Er wordt meer ontkend dan holocaust.

Een tragische trek in de menselijke psyche is het verschijnsel van de ontkenning. Spreekwoordelijke uitdrukkingen beschrijven dit kenmerk als exemplarisch voor de struisvogel, maar in onze eigen soort neemt het nog meer pathologische vormen aan. Als er is iets is wat de mensen niet aanstaat, dan doen we alsof het niet bestaat of nooit heeft bestaan.

Dat Napoleon geen heroïsche figuur was maar een zwakzinnige militaristische politicus van dezelfde soort als er al eeuwen en ook nu nog rondlopen is een ontdekking die nog niet zo lang geleden werd gedaan. In de zestiger jaren in dezelfde culturele lente die van Heutz tenslotte ook als een Nederlandse oorlogsmisdadiger ontmaskerde. Hij had gewoon naast Mladic in hetzelfde bankje van Het Haagse Gerecht gekund., ware het niet dat we inmiddels aan het bestaan van die laatstgenoemde lijken te twijfelen.

Het ontkennen van de Holocaust is strafbaar gesteld. Dat is eigenlijk wel een uitzonderlijk fenomeen. Mensen hebben meer psychoses dan alleen maar ontkenning. Neem bijvoorbeeld doodsangst.. Dat is nergens verboden. Sterker nog, die wordt gecultiveerd. In met ketchup doordrenkte films en met aliens wiens darmen uit hun oogkassen hangen die elkaar in computerspelletjes met exotische vernietigingsmachines te lijf gaan op weg naar een hoger level. De menselijke afwijking wordt behalve nu en dan in het normale strafrecht, eigenlijk nooit verboden. Ook de ontkenning niet die toch een groot probleem is.

Ontkenning wekt veel agressie op. Ook binnen de minder collectieve context van de menselijke betrekking. Dit is inherent aan de machteloosheid die de ontkenner teweegbrengt. En bij de angst dat anderen zich al was het maar uit gemakzucht, of uit consensusdwang aansluiten bij de leugen die je benadeeld, pijn doet of schaadt in je belangen. Wie logisch nadenkt begrijpt immers donders goed dat de leugen waarheid wordt op dat moment dat er een meerderheid voor is plus één. Dat is het failliet van de democratie, een faillissement dat overigens ook hevig ontkend wordt.

De strafbaarheid van ontkenning gaat, al was het maar uit het pragmatische perspectief van de rechtshandhaving, over het op schrift stellen ervan of met andere communicatiemiddelen uitdragen ervan. Het actieve uiterlijk uitdragende karakter ervan  is wat het vervolgbaar maakt en bestrijdbaar. Terwijl de passieve vormen van ontkenning veel gevaarlijker zijn. Hebben de enkele nog levende getuigen van de Holocaust maar in meerderheid hun nabestaanden misschien nog iets aan de bestrijding van actieve ontkenning, de mensen die destijds de werkelijke slachtoffers waren niet. Want niemand heeft het toen geweten en in de Lage landen bij de zee stond men in de rechtszaal uit gewoonte op als de rechter die de transporten goedkeurde de rechtszaal betrad. Uit respect voor het recht.

Maar nu ter zake. Het lijkt me wel constructief om eens een paar ontkenningen uit het heden aan te stippen. Dan kunnen we eens nadenken over het eventuele nut van strafbaarheidstelling.

In 2048 is er volgens de huidige prognoses geen levende vis meer in de zee. Ben je gek jo, niks van waar. De vissen zullen de wapens opnemen, en zoniet dan grijpt god in of wordt er mechanische vis uitgevonden door de wetenschap ( die staat voor niets ).

Plastic is een zegen voor de mensheid ( in de zee is er tien keer zoveel van als plankton waardoor het diep in de voedselketen is doorgedrongen ). Al die plastic zakken die we elke dag in de supermarkt meenemen zijn we zelf al begonnen op te eten. Ben je gek jo, dat is niet in onze zee, maar die van de buitenlanders. Trouwens; zie je wel dat het vorige punt niet komt van de overbevissing.

De aarde wordt warmer. Ben je gek, de gerenommeerde professor Sickbock zegt dat de aarde de laatste elf jaar warmer is geworden. Dat de ijskap ieder jaar een meter korter wordt heeft niets met de temperatuur te maken, dat is de regelmaat die ons wordt opgelegd door kosmische mechanica waar we "gelukkig" geen invloed op hebben.

We willen toch allemaal graag de "vooruitgang". Daarom zijn er toch verkiezingen. Dat van die gletsjers, daar heb je zelf voor gestemd,. Zoals Gerrit al zei: Er is veel bereikt. De Cd-speler is in tien jaar tijd zeventig procent gedaald in prijs.(en hij stal als de raven)

Het alternatief van ontkenning is zijn tweevoudig tegendeel. Daarin ligt de enige actieve keuzemogelijkheid die we hebben verscholen. Erkennen of bekennen. Eén lettergreep verschil . Voor of na de tijd. Macht of machteloosheid.

Schuld of boete.

<#comment><#comment>

<#comment>

This entry was posted in Volkskrant and tagged . Bookmark the permalink.

5 Responses to Er wordt meer ontkend dan holocaust.

 1. Hyperinflatie says:

  Avatar van Hyperinflatie
  Psychologisch goed gezien; het extra laagje onder onze dagelijkse psyche.

  Er wordt tegenwoordig echter teveel ontkent. Een soort onbewuste ontkennings hype op vele gebieden van ons denken.

  We snappen bv allemaal wel dat we niet weer in de economische lift kunnen stappen die we gehad hebben en onze huizen weer het dubbele waard worden -en weer als gekken kunnen gaan lenen- want dat is nodig om weer economische groei te krijgen. Er is geen alternatief.

  We ontkennen de zeer grote kans op minder welvaart, want dat maakt ons ongelukkig en roept agressie en weerstand op.

  De politiek kan door onze welvaarts drang niet democratisch functioneren omdat ze de stijgende werklozen, uitkeringstrekkers en pensioenhouders (het grootste kiezerspotentieel) te vriend moet houden om de nodige stemmen te krijgen.

 2. Babbelegoegje says:

  Avatar van Babbelegoegje
  Weer heel mooi en goed gezegd,Simen. En zo toepasselijk ook op waar ik net mee bezig was, de mensen de ogen proberen te openen voor de dierenfabrieken, waar ons vlees van geboorte tot de dood geproduceerd wordt, zonder dat er één hand aan te pas komt. "Als er iets is wat de mensen niet aanstaat, dan doen we alsof het niet bestaat of nooit heeft bestaan. De ontkenning." Die kippenborst op je bordje lijkt niet meer op een kip.
  En dit volgende aangaande >Het lijkt me wel constructief om eens een paar ontkenningen uit het heden aan te stippen. Dan kunnen we eens nadenken over het eventuele nut van strafbaarheidstelling.< , wat is er niet nu een actueler voorbeeld, met de naderende kerst. Willen wij weten wat we eten? Uit welke fabriek onze kippenpootjes, kalkoenenborst en ganzenlevertjes komen? Een mooi voorbeeld toch?

 3. Koko says:

  Avatar van Koko
  Je slaat de spijker op de kop… helaas

 4. Egmond Codfried says:

  Avatar van Egmond Codfried
  Historisch Essay:

  KOMT ER WEER EEN HOLOCAUST?
  Het eeuwenoude allochtonenvraagstuk en de gevreesde eindoplossing

  Zodra ik over Nederland en Europa schrijf naar aanleiding van mijn eigen onderzoeken naar zaken in de media of over bijvoorbeeld de overeenkomsten van 1933-1945 met vandaag of over de persoonsbeschrijvingen van de Europese elite (1500-1789) als zwarte mensen; word ik beschuldigd van belediging en discriminatie van Nederlanders en van racisme. Het lijkt mij eerder dat witte Nederlanders nooit te horen (mogen) krijgen hoe zwarte en gekleurde Nederlandse burgers over deze zaken, die hen ook zeer aangaan, denken. Alsof de mening van hen, in deze veronderstelde democratie, totaal niet gewenst is door het witte meesterras. Ik schrijf dus als onderzoeker die iets wil teruggeven aan zijn natie, niet met het oogmerk te beledigen of om te kwetsen en te discrimineren, maar ik geef argumenten tegen de dagelijkse stortvloed van leugens, de haatzaaierij en de stigmatisering in de media van groepen burgers waartoe ik als zwarte ook toebehoor. Dus behoud ik mij het recht voor, om mezelf als deel van de ernstig belaagde groepen te mogen verdedigen.

  1881-1914

  Daartoe viel onlangs mijn aandacht op de periode 1881-1914 toen door felle antisemitische propaganda en pogroms er een grote uittocht van Joden uit Europa plaatsvond. Dit vormde ook een aanleiding tot de Zionistische beweging en uiteindelijk tot de stichting van Israël. Het viel mij op dat de volgende periode van Jodenhaat reeds van 1933-1945 al na 52 jaar volgde. Vandaag 65 jaar na de vorige aanloop tot genocide en de werkelijke genocide zijn er in Europa opnieuw zware verdachtmakingen en beschuldigingen te horen aan het adres van sommige minderheidsgroepen als zwarten en moslims. Er klinkt nu overal de roep om hun vertrek en verwijdering uit Europa. In Zwitserland koos men onlangs voor een zogenaamde Minarettenverbod welke bij mij associaties oproept met de Rijkskristalnacht toen in Duitsland tijdens een nationale pogrom synagogen in vlammen opgingen, Joodse winkels werden gevandaliseerd en aan Duitsers werd verboden zaken met Duitse Joden te doen. De moord op filmmaker Theo van Gogh doet denken aan de moord op een hoge nazi waarvoor aan alle Berlijnse joden een brandschatting werd opgelegd. Alle Joden werden medeplichtig aan deze moord gesteld zoals vandaag alle Marokkanen en moslims schuldig zouden zijn aan de moord op Van Gogh. Bij de opkomst van de nazi’s waren er reeds toen personen die begrepen wat er komen zou en veel rijke Joden en anderen brachten hun bezittingen in veiligheid en vertrokken tijdig uit Duitsland en Europa. Nog voordat vluchten onmogelijk was gemaakt. Net als bij de toenmalige geassimileerde Joden staat vreemd genoeg vandaag het zogenaamde gebrek aan integratie van de volledig geïntegreerde zwarten en moslims ter discussie. Zij worden ook als groep aansprakelijk gehouden voor de straatcriminaliteit. Een aangelegenheid waar zij als individuele, gewone burgers niets aan kunnen doen. Immers is in een moderne samenleving de rechtshandhaving, de criminaliteitspreventie en opsporing een taak van de regering en de politie. De centrale vraag is dus of wij weer afstevenen op een Holocaust in Nederland en Europa en wat de directe slachtoffers te wachten zou kunnen staan.

  Stigmatisering door de staat

  Joden waren al bijna 600 jaar in Europa maar werden iedere keer beschuldigd veroorzakers te zijn van maatschappelijke misstanden. En van rampen waar zij onmogelijk schuldig aan kunnen zijn geweest, en zelf schade aan hadden ondervonden. Het landsbestuur maakte hen telkens tot de zondebok voor bestuurlijk falen, van economische neergang zoals het instorten van handelsbeurzen. En van natuurlijke rampen als de Zwarte dood. Toch werden Joden door de eeuwen keer op keer door verschillende nationale staten uitdrukkelijk uitgenodigd en gevraagd om de plaatselijke economie te helpen opbouwen. Tijdens de Middeleeuwen werd de import van luxegoederen uit de Oriënt voor de adel en koningen aan hen uitbesteed. Tegelijk onthield men de Joden burgerrechten maar verleende het landsbestuur hen zogenaamde privileges, als ‘vrijheid van geloof’ en wonen in speciale wijken. Na verloop van enige tijd als de Joden van de tweede en derde generatie daadwerkelijk geïntegreerd en maatschappelijk succesvol waren begonnen de bezwaren tegen hen zich op te stapelen en moesten de Joden vertrekken. Met vrees voor hun leven en ook met achterlating van hun bezittingen. De uitdrijving van moslims uit 16e eeuws Spanje, beschreven in Zwarte Renaissance geeft een gedetailleerd beeld van hoe de verwijdering van een minderheidsgroep in zijn werk gaat. Wat opvalt, is dat men de gedwongen tot het christendom bekeerde Spaanse moslims en Joden Nieuwe Katholieken noemde, en dat zij tot de derde generatie verboden was openbare functies te bekleden. Ze waren inmiddels helemaal geassimileerd, voldeden aan alle eisen die de samenleving aan hen stelde, waren katholieken en aten de overdadige varkensvleesgerechten die men speciaal voor ex-Joden en ex-moslims had bedacht, maar waren toch niet echt een deel van de samenleving. Hun uiteindelijke uitdrijving en speciaal de roof van hun rijkdommen, was dus reeds vanaf het begin voorzien. Het lijkt mij dat wij ten aanzien van zwarte en moslim Nederlanders hetzelfde patroon kunnen herkennen. Men heeft zwarten en moslims hier naartoe gehaald, zonder dat het de bedoeling van de Nederlandse staat was dat zij hier zouden blijven. De klacht dat zij niet willen integreren is dus aantoonbaar een grote leugen met historische over-tonen.

  De exploitatie van immigranten

  Ook in Nederland herkent men dus een soortgelijk patroon. Men nodigde de rijke Portugese Joden uit, die uit Portugal waren verdreven of daar leefden als zogenaamde ‘Nieuwe Katholieken.’ Willem van Oranje (1533-1585) liet zich financieren door Joodse geldschieters, onder andere een klasgenoot die eerst een christelijke voor en achternaam droeg. Hier te lande gaf men hen slechts arbeid en ondernemerschap in de slavenhandel, het exploiteren van slaven op plantages in de Amerikaanse kolonies en de handel in producten van slavenarbeid, aldus Job Cohen. Zij betaalden voor dit privilege via hoge heffingen. Desondanks hadden zij in het begin geen burgerrechten en leefden in Nederland aparte wijken. In Suriname had men de Jodensavanna aan d Surinamerivier gesegregeerd voor Joodse plantages. Net als in andere Europese staten sloot de elite leningen bij hen af die na verloop niet werden terugbetaald. Er bestaan historische precedenten van speciale wetgeving die zulks zelfs verbood. Deze leningen komen op mij dus over als een gelegaliseerde vorm van afpersing en betaling van protectiegeld aan de machtshebbers. Vervolgens, vele eeuwen later werd Nederland door Duitsland bezet maar verleenden de Nederlanders zoveel medewerking aan de bezetter dat 75% van de Nederlandse Joden werden vermoord. Zij waren inmiddels al honderdvijfenveertig jaar burgers geworden, maar werden vermoord desondanks als ‘mensendieren’ en ‘Untermenschen” in de nazi-vernietigingskampen. Vanuit mijn perspectief appelleerde de bezetter aan bestaande en reeds sterke haatgevoelens tegen Joden bij Nederlanders, welke verder aangewakkerd en geactualiseerd werd door middel van racistische propaganda via de bioscoop, school en media. Recentelijk, tijdens het Rembrandtjaar vernamen wij zelfs van een Duitse nazi propaganda film die Rembrandt als slachtoffer van de Amsterdamse Joden presenteerde. Het is daarom voor mij volstrekt onaannemelijk wanneer Nederlanders en Duitsers claimen dat zij ‘het niet geweten hebben, wij deden gewoon ons werk.’ Hoewel het duidelijk mag zijn dat de nazi’s, de staat, alle burgers bedreigde en vele niet-joodse burgers slachtoffer werden. Naast de dagelijks haatzaaierij waarbij Joden met ratten, een ziekten verspreidende ongedierte werden vergeleken, waren er in de steden getto’s ingesteld, de jüdenviertel. Bij het op transport stellen naar de vernietigingskampen begon de vernedering en het geweld al op de treinstations, terwijl de Joden voor iedereen zichtbaar ook in volgepropte dierenwagons werden vervoerd. Dit betreft zaken die elke burger zelf kon waarnemen of kennis van kon hebben. Zelf Koningin Wilhelmina maakte aan het begin van de oorlog drie maal in haar radiotoespraken vanuit Londen melding van de Duitse vernietigingskampen. Hoewel zij daarna in alle talen zweeg over het lot van haar Joodse onderdanen. Dus is het voor mij volkomen onaannemelijk dat de Hollanders niets wisten. De Politionele Acties in Indonesië, de genocide op de Indonesiërs die zich onafhankelijk hadden verklaard na eeuwenlange uitbuiting door Nederland, zo meteen na de Bevrijding vormen voor dit betoog een verdere illustratie. Het is juist deze nationale leugen, de nationale ontkenning van de eigen verantwoordelijkheid voor de Holocaust die mij vandaag dus grote zorgen baart.

  Allochtonen vogelvrij?

  Heden in de aanloop naar de Gemeenteverkiezingen begon de rechtszaak tegen Geert Wilders van de PVV vanwege aangifte van discriminatie en het aanzetten tot haat tegen minderheidsgroepen. Het Openbaar Ministerie weigerde aanvankelijk vervolging, maar zag zich daartoe genoodzaakt door een artikel 12 procedure door de Surinaamse Nederlandse advocaat, Mr. G. Spong ingezet. Bij de aanvang verklaarde het OM mogelijk vrijspraak te zullen vorderen. Wilders heeft aangegeven een heleboel getuige deskundige te willen oproepen bij de hervatting van de zaak op 3 februari. Dus blijkt dat ondanks alle aangiften, vertogen en bezwaren tegen Wilders vanwege zijn aanzetten tot haat, de campagne van Wilders de Nederlandse staat niet onwelgevallig voorkomt. Men zal eerder hem in de rechtszaal een podium geven en daarmee zijn slachtoffers, de allochtonen vogelvrij verklaren. Hij krijgt nu openlijk de steun van de staat om allochtonen apart te zetten en tot vijanden van Nederland te stigmatiseren. Wilders kon al vanaf het begin rekenen op de steun van de media en de journalistiek, in de staatsmedia, die onophoudelijk de allochtonen als dieven, drugssmokkelaars, vrouwenhandelaars, pooiers, verkrachters, potenrammers en moordenaars neerzette in schrift, beeld en geluid. Wat opvalt, is dat men elke allochtonen groep van een andere type wandaden beticht, zodat zij ook onderling verdeelt raken en ook elkaar met wantrouwen en haat beschouwen. De aloude verdeel en heers politiek. Deze strategie is ook bedoeld om elke mogelijke gevoelens van solidariteit bij goedwillende witte Nederlanders te voorkomen en bestaande pogingen tot dialoog helemaal omzeep te helpen. Zelf witte homo’s worden opgestookt tegen zwarten en moslims, terwijl vaststaat dat de Nederlandse staat de kerken ruimte geeft om homo’s discrimineren, te weigeren en te ontslaan. Homo’s hebben altijd geweten dat zij niet bij de Nederlandse politie terecht kunnen met klachten van discriminatie want het is de politie zelf die hen op ontmoetingsplaatsen lastig valt. Hen daar intimideren en vernederend benaderd of ‘s nachts plots beschijnt met felle autolampen. En hen vervolgens als klagers van geweld en bedreiging weghoont uit politiebureaus. Als er allochtone potenrammers zijn dan is het alleen omdat zij op het VMBO hebben geleerd dat zulks in Nederland ongestraft kan. Door homo’s, die in feite onze vaders, moeders, broers, zusters en kinderen zijn, te stigmatiseren als ‘anders’ wordt het onderdrukte volk verder geïntimideerd en verdeeld.

  De segregatie

  In de recentere tijden, rond 1960 heeft Nederland christelijke Surinamers, moslim Turken en Marokkanen naar Nederland gehaald ter uitbreiding van het (on)geschoolde arbeiders arsenaal. Deze groepen werden typisch te werk gesteld in gevaarlijke beroepen als bij de Hoogovens. Inmiddels blijkt dat bewoners rond de Hoogovens een hoger percentage kanker vertonen, wat niets goeds voorspelt voor de fabriekswerkers zelf. De nieuwaangekomenen werden meteen geografisch geïsoleerd in afzonderlijke wijken en kregen geen taallessen ter integratie aangeboden. Toen de eerste generatie na 1980, ruim 30 jaar na hun aankomst, zover was om haar gezinnen en opgroeiende kinderen naar Nederland te halen begon het scenario van negatieve beeldvorming, sociale isolatie en passieve uitdrijving. De Staat begon met de definitie van sommige groepen als ‘allochtoon’ en begon een ‘allochtonenbeleid’ waarbij men per afzonderlijke groep beleid ging maken. Als het doel integratie en burgerschap was, waarom moeten Surinamers, Turken, Marokkanen, Tunesiërs, Kürden en Berbers dan afzonderlijk integreren? Dat resulteerde o.a. in categorale en culturele instellingen per etniciteit, een verdere vorm van opgelegde sociale segregatie. Vervolgens kwam de onterechte beschuldiging van weigeren van integratie, nadat de staat de nieuwe burgers eigenhandig had gesegregeerd en op achterstand had gezet. Toen volgde de loze constatering, die voortdurend in de media werd herhaald, dat leden van etnische groepen crimineel en gewelddadig waren. Daarbovenop kwamen de aanslagen in New York van 11 september 2001 waardoor moslims ook de rol van godsdienstfanatici en terroristen toebedacht kregen. Zwarten werden verder gestigmatiseerd als drugssmokkelaars en maakte men voorbereiding voor een beleid om hun etniciteit te registreren. Dat zou gevolgd worden de registratie van Roma en Sinti Nederlanders die blijkbaar 65 jaar ná de Holocaust op de Roma en Sinti Nederlanders blijkbaar nog steeds niet zijn geïntegreerd. Men begon een nieuw onderwijssysteem van inferieur onderwijs, het VMBO, dat onder andere leerlingen die speciaal onderwijs behoeven vanwege gedragsstoornissen en andere beperkingen, mengt met normale kinderen waardoor er geen sprake kan zijn van ordelijk onderwijs. Tevens leidt het VMBO nergens toe op. De kinderen hebben geen enkel vak geleerd, laat staan dat zij een normale brief kunnen schrijven. Dit heeft men gedaan om zwarte, gekleurde en moslim leerlingen op achterstand te zetten en te garanderen dat de weg naar maatschappelijke stijging via onderwijs voor hen is afgesneden. Tevens creëert men zo een permanente onderklasse, een klasse van onontwikkelde burgers, die men op alle mogelijke manieren kan voorliegen, uitbuiten en manipuleren.

  Het allochtonenvraagstuk

  Er is dus anno 2010 volop sprake van een allochtonenvraagstuk, net zoals er eeuwen sprake was van een Jodenvraagstuk. Vandaag hoort men op radio en tv hoe politieke leiders elkaar overtroeven in het zaaien van haat tegen deze etnische groepen. Ondertussen haalt men wel Poolse werkers naar Nederland ten koste van Nederlandse werkers. Men past ook op hen segregatie toe en spant zich in om hen sociale rechten als gezonde werkomstandigheden, een rechtvaardig loon, vrije huisvesting en sociale voorzieningen te ontzeggen. Men koos in 1933 uiteindelijk voor een ‘Endlösung’ een ‘finale oplossing’ door in het geheim voorbereidingen te treffen voor een Holocaust tegen alle Europese Joden die zich niet uit de voeten hadden gemaakt. Als ‘Onnuttige mensen’ werden de zieken, de bejaarden en de gehandicapten door de staat in instellingen geconcentreerd en werden daar vermoord. De haat van het nazisme richtte zich dus ook tegen alle andere ongewenste ‘mensendieren’ als de eigen witte, Duitse gehandicapten, zwarte Duitsers, Roma en homoseksuelen. Zwarte Duitsers werden gesteriliseerd en hadden taken als kampwerkers voordat zij zelf werden vergast. Nederland stuurde Joodse vluchtelingen terug naar Duitsland hoewel de regering bekend was met de vernietigingskampen. Wat vandaag opvalt, is dat de witte commentatoren, de witte mannen en vrouwen met hoge salarissen die commentaar mogen leveren, de zaak heel abstract bespreken. Alsof wij met een puur juridisch filosofisch probleem te maken hebben. Zij laten altijd in het midden hoe zij werkelijk over de argumenten denken en hoe zij kijken naar de allochtonen en de toekomst van allochtonen in Nederland. Het lijkt alsof zij alle opties openhouden, waarmee zij in feite kiezen voor de status quo en dus vóór afwijzing van allochtonen. In mijn beleving, gezien de vreemde omstandigheden rond de geestelijk gestoorde dader, was de moord op Van Gogh van staatswege om de intelligentia tegen de allochtonen in stelling te brengen. Desnoods gedwongen met de dreiging van moord als zij daarvan zouden afwijken. Elk geïnformeerd en rationeel denkend mens begrijpt dat je niet een hele Marokkaanse natie als criminelen kan afschilderen en dat de ontwikkelingen van vandaag verdacht veel overeenkomst vertonen met die rond de laatste Holocaust.

  Herhaling van de geschiedenis?

  De lezer kan nu zelf nagaan welke stadia van ontmenselijking en uitdrijving van allochtonen reeds zijn ingezet. Na de inval van de Duitsers werd de Nederlandse bevolking klaargestoomd via een propaganda campagne die joden als uitheems, als monsters, parasieten en ratten portretteerde. Veroorzakers van hongersnood en oorlog en verleiders van christenmaagden. In 1940 hielpen Nederlandse ambtenaren om Nederlandse burgers, naar nazi voorschriften, te identificeren als joden. De joden werden toen uit staatsdienst ontslagen, en moesten zich tooien met een Jodenster. Vervolgens werden ook de vrije beroepen voor hen verboden. De joden moesten al hun waardevolle spullen en waardepapieren inleveren, met de listige belofte dat zij deze terug zouden krijgen. Ontduiking van deze wetten en verordeningen maakten personen meteen strafbaar. Toen werden zij verboden gebruik te maken van het openbaar vervoer en mochten Nederlanders niet meer voor Joden werken. Na deze sociale segregatie werden de Joden geconcentreerd in speciale jodenwijken. Vervolgens werden zij op transport gesteld naar de concentratiekampen waar ze al op de treinstations werden mishandeld en vernederd, aldus J. Presser. Het transport gebeurde met volgepropte dierenwagons. Ter plekke aangekomen werd een deel meteen vergast en tevens waren de omwonenden van de kampen getuige van het voortdurende neerdalend witte as uit de vernietigingsovens. Ondertussen vonden er voortdurende gewelddadige razzia’s plaats en straat arrestaties. Zelf kleine baby’s door hun joodse ouders in onderduik afgestaan werden opgepakt en op transport gesteld naar de dodenkampen. De gedachte was dat de vernietiging van ALLE Joden de Staat niets mocht kosten dus was de roof van het Joodse bezit een essentieel onderdeel van de operatie. De NSB’ers trokken toen in de goedgemeubileerde, comfortabele huizen van de gearresteerde Joden. Nadat een deel van de Nederlandse Joden de kampen had overleefd en naar huis terugkeerden ondervonden zij een ‘kleine sjoah’ waar volgens Lipschits de Nederlandse staat hen deed merken dat zij niet welkom waren. En zij hun goederen met de grootste moeite terugkregen. Zelf wat door de Nederlandse staat zelf in beslag was genomen, werd niet zomaar aan de Joodse eigenaars teruggegeven. Echter werd aan Nederlanders geleerd om over deze periode te zeggen ‘dat zij het niet geweten hadden en dat zij gewoon hun werk hadden gedaan’. Het resultaat is dat er 75% van de Nederlandse Joden omkwamen waarvan men tot vandaag, aldus Gert Mak schrijft; de oorzaak niet te kennen. De oorzaak dient dus gezocht te worden in de reeds aanwezige jodenhaat en de grote hulp die Nederlanders hebben geboden aan de Duitsers. Zoals het op touw zetten van razzia’s en het aangeven van onderduikers tegen een aangeversloon, een kopgeld van Nf 7,50. Natuurlijk staat vast dat er ook veel niet-Joodse slachtoffers waren, dat veel Nederlanders uit principe onderduik gaven en deel uitmaakten van het Verzet. Maar die groep was te klein om het beeld te bepalen, net zoals zowat iedereen vandaag zwijgt over het recht van allochtonen op een bestaan in Nederland. Het is waarachtig alsof alle Nederlanders zich reeds hebben verzoend met de gedachte van een allochtonenvrij Nederland.

  Moeten wij vluchten?

  Anders dan de Joden hebben de zwarten en moslims vandaag in theorie een thuisland hoewel wellicht de meerderheid van de zogenaamde ‘allochtonen’ geboren zijn uit gemengde huwelijken en/of hier zijn opgebracht. Dus de half-allochtonen en kwart-allochtonen om met het nazi jargon te spreken. Zij hebben daarom geen wezenlijke binding met de derde wereld landen van hun ene ouder of grootouders. Deze landen zijn op geen enkele wijze ingesteld op de influx van deze vluchtelingen. De plaatselijke bevolking heeft soms een negatieve kijk op deze immigranten omdat zij Europeanen zijn geworden en haast altijd Europese belangen in de derde wereld aan het bevorderen zijn. Toch zullen zij moeten vluchten want de geest is reeds uit de fles en wij in Nederland duidelijk op een hoogtepunt, een ‘final solution’ afstormen. Men kijkt gespannen naar het succes van de PVV van Wilders met wie andere partijen juist hopen samen te werken in plaats van te bestrijden. Groen Links, aldus Femke Halsema is tegen de sluiting van de Wallen waar illegale vrouwen met geweld in de prostitutie moeten werken maar maakt zich ‘zorgen’ over ‘onderdrukte’ moslimvrouwen met hoofddoek. De SP in Den Haag misbruikt een hype over vermeende ‘lijfstraffen’ tijdens taallessen in moskeeën om moslims verder te stigmatiseren als kinderbeulen en zodoende een alternatief te zijn voor Wilders bij de aanstaande Gemeenteraadsverkiezingen. Dit kwam op mij ook over als de middeleeuwse de beschuldigingen aan de Joden van het ontvoeren van christen kinderen om hen dood te bloeden voor gebruik van het bloed voor de bereiding van matses broden.

  Revisionisme en staatsracisme

  Na dertig jaar verblijf en de ontdekking in 2008 van mijn theorie Blauw bloed is zwart bloed (1500-1789) en daarmee de oorzaak van racisme tegen zwarten, begrijp ik dat het dus geen toeval is dat ‘allochtonen’ systematisch worden geïsoleerd en benadeeld. Mijn theorie welke stelt dat racisme gedeconstrueerd kan worden als een overdreven bevrijdingsideologie om Europa te bevrijden van een zwarte, adellijke en koninklijke overheersing. De elite uit deze periode wordt als zwart en gekleurd beschreven; zwart, bruin, meer bruin dan wit, the black boy, swarthy, black as chimney, chimney sweeper, basané, niet de witte handen, bad complexion, very dark, maar vandaag in musea als witten worden getoond. Dit betreft echter gewitte afbeeldingen die soms authentieke portretten zijn die gemaakt werden met propagandistische motieven, want de witte onderklasse vormde een numerieke meerderheid. Door gewitte publieke portretten of zich wit te schminken gaf de overheersende zwarte en gekleurde klasse een illusie van legitimiteit. Er heerste echter een Omgekeerde Apartheid, waardoor alle grote namen uit deze periode geassocieerd kunnen worden met zwarte portretten. Willem van Oranje, Elizabeth I, Lodewijk XIV, Karel V Habsburg, Voltaire, Rousseau, Van Beethoven en Goethe. De Franse Revolutie maakte een einde aan het Ancien Regime, wat dus een zwart en gekleurd regiem was en waar de hoge adel zich identificeerde met de vele afbeeldingen van de Moor (een andere naam voor klassieke Afrikanen) en de heraldische Moren. Vandaag beweert men niet te weten waarom er zoveel afbeeldingen van Moren bestaan. De adel en koningen waren blijkbaar ook door hun zwarte en gekleurde uiterlijk herkenbaar als adel. Reden waarom zij zich in de opgang naar de Franse Revolutie wit verfden en hun gelaat bleekten als een blijk van gelijkheid. De hoogste adel noemde zich blauw bloed, wat een verwijzing was naar blauwe mannen, zoals Europese zwarten in de middeleeuwen werden genoemd. Witte Europeanen verblijven pas 6000 jaar in Europa en zijn afkomstig uit Centraal Azië. Witten zijn afstammelingen van albino’s en verschillen van zwarten slechts in kleur. De eerste Europeanen waren Afrikanen en waren reeds 43.000 in Europa, getuige de vondst van de Grimaldi Mens. De hoge Europese adel en koningen waren nakomelingen van de oorspronkelijke zwarte Europeanen die in uiterlijk een gefixeerd mulattenras was, tussen heel licht en heel zwart. Sommigen, zoals Willem I van Oranje en zijn broer Johan VI graaf van Nassau, ook met een zwarte of donkerbruine huid en sterke klassieke Afrikaanse gelaatstrekken.

  Witte suprematie

  Witte suprematie, het geloof dat witte mensen dragers zijn van beschaving en in intellectueel, moreel en fysiek opzicht beter zijn dan zwarten en gekleurde mensen is dus gebaseerd op gewitte, vervalste portretten van heersers, wetenschappers en intellectuelen die zich als zwart identificeerden, en als zwart beschreven en afgebeeld werden. Rassenkunde en rassenleer en een hiërarchie tussen rassen – er bestaan immers geen rassen, alleen fenotypen – is bedacht om de eeuwenoude overheersing door zwarte Europeanen te verbergen. Deze zwarte elite gaf Europa beschaving, maar was ook wreed en despotisch in het handhaven van haar macht. Hun waardering voor hun witte onderdanen werd het best geïllustreerd door het gebruik van mensenhuid voor het inbinden van kostbare werken. Om zich te kunnen bevrijden werd geijverd voor de Verklaring van de Rechten van de Mensen. Vervolgens ging de revolutionaire elite ertoe over om de Moor, het symbool van zwarte superioriteit, als dierlijk, lelijk, wreed, moreel inferieur, behept met ziektes te verklaren; dus een bevrijdingsideologie. Witten gedragen zich daarom vanwege indoctrinatie door staatsracisme vandaag als superieur en zijn overtuigd van hun etnische superioriteit. Vandaag gaat men zelfs in Amsterdam-West allochtone schoolkinderen zogenaamd ‘medisch screenen’ om hen al vroeg een stempel van psychische inferioriteit ten opzichte van hun witte leeftijdsgenoten op te kunnen plakken. Tegelijk zullen witte personen en hun gekleurde handlangers, de zogenaamde huisnegers, die immers baat hebben bij een situatie van ongelijkheid nooit stappen ondernemen of ondersteunen om de ongelijkheid tussen zwart en wit te onderzoeken en op te heffen. Men reageert dus altijd met grote ontkenning, spot en zelf drift op personen en argumenten die tegen witte superioriteit ingaan. Ervaring wijst uit dat zelf de meest milde witte persoon verandert in een vuurspuwende nazi als ik begin over dat Willem van Oranje en zijn vrouwen zwarte en gekleurde Europeanen waren. Of men reageert met angst als ik stel dat Beatrix van zwarte Europese personen afstamt, en dat juist het klassieke Afrikaanse menstype bij hen overheerste. Er is in feite totaal geen mogelijkheid van een rationele uitwisseling met witte mensen wanneer witte superioriteit ter discussie wordt gesteld. Alsof men via onderwijs en media heeft geleerd dat kost wat kost de zwarte nooit gelijk mag hebben. Soms zegt men openlijk dat als witten de zwarten niet onderdrukken, de zwarten de witten zullen onderdrukken. Wat dus terug te voeren is op het Ancien Regime. De vraag is of dit gevaar nog steeds speelt na zoveel honderden jaren. Het doet heel vreemd aan als ik persoonsbeschrijvingen van Koning Charles II Stuart (1633-1685) presenteer als The Black Boy, a tall black man en The swarthy Stuart en tevens vier gravures toon die een man met een zwarte tot pikzwarte huid tonen; en dat witten toch volhouden geen zwarte man te kunnen zien. Of dat hij dan een zwarte Caucasiër zou zijn, zoals Somaliërs en Ethiopiërs Afrikaanse Caucasiers zouden zijn: dus behorende tot de witten. Het betreft dus pikzwarte mensen, met soms smalle neuzen en dunne lippen die desondanks tot het witte meesterras zouden behoren. J.A. Rogers stelde vast dat deze zogenaamde Afrikaanse Caucasiers bij aankomst in Amerika nooit als witten worden behandeld, maar als zwarten.

  Herkomst van de witte huidkleur

  Verder reageren witten bijzonder vreemd op mijn stelling dat witten afstammelingen zijn van albino’s. In de natuur zijn immers alle witte levensvormen afkomstig van albinisme. Tevens zijn albino’s in vergelijking met de gekleurde vormen volledig normaal, maar dienen slechts voorzorgen te nemen vóór zij in de zon gaan. Dit is vanwege het onvermogen om melanine aan te maken, dat de interne weefsels en organen beschermt tegen de schadelijke werking van de stralen van de zon. Witte bloemen verkrijgt men door steeds albino zaailingen onderling en over meerdere generaties te kruisen tot er een wit, kleurecht zaad is gewonnen. Ook menselijk albinisme heeft een erfelijke factor want er bestaan hele albino families. Men treft de meeste albino’s in Africa en in Tanzania het grootste aantal. Witten zijn pas 6000 jaar in Europa en afkomstig uit Centraal Azië. Zwarten zijn al 43.000 jaar in Europa getuige de resten van de Grimaldi Mens. De vele Europese afbeeldingen van Moren in de westerse kunst, Zwarte Madonna’s en vele afbeeldingen van een zwarte Jezus, vormen verdere aanwijzingen dat de Europese elite (1500-1789) zwart was. Daar zij zwart als superieur aan wit zag, hadden zij geen boodschap aan een witte god.. Mogelijk zijn witten, net als trekvogels aangetrokken door noordelijke, zonarme klimaten die beter samengaan met hun albino fenotype. Albinisme is namelijk een radicale aanpassing aan het milieu, wellicht een overlevingsmechanisme die werd verworven via de lange weg die menselijk DNA aflegde vanaf het begin van leven op aarde. Omdat de eerste mens aannemelijk zwart was zitten alle menselijke fenotypen in de zwarte mens en zijn witten dus onmogelijk superieur aan zwarten.

  Staatsracisme

  Vanwege deze kennis, ervaring en opsomming van wetenschappelijke feiten geloof ik dus dat er in Europa al lange tijd sprake is van Staatsracisme, en dat de terugkerende perioden van uitdrijving, pogroms en Holocaust een vast patroon vormen sinds de Franse Revolutie. Musea werden blijkbaar gesticht ter uitdraging van revisionisme en staatsracisme. Na deze revolutie waren er perioden van restauratie van de zwarte adel en de zwarte intellectuele elite en kwamen witte Europeanen wellicht pas na 1848 aan bod. Opvallend is dat ‘Grote Mannen’ als Willem van Oranje, Da Vinci, Rembrandt en de klassieke componisten pas toen ‘ontdekt’ werden, en in gewitte vorm, deel van de geschiedenis werden. De Romantiek was een beweging die opzoek ging naar een ‘authentieke’ Europese beschaving en zette zich daarbij af tegen de rationaliteit van het zwarte ancien regime en koos voor ‘gevoelens en emotie.’ Het lijkt alsof deze ‘gevoelens en emoties’ vandaag weer volop in stelling worden gebracht tegen de allochtonen. Het is daarom misschien geen toeval dat juist vandaag, wanneer de tweede en derde generatie allochtonen volledig zijn geïntegreerd en de vruchten van de arbeid van hun ouders en grootouders kunnen plukken zij opeens ongewenst zijn verklaard. De hele Nederlandse media vormt daartoe een gesloten front tegen deze groep die geen podium krijgt om zich te verdedigen en daarmee een beroep te doen op een rationele beoordeling van de rol en de positie van voormalige gastarbeiders en personen die uit de kolonies werden weggehaald om arbeidstekorten hier weg te werken. Er heerst een algemene onbekendheid met de koloniale geschiedenis van Nederland, maar tegelijk ook een ontkenning van verantwoordelijkheid voor de armoede, de ontreddering en ook de volksverhuizingen die 350 jaar kolonialisme teweeg heeft gebracht.

  Interne chaos

  Typisch heerst er in Nederland een economische chaos met witte boorden criminaliteit door enorme corruptie en financiële schandalen, zoals de DSB?VVD affaire. De kunstmatige scheiding tussen criminele onderwereld en legale bovenwereld wordt steeds vaker doorbroken. Dit camoufleert men door vreemdelingenhaat aan te wakkeren door het breed uitmeten in de media van incidenten rond kruimeldieven en straatcriminelen. ‘Straatcriminaliteit’ of wat daarvoor doorgaat zijn doorgaans jongens die zich na school of werk op een pleintje hebben verzameld, zoals men dat in Mediterrane landen altijd doet. Onderzoek wees uit dat criminele Marokkaanse jongeren beter geïntegreerd zijn dan hun niet-criminelen Marokkaanse leeftijdsgenoten. Het nieuws van de laatste financiële crisis welke door de banken werd veroorzaakt werd weggedrukt door een hysterie rond berovingen van buschauffeurs in de regio Gouda. De kwestie van ‘importbruiden’ wordt voorgesteld als iets van allochtonen terwijl die groep maar verantwoordelijk is voor 10% van geïmporteerde partners. De overige 90% zijn autochtonen, met als bekendste voorbeeld Willem-Alexander en zijn toepasselijk geblondeerde, Maxima van Argentinië. Wekelijks horen wij via het tv programma RADAR hoe ‘slimme’ witte ondernemers Nederlanders voor miljoenen oplichten, met onder andere met ‘ingewikkelde financiële producten met hoge risico’s. De buit betreft heel veel meer dan straatrovers buitmaken, ook gezien de ontreddering van individuele burgers en de uiterst slechte reputatie voor Nederland. Maar typisch blijft zulks zonder juridische gevolgen voor deze grootschalige autochtone oplichters.

  Motief voor dit essay

  Wie schrijft die blijft. Tevens word ik al langere tijd ernstig geïntimideerd en tegengewerkt in het publiceren en bekendheid geven aan mijn gedachten. Hoewel ik Surinamers en anderen bewust maak van de gevaren die hen bedreigen en daarom aanspoor een concreet vluchtplan te maken om hun lijf en goed te redden, kan bekendheid met de gevaren misschien voor gewone, witte Europeanen leiden tot een koersverandering. Of kijken wij naar de volgende ‘wij hebben het niet geweten generatie?’ Belangrijk is te beseffen dat bij genocide de genocidale staat het liefst de beoogde slachtoffers het vuile werk laten financieren en opknappen. Culemborg kan als een generale repetitie worden gezien van hoe twee minderheden, Molukkers en Marokkanen door de staat actief of passief door niet in te grijpen, tegen elkaar worden opgehitst. Zo bestaan er voldoende bewijzen en wetenschappelijke studies dat ook Joden deel vormden van Hitlers leger en actief betrokken waren bij de genocide op Joden. Ik moet dus vaststellen dat vandaag ook gestudeerde zwarte en moslimleiders zich als handlangers van de racistische en genocidale staat laten gebruiken. Net zoals de toenmalige Joodse Raad en aanhang in feite, voordat zij zelf werden vergast, de nazi verordeningen tegen de Joden uitvoerden. Een plotselinge vlucht van allochtonen, want de genocidale plannen zullen niet via NOVA of NETWERK worden aangekondigd, naar Suriname, Marokko, Turkije, Ghana, Somalië of Pakistan zal moeten leiden tot een gedwongen verkoop van onroerend goed tegen veel lagere prijzen. Met de vordering van vrijspraak bij monde van het OM voor Wilders heeft de Nederlandse staat zich defacto achter de discriminatie van allochtonen gesteld. En kunnen allochtonen daarom geen enkel vertrouwen meer hebben op een gelijkwaardige behandeling door het juridische systeem. Mensen zullen, als zij nog kunnen wegkomen, met achterlating van hun fraai gemeubileerde huizenbezit, berooid in een land als Suriname aankomen en dakloos worden zonder enige hulp van de Surinamers. Die zelf al heel weinig hebben en zeer kort worden gehouden door hun eigen onaangename elite. De toenmalige Holocaust was een inter-Europese aangelegenheid dus dreigt het gevaar ook van buiten Nederland. Het liefst word ik door de feiten in het ongelijk gesteld, het liefst geloof ik mensen die zeggen dat het ‘niet zo een vaart zal lopen, dat de macht in Nederland diffuus verdeeld is.’ Dat het allemaal goed zal komen. Dat zulke dingen zich vandaag niet meer voor kunnen doen. Helaas is ook dit precies wat men de toenmalige zwarte Surinamers in Nederland als Anton de Kom, de Duitse Joden, de zwarte Duitsers, homo’s, Roma, Polen, Jehova’s getuigen en gehandicapten in 1933-1945 voorhield, en zie het resultaat.

  Egmond Codfried
  Den Haag
  Januari 2010
  Fragment uit:
  De vijand van de Neeger, Deel III
  ISBN 90-808067-4-9
  NUR – code 322

 5. Pingback: FAVORIETE REACTIE: | Hardslag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *