Mensen maken de hemel en ook de hel op aarde.

De mens een pluriform wezen ? Ok… zal ik dat ook wel weer uitleggen.

De soort mens wordt gedreven door de biologische geaardheid en instincten die behoren bij zijn soort. Biologische instincten zijn niet werkelijk te verklaren behalve dan zoals die in literatuur en wetenschappelijke theorieen zijn beschreven. Voortplantingsdrift en voedselvergaring. Bevrediging van die behoeften, daar gaat het in allereerste instantie om.

In plaats van het doorlezen van allerlei literatuur is het gemakkelijker eens een dag te luisteren naar je stream of consciousness. Daarin komen in één reeks gedachten voorbij als: Zou ik hem dood kunnen maken…kan in gracht springen, ik wil op jou bovenlipje zuigen. "Ziedaar de mens"

De soort mens is een alleseter. Alleseters zijn van nature adaptiever ten opzichte van hun biotoop. Worden door evolutionaire krachten veelzijdiger in de zin van dat ze een breder scala van middelen hebben ontwikkeld tot hetzelfde uniforme doel van behoeftebevrediging.
Als bij vele soorten is het vermogen met elkaar samenwerkingsverbanden aan te gaan gericht op dat doel.een sterke component. Zoals zeemeeuwen op open zee altijd kunnen worden aangetroffen boven naar vis duikende pinguins, omdat deze de vis uit de diepte naar de oppervlakte drijven.

Mensen hebben het vermogen verschillen te zien in soortgenoten. Ook dit gebeurt in het kader van hetzelfde doel. Mensen zien onmiddellijk aan welke persoon ze iets hebben en welke persoon ze het beste links kunnen laten liggen. Verenigen zich in groepen op het moment dat ze vermoeden dat met die groepen op grond van gemeenschappelijke kenmerken andere groepen op afstand van de behoeftebron kunnen worden geplaatst.

Van buitenaf bekeken, zeg maar door een "in de menswetenschappen afgestudeerde pinguin" kunnen aan de mensensoort weinig verschillen worden opgemerkt. Laten we hem Prof.Dr. V.Frontje noemen!


Prof. Dr. V. Frontje:
We zijn niet in staat veel verschillen op te merken tussen individuele exemplaren van de mens. Ondanks onze wetenschappelijke intentie: zoeken naar diversiteit, vanuit de  verklaringsdrang: Waarom overleeft het ene exemplaar en valt het andere ten prooi aan natuurlijke selectie.We kunnen wel de algemene eigenschappen van de soort beschrijven.

Wij komen tot de volgende waarnemingen:

–          De mens heeft zijn vermogen tot samenwerking tot in de perfectie ontwikkeld. Ieder mens kan op basis van gezichtsconfiguratie een ander mens onmiddellijk herkennen, terwijl wij pinguins geen enkel verschil zien. Hij heeft daarbij geluiden ontwikkeld die geweldig gecompliceerde patronen bevatten om wat in zijn onderbewuste leeft wel of niet extern uit te drukken.

Een karakteristiek voorbeeld.
Een mens kan zeggen: "De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen", daarmee samenwerking zoekend met groepsgenoten en de rest in de waan brengend dat er in de omgeving niks te vreten is. We noemen dit vermogen in de biologie: verbale collaboratie.

–          Het is gebleken dat de mens ook het vermogen bezit om al geluiden te ontwikkelen voor zaken die ze nog niet kunnen verklaren. Die niet rechtstreeks functioneren in de verbale collaboratie maar die ( zoals vogelzwermen zich verzamelen voor de trek )  dienen om op die verbale collaboratie vooruit te lopen. Groepsvorming zonder directe prikkel, maar als het ware een soort voorsorteren daarop. We noemen dit religieuze collaboratie, soms ook artistieke of culturele collaboratie. De sterkste exemplaren zijn hier naar het lijkt sterker toe geneigd dan die exemplaren die bij voorbaat minder kansrijk zijn. Ook kansarmen zoeken elkaar op, maar maken daar minder geluiden bij.
Het basisprincipe komt er ongeveer op neer dat er een virtueel beeld van de wereld wordt gecreëerd, opgedeeld in twee delen, waar een superkoning de scepter zwaait en exemplaren weegt en indeelt in kansrijken en kansarmen. De kansarmen worden bedreigd met verbranding.

–          Zoals bij alle soorten is ook de mens een vreedzaam wezen wanneer de omgeving geen aanleiding geeft agressie op te wekken. Agressie richt hij in eerste instantie buiten de eigen soort. Ook dat is een evolutionair gegeven. Echter als soortgenoten sterven zal hij dit rustig toelaten. Hij valt geen soortgenoten aan, maar zal ze altijd zoveel mogelijk uitschakelen als zijn eigen behoeften voorop staan. Opvallend is het totaal ontbreken van de drang soortgenoten te beschermen tegen gevaren van buiten de groep, vergeleken bij andere soorten.
Een ander kenmerk van de soort belemmert het zicht hierop en doet het soms voorkomen dat het wel een agressieve soort is. Hele groepen roeien elkaar soms om onduidelijke redenen uit. De wetenschappelijke verklaring hiervoor is nog onduidelijk.
Het lijkt er soms op dat de soort onverzadigbaar is maar het kan ook zijn dat de veranderende ecologie van de aarde het normale evolutionaire proces verstoort. Zichtbaar is de toename in massa, er zijn exemplaren van haast 300 kilo bekend, en zichtbaar is de maniakale verzameldrift, er zijn exemplaren met huizen over de hele wereld en 20 automobielen.

– Voortplanting
Er lijkt er een sterke toename in de diversiteit van sexueel gedrag gepaard aan een sterke afname van het aantal worpen. De adaptieve vermogens van de soort zijn zo sterk ontwikkeld dat exemplaren van andere dieren kunnen worden gekloond voor de consumptie. De verwachting is dat ze dit ook zullen gaan doen wanneer het aantal worpen een tekort doet ontstaan aan vrouwtjesmensen, maar het is ook niet onwaarschijnlijk dat de soort zich zal ontwikkelen tot hermafrodiet.

Mensen zijn kortom verschillend in hun gelijkheid, ééndimensionaal. En hun veelvormigheid is net als bij eenden, torren, eikels en varkens. Graduele verschillen in voedselbehoefte en sexuele behoeftes doen varieteit in uiterlijke vormen vermoeden die binnen de soort en voor de soortgenoten uitbundig en exorbitant zijn, maar van buiten de soort onzichtbaar.

tot zover Prof.Dr. V.Frontje.

En wat denkt S. Vrederat bac./bac./bac. er nu eigenlijk werkelijk van ? Dat is een onnozele vraag. Dat is een mens, dus van hem kun je weinig verwachten. Daar komen hooguit wat algemene vaagheden uit als: "Wees jezelf", of "Leef het leven op de tast" en "zeg niet ik voel me goed als je rusteloos bent en vol verlangen". Doet altijd vóórkomen dat hij "liefde" zoekt en "vriendschap". Hij loopt altijd schaamteloos te koop met zijn uniciteit, maar denk er goed om. Het blijft een rat.

<#comment><#comment>

<#comment>

This entry was posted in Volkskrant and tagged . Bookmark the permalink.

9 Responses to Mensen maken de hemel en ook de hel op aarde.

 1. Marius van Artaaa says:

  Avatar van Marius van Artaaa
  uniciteit is een afdruk van de soort, Simen, dat voor alles op gaat: van levende wezens tot dode dingen. De perceptie vergt alleen wat inspanning. Dat is ook de boodschap. Dat het unieke pas gezien wordt als we erop letten: het willen zien. | 🙂

 2. Aad Verbaast says:

  Avatar van Aad Verbaast
  Het aanhalen van de pinquin is wel een bijzondere. == terwijl wij pinguins geen enkel verschil zien ==
  Voor ons lijken al die pinquins allemaal op elkaar, maar ze kunnen als geen ander die ene pinquin, of hun ene jong, in een gemeenschap van duizenden pinquins onmiddellijk herkennen. Van verre.
  Omgekeerd zullen ze naar ons toe geen verschil zien.

  De mens (net als elke dier) is voor een groot deel gevorm door het moeten overleven in het eigen territorium.
  Het territorium is door de eeuwen heen veranderd in die ene grote wereld.
  Als we dat allemaal doorhebben, dan is er een gezamelijk belang ontstaan: de hele wereld als een gezamenlijk territorium.
  Daar te overleven is een gezamenlijk belang wat tevens een eigenbelang is.

 3. Noud was ff weg (van heerlijke Limburgse vlaai) says:

  Avatar van Noud was ff weg (van heerlijke Limburgse vlaai)
  Vredebeest: hoogst originele invalshoek, mooi gedaan!

 4. Frenkel says:

  Avatar van Frenkel
  @ Prof. Dr. V. Frontje:

  We zijn niet in staat veel verschillen op te merken tussen individuele exemplaren van de mens.

  Is onwaar.
  Je kan toch de verschillen waarnemen tussen mensen!
  Okay,ik snap nu wie de prof,speelt

  Want hier staat mijn visie reeds:

  -Mensen hebben het vermogen verschillen te zien in soortgenoten. Ook dit gebeurt in het kader van hetzelfde doel. Mensen zien onmiddellijk aan welke persoon ze iets hebben en welke persoon ze het beste links kunnen laten liggen.-

  Onwaar.
  Niet in mijn preceptie.
  Ik heb dit soort kretologie al vaker bij je gelezen.
  Vermoedelijk gebruik jij mensen.
  Maar ik zie dat anders.
  Mensen vallen mij op door afwijkend gedrag van de soort.
  Juist het bijzondere intrigeert mij.
  Niet om te gebruiken of `om iets aan te hebben.`

  Aad:
  -Het territorium is door de eeuwen heen veranderd in die ene grote wereld.
  Als we dat allemaal doorhebben, dan is er een gezamelijk belang ontstaan: de hele wereld als een gezamenlijk territorium.
  Daar te overleven is een gezamenlijk belang wat tevens een eigenbelang is.-

  Mee eens,maar het gaat om de praktische uitvoering of eigenlijk om de ONUITVOERBAARHEID.
  Meestal worden dit soort stellingen geponeerd door mensen,die juist een grote afstandelijkheid in acht nemen tov de ander.
  Het is dan hun fantasie van een smooth world met enkel lieve woorden.

 5. Ina Dijstelberge says:

  Avatar van Ina Dijstelberge
  Een lang verhaal, ik kom later terug met een langer commentaar.

 6. Trees says:

  Avatar van Trees
  Ja.

  Alles wordt wat gedacht wordt, het is.

  ‘There is nothing either good or bad but thinking makes it so.
  William Shakespeare

  Kwestie van focus.

 7. peterus says:

  Avatar van peterus
  De mens is geen logisch dier en dat blijft moeilijk.

  bodyscangroeten

 8. Ina Dijstelberge says:

  Avatar van Ina Dijstelberge
  De mens als soort is eender en in die wetenschap hebben we alle vrijheid om ons individueel anders te manifesteren.
  Echter ook dat onderscheiden behoort ook weer tot de overlevingsstrategie….
  Slimme pinguïn.

  De tweede keer nog leuker om te lezen. en op één of andere manier minder lang.;-)

 9. Pingback: FAVORIETE REACTIE: | Hardslag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *