Een emmer pauwestront.

Het Hof van Discipline heeft uitspraak gedaan in de zaak van advocaat Mohammed Enait. Er is geoordeeld dat Enait geen intentie van minachting aan de dag legt door niet op te staan bij het binnentreden van de rechter.
Deze constatering lijkt mij wel bevestigd door het optreden van de persoon bij openbare optredens. Ongevraagde religieuze uitingen heb ik hem persoonlijk nooit ergens zien doen. Wanneer zijn religieuze opvatting zichtbaar werd was dit altijd naar aanleiding van vragen daarover aan hem gesteld.

Hoewel hij zijn uiterlijk niet meeheeft, hij is in dit opzicht de natuurlijke pendant van Geertje Wilders, heb ik hem ook nooit enig agressief geluid in die richting horen maken. Wat opvalt is zijn intelligentie en zijn onmiskenbare analytisch talent omtrent zaken waarin om zijn mening wordt gevraagd. Bij Pauw en Witteman maakte hij als enige rake opmerkingen over het basisprobleem van consumentisme en vooral in de vorm van zinloze verspilling, en bewees een groter inzicht te hebben dan onze minister van gloeilampen, kolen en staal.

Nergens wordt duidelijk dat Enait de wet niet respecteert ofwel de dienaren die hem uitvoeren. Sterker nog, hij is er zelf in toegetreden. Wie zijn staat van dienst naleest kan constateren dat die respectabel en indrukwekkend is.

Al met al lijkt het erop dat de commotie die hij opwekt nadat hij zichtbare moeite kreeg zich te beheersen nadat hij beledigd werd door een tot nu toe weinig fouten makende, en daardoor over het paard getilde Pauw in de uitzending van Pauw en Witteman niet door rede en objectieve waarneming wordt gestuurd.

Onduidelijk was het wat deze Pauw bezielde. Tot nu toe had ik hem nooit betrapt op het opschudden van goedkope sensatie omwille van kijkcijfers. Die indruk maakte hij ook nu niet zo direct. Wie weet, kun je dan gissen, een geheime verhouding met Klaartje Polak die hem had verzocht wraak te nemen ?

Het lijkt er een beetje op dat er een soort machtstrijd gaande is tussen presentatoren en mensen die maatschappelijk een hogere positie bekleden. Als Spong of Moskovitch optreden dan hebben de heren maar ook Klaartje geen moeite scherpe, soms wel kritisch ogende vragen te stellen, maar altijd gebeurt dit toch op een toon van: Ik stel dit wel scherp, maar geef je ook de blik van verstandhouding van ons intelligente mensen onder elkaar die in wezen wel begrijpen dat je omwille van je functie zo optreedt. Een enigszin kruiperige, je zou kunnen zeggen "salon-kritische" houding.
Als het gaat om vertegenwoordigers van de Partij voor de Vrijheid van de onderbuik, dan is de non verbale communicatie meer in de trant van "denk niet dat ik het altijd met je eens ben", maar ik geef je de blik van verstandhouding van ons democraten onder elkaar dat we in dit land mogen zeggen wat we willen. De enigszins vergenoegde, je zou kunnen zeggen, ik ben de klassevertegenwoordiger en niet Pechtold houding.

Mohamed Enait heeft wel eens naar de uitzending van Pauw gekeken en vergelijkt zijn gewone gedrag met de manier waarop nu ineens hij wordt bejegend. Nadrukkelijk wordt hij aangesproken in de directe tweede persoon. Niet als tegen Spong: Als je dit en dit ziet.. ( vertaal: als men dit tegenkomt als u in uw situatie ), maar he jongen ( sic.) je moet je niet zo opwinden met je rare muts. En dan voelt Enait exact aan wat er over hem wordt uitgestort. Minachting en disrespect. Van mensen die achting en respect al is het in de vorm van kruiperigheid en pseudo-objectiviteit hoog in hun vaandel voeren.

Wat Enait overkwam benoemde hij zelf als elite-racisme van redactieleden van gevestigde actualiteitsrubrieken. Gezien de verklaarbare terechte woede, er van uitgaand dat woede terecht kan zijn, een uitdrukking die nog wel binnen de fatsoensnormen en zeker binnen de grenzen van de vrije mening bleven. Het benoemen van de groep waartoe hij behoort als ras gaat me iets te ver, maar kon er een betere term worden gevonden ?. Waarom hij vertrok kunnen we niet verklaren. Uit het lood geslagen ? Je probeert, ik denk voor iedereen zichtbaar, een integer mens te zijn, wordt uitgenodigd om je succes te bespreken, en krijgt dan een emmer pauwestront over je heen.

De risicos van lukrake misinterpretaties zijn groot als het om dit soort onderwerpen gaat. Begrijp mij dus niet verkeerd. Dat Gerard Reve Maria bezat in haar geheime opening in de gedaante van een muisgrijze ezel en hem niet namens mij door de rechter de rechterhand ( waarmee hij zich veelvuldig afrukte ) werd afgehakt, stemde mij tot tevredenheid. Zoals het achterlijke christendom best eens mocht worden belicht vanuit het perspectief van een onafhankelijke geest, zou dat ook voor de islam best mogen gebeuren. Wie Mohammed in zijn kont wil neuken kan ook rekenen op mijn juridische instemming.

Als je de wet respecteert moet je ook respecteren dat de wet het bestaan van de onafhankelijke geest erkent. Die wet doet dat door nergens verplicht te stellen dat eens mens zich moet conformeren aan een gewoonte die door een meerderheid en zonder nadenken wordt uitgeoefend. Zonder nadenken opstaan met de meerderheid is voor mij één van de meest gevaarlijke neigingen van de mensensoort.

<#comment><#comment>

<#comment>

This entry was posted in Volkskrant and tagged . Bookmark the permalink.

18 Responses to Een emmer pauwestront.

 1. An van den Burg says:

  Avatar van An van den Burg
  Mooi en intelligent blog. Mijn complimenten!! heel veel mensen menen te mogen zeggen dat de advocaat fout was, maar dat zeggen zij om de islam te bevuilen.Er is geen wet/ en regelgeving over dit item!

  Gr. An.

 2. elsje dijkstra says:

  Avatar van elsje dijkstra
  = Het lijkt er een beetje op dat er een soort machtstrijd gaande is tussen presentatoren en mensen die maatschappelijk een hogere positie bekleden. Als Spong of Moskovitch optreden dan hebben de heren maar ook Klaartje geen moeite scherpe, soms wel kritisch ogende vragen te stellen, maar altijd gebeurt dit toch op een toon van: Ik stel dit wel scherp, maar geef je ook de blik van verstandhouding van ons intelligente mensen onder elkaar die in wezen wel begrijpen dat je omwille van je functie zo optreedt. Een enigszin kruiperige, je zou kunnen zeggen "salon-kritische" houding. =

  Ik vermoed dat Enait niet in het spel betrokken was:
  Jeroen Pauw dan maar? Hij heeft inmiddels ook het trucje onder de knie waarmee de kijkcijfers omhoog gejaagd kunnen worden. Wat moeten ze een pret gehad hebben, vooraf bij het doorspreken van de uitzending. Die Chabot zetten we in als nar – grappig wijs kan hij commentaar dicteren en daarmee de druk van de ketel halen. En meisje Cramer zorgt voor een aangenaam klimaat in de studio met haar gegiechel. De ernst brengen we in met die verslavingsarts en de aflevering krijgt net dat tikkeltje suspense door Enait. Witteman moet zijn mond houden, maar Pauw kan zijn imago van jonge hond opkrikken door foute vragen te stellen.

 3. janplezier says:

  Avatar van janplezier
  Mohammed Enait is zo kenmerkend voor die moslims, die de rechtsorde hier niet respecteren en zelfs afwijzen, maar daar wel een beroep op doen, om hun geloof steeds verder te laten binnendringen in onze rechtstaat.

  Wikipedia
  In verschillende interviews liet Enaits zich neerbuigend uit over de (etnisch) Nederlandse bevolking. Zo vergeleek hij de autochtone Nederlanders met aboriginals en suggereerde hij, na een uitspraak van een rechter, dat de huidskleur van de desbetreffende rechter en de door hem veronderstelde kwaliteit (‘een boerenvonnis’) in relatie met elkaar zouden staan.

 4. An van den Burg says:

  Avatar van An van den Burg
  In verschillende interviews liet Enaits zich neerbuigend uit over de (etnisch) Nederlandse bevolking. Zo vergeleek hij de autochtone Nederlanders met aboriginals en suggereerde hij, na een uitspraak van een rechter, dat de huidskleur van de desbetreffende rechter en de door hem veronderstelde kwaliteit (‘een boerenvonnis’) in relatie met elkaar zouden staan. ========

  Intelligente uitspraken zeg van Enaits! En humoristisch! hahah

  An.

 5. janplezier says:

  Avatar van janplezier
  Intelligente uitspraken zo vind An van den Burg van Mohammed Enait.
  Zegt ook iets over An van den Burg zelf.

 6. elsje dijkstra says:

  Avatar van elsje dijkstra
  Dijkstal zegt wel eens dat, als je het hebt over "buitenlanders" de Nederlanders beter "inlanders" genoemd kunnen worden. En het is algemeen bekend dat het heel lastig is om los van het cultureel erfgoed dat je met je meedraagt te kunnen oordelen over een ander – dit geldt ook voor een rechter.
  Een snufje empathie wil wel eens helpen om tot een beter begrip te komen. Mocht je dat niet in bezit hebben, sluit dan je ogen wanneer je naar een uitzending kijkt. Wanneer wordt iemand in de rede gevallen? Welke woorden van de vragensteller worden herhaald, aan welke wordt voorbijgegaan?

 7. Marius van Artaaa says:

  Avatar van Marius van Artaaa
  @ janplezier

  iemand kan niet kenmerkend zijn voor wie dan ook

  hooguit wat hij zegt of doet

  en als je dat stelt dan moet je met argumenten komen

  die toetsbaar zijn

  waar feiten van getoond kunnen worden

  anders is het geloel, zou Ernst Happel zeggen

  probeer tenminste op taalniveau de regels te volgen

  we hebben genoeg verwarring over geloof, gelovigen, geloofsregels, geloofsinhouden en geloofsdaden die één iemand typeren en meteen op de totale gemeenschap betrokken worden

  als je zo redeneert ben je niet in staat een juist oordeel te vormen

  en daar zit het probleem van het gesprek dat JP wilde voeren

  mij is volkomen duister waarom ze de man uitnodigden

  hij had een zaak gewonnen

  en kennelijk vonden ze dat niet in de haak

  vreemd

  als dat de nieuwe journalistiek wordt

  een vonnis afzeiken zonder enige motivatie en

  zonder degene die het vonnis uitsprak dan om opheldering te v ragen

  als P&W menen dat zij beter rechtspreken

  dan moeten ze hun baan aan een ander geven

  ik zit niet te wachten op journalisten die voor rechterje spelen

  dat riekt naar een massamediumgericht, een volksgericht in nieuwe zakken.

 8. janplezier says:

  Avatar van janplezier
  @Marius van Artaaa Wie de uitsprakken van Mohammed Enait. intelligent noemt, zegt daarbij iets over hem of haarzelf. Hier is geen woord verkeerd aan.
  Je eigen reactie is verder wazig, en vooral nietszeggend.

 9. An van den Burg says:

  Avatar van An van den Burg
  ======= ik zit niet te wachten op journalisten die voor rechterje spelen

  dat riekt naar een massamediumgericht, een volksgericht in nieuwe zakken.======.

  Dat dacht ik ook!

  An.

 10. An van den Burg says:

  Avatar van An van den Burg
  janplezier. Dus jij wil ook al de norm van humor en intelligentie gaan bepalen voor anderen???

  An.

 11. janplezier says:

  Avatar van janplezier
  De welbekende verontwaardiging van mensen die onze democratische rechtsorde en beschaving afwijzen die superieur is ten opzichte van de Islam, maar zich er wel op beroepen, als het hun uitkomt.

 12. The_Saint says:

  Avatar van The_Saint
  Ik heb al veel post-mortum verklaringen voorbij zien komen waarbij het hele verhaal tot op milimeters uit elkaar gesneden is….als je nu alle sentimenten eruit filterd kun je het geheel onder verdelen in 2 hoofdzaken en wel:

  A} heeft de man gelijk als hij aanspraak maakt om zijn " muts " op te mogen houden tijdens rechtzaken.
  Dit is , mijn inziens , te plaatsen onder de noemer : vrijheid van geloofsbelijding waar hij respect voor wil en ook gekregen heeft.

  B} Het weigeren om op te staan bij binnentreden van het Hof.
  Dat is een uiting van gebrek aan respect voor het Hof en dus meten met 2 maten.
  Dit is , mijn inziens dan , te plaatsen onder de noemer respect & waarden en normen binnen een maatschappij.

  En julie hebben dus hier allemaal , of bijna allemaal , de opvatting dat je dat maar gewoon overboord kan smijten…tja…mede gelet op de huidige stand van zaken binnen de Nederlandse maatschappij is men daar dus hard mee bezig……ga zo door zou ik zeggen.

 13. Simen Vrederat says:

  Avatar van Simen Vrederat
  Geheel tegen mijn gewoonte in om te reageren op reacties toch even dit:

  Reacties op wat ik schrijf zijn altijd zeer welkom.

  Het reduceren van de reactiepagina tot een chat-box waarin men elkaar te lijf gaat zonder het onderwerp
  waarover ik schreef daarin te betrekken doet mij geen plezier burgers!

 14. An van den Burg says:

  Avatar van An van den Burg
  ======= janplezier 13-12-2009 16:30
  De welbekende verontwaardiging van mensen die onze democratische rechtsorde en beschaving afwijzen die superieur is ten opzichte van de Islam, maar zich er wel op beroepen, als het hun uitkomt. =======.

  Dat zei ik, Jan. Je benadert de nazitheorie. Die voelden zich ook superieur aan de Joden, terwijl dit niet zo is/was!

 15. Henk van Loon says:

  Avatar van Henk van Loon
  Pauw wordt verondersteld een "talk show host" te zijn.

  Bij zo’n "host", die de regels van de gastvrijheid niet kent, wil ik niet aan tafel.

  Overigens ben ik (vrij naar Cato) van mening… dat Weert Gilders in debat zou moeten gaan met Mohammed Enait. (two of a kind)
  Niet dat daar iets van terecht komt. Want twee monologen maken nog geen dialoog. ;-(

 16. Mihai Martoiu Ticu says:

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  ==Die wet doet dat door nergens verplicht te stellen dat eens mens zich moet conformeren aan een gewoonte die door een meerderheid en zonder nadenken wordt uitgeoefend. Zonder nadenken opstaan met de meerderheid is voor mij één van de meest gevaarlijke neigingen van de mensensoort. ==

  Precies. Dat heet opstaanfundamentalisme.

 17. An van den Burg says:

  Avatar van An van den Burg
  Mihai.

  De "opstaanfundamentalisten" likken van zoveel lui de reet! Kijk eens naar Beartix. Ook voor haar zou ik nooit opstaan!! En ook geen "majesteit" noemen! Majesteiten bestaan niet!

  De massa is zelden rationeel. Wèl sentimenteel. Het opstaan voor een rechter is een sentiment.

  :):):) A……………!!

 18. jeetjemina says:

  Avatar van jeetjemina
  Jaja, Jeroentje durfal dacht te scoren!
  Zo trots als een pauw moet hij zich gevoeld hebben!

  gr eva

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *