Monthly Archives: January 2010

Ich denke oft, sie sind nur ausgegangen.

Ich denke oft, sie sind nur ausgegangen. Was ik een wees of weggelopen toen ik bij licht vertrok begon met jaar na jaar te minderen en liefde gaf aan mijn onechte kinderen Er zijn geen mensen,  nergens achter al die … Continue reading

Posted in Volkskrant | 3 Comments

Europa één.

Posted in Volkskrant | 1 Comment

Seks en oproer !

Scheiding van kerk en staat. Dat beweren we te hebben. Scheiding van kerk en staat impliceert scheiding van wetsregels en vrijheid van meningsuiting. Iedere gek die zijn mening uit heeft mijn sympathie. Maar wat van groter belang is, gedraagt zich … Continue reading

Posted in Volkskrant | Tagged | 1 Comment

Gij zult niet doden, behalve als….

Behalve een weblog bestaat er nog een ander soort log. Het woord oorlog is volgens van Dale van oorsprong afkomstig uit een samenstelling van twee woorden waarvan het eerste betekende: "Ontbinding van overeenkomst en het tweede "noodlot van de mens" … Continue reading

Posted in Volkskrant | Tagged | 1 Comment

Mozart – Adagio Allegro – Symphonie nr.39

Je ziet de wereld. Een prachtig bergdal denk ik. Er boven een wijdse lucht met zon en maan in nevels beide zichtbaar. De schepping. Veronderstelt een schepper waarvan je weet dat die niet bestaat. Maar dat is niks dan je … Continue reading

Posted in Volkskrant | Tagged | Leave a comment

Waarom de blogger ? Reprise.

Ik droomde dat ik de schepper was en knikte naar hun dankbaarheid. En dat ik mij lachend doorstak, in de straling van hun engelen in het midden van hun hemelpoort. Regels die ik schreef toen ik pakweg vijfendertig jaar jonger … Continue reading

Posted in Volkskrant | 6 Comments

Ik heb de eer u voor te stellen..

In het begin van dit nieuwe jaar vind ik het leuk om u eens een blik te geven op het perspectief dat ik heb op het nieuwe jaar 2010. Op dit moment zit ik even in een luwte. Tijd voor … Continue reading

Posted in Volkskrant | Tagged | 1 Comment

Mensen maken de hemel en ook de hel op aarde.

De mens een pluriform wezen ? Ok… zal ik dat ook wel weer uitleggen. De soort mens wordt gedreven door de biologische geaardheid en instincten die behoren bij zijn soort. Biologische instincten zijn niet werkelijk te verklaren behalve dan zoals … Continue reading

Posted in Volkskrant | Tagged | 9 Comments