdas. Die het met mij eens is?????

Zijn analyse over het gemis aan visie en ideologie, als basis van het succes van zijn broertje kon zonder enige vorm van hinderlijke incorrectheid over het voetlicht komen. Hooguit literair incorrect omdat hij zijn standpunt onderschreef met de zichtbare schrik met de SP te worden geïdentificeerd in plaats van zoals bij mij het geval is, met Femke.

Maar ja bij mij moet het nu eenmaal bij voorkeur allitereren. Daarnaast wordt in het faillisement van Femke de leegheid zo hevig door de pretentie, de zelfingenomenheid en de waanwijsheid geaccentueerd dat zij me nog meer irriteert dan de pseudo-arbeiders van de SP dat doen. Sorry meid!!.De mooiste meisjes van de klas blijken ook in andere programmas vaak minder goed terecht te komen dan de beloftes uit hun jeugdjaren deden vermoeden.

He Paul ? Niks voor jou om een partij te beginnen ? Niemand begrijpt zo goed als jij en niemand was zo snel in staat de notoire betweter Everdinges van der Laan ( zou dat trouwens een broer van Loesewies wezen ? ) van je gelijk te overtuigen.

Overigens had de uitzending van Pee en Wee van gisteravond nog een andere verrassing in petto. Een docent Nederlandse taal van de integratiecursus, die haar prominente rol uitsluitend verdiende omdat ze de echtgenote van de nieuwe moslimpartij in Venlo in de klas verwelkomt, bleek een voorbeeld te zijn in het voeren van oppositie. Als je zegt dat er iets moet veranderen, sprak zij, en je zegt daarna dat er een wet is die je belemmert iets te veranderen, dan moet je niet net doen alsof je iets verandert.

Veel inspirerender dan politieke incorrectheid is de verwondering die wordt teweeg gebracht door de onthutsende werkelijkheid.

<#comment><#comment>

<#comment>

This entry was posted in Volkskrant and tagged , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Broertje dood ?

  1. Peter Louter says:

    Avatar van Peter Louter
    Genietelijke overwegingen..
    Tonkens deed van morgen een nuchtere poging om de PPV haar plaats in het politieke landschap te geven.
    We moeten eens ophouden met de hysterie in dit verband

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *