Seks en oproer !

Scheiding van kerk en staat. Dat beweren we te hebben. Scheiding van kerk en staat impliceert scheiding van wetsregels en vrijheid van meningsuiting. Iedere gek die zijn mening uit heeft mijn sympathie. Maar wat van groter belang is, gedraagt zich wel of gedraagt zich niet volgens de wet.
Daar vrijheids van godsdienst en meningsuiting ( wat gewoon hetzelfde is natuurlijk) bij de wet is vastgelegd bestaat er in principe geen politiek proces. Dat zou immers volgens de wet zelf een onwettig proces zijn.
Want politiek is meningsuiting die als extra kwaliteit de pretentie meebrengt een algemeen in de maatschappij levende mening te zijn die zou moeten leiden tot wetgeving en uitvoering van macht. De term politiek proces hoort thuis in andere staatsvormen dan de democratie van de Trias Politica.

Een proces voeren tegen Geert Wilders is een domme activiteit. Dat moslims een kop hebben en blanken een hoofd, of dat er een medicijn tegen homofilie zou bestaan is de mening van een gek. Iemand met een IQ dat lager dan dat van Kelly of Bonny St. Claire kan daar mischien niet om lachen, maar het merendeel van de mensen naar ik hoop en (ik ben halsstarrig) verwacht toch wel.

Het probleem dat wij hebben met Geertje is dat hij een volkvertegenwoordiger is die niet aan de kwaliteitseisen van een politicus voldoet. Hij vertegenwoordigt immers niets. Wel mensen maar geen idee. Die eisen worden ook nergens gesteld. Frank Zappa presenteerde ooit een varken als presidentskandidaat. In Nederland hadden we ooit een partij voor seks en oproer. Als ik mij niet vergis is er momenteel een partij in de maak voor pedofielen. Een bevolkingsgroep die ook mijn volledige sympathie heeft.

Het politieke systeem is ook wat betreft de wat meer gevestigde orde gemaakt voor belangenbehartiging van bevolkingsgroepen. Er is nooit controle, of zelfs maar belangstelling voor de daadwerkelijke gevolgen van hun programma voor mensen die niet bij de vertegenwoordigde belangengroepen horen. ( Behalve als ze geen macht meer hebben maar slechts een Zwitzerleven zoals Marcel van Dam). Niemand zal ooit een proces beginnen en dat als een "politiek" proces benoemen als je roept "pedofielen moeten dood". Terwijl dat laatste als ik mij niet vergis in de wet wel ergens verboden is. Net als eerwraak.

Folklore die inherent is aan de vrijheid om privemening of privebelang tot politiek programma te verheffen is waar we voor kiezen door te kiezen voor democratie. Het zou nuttiger zijn om eens iets te doen aan de vormgeving van het democratisch systeem. Om eens te kijken naar de eisen waaraan een politiek programma zou moeten voldoen. Om eens te kijken aan welke eisen de presentatie van zo’n programma zou moeten voldoen. Een van de eisen zou iets moeten zijn in de trant van controle op onderbouwing van de algemeenheid van belangen en de kwaliteit van de bijwerkingen en of daar ook op wordt ingespeeld. ( Hoe moeilijk dit dan ook voor de Christenen moge worden. )

Daarnaast pleit ik dan voor het afschaffen van de Trias Politica en deze te verbreden tot een systeem van vier gescheiden machten. Wet, Uitvoering, Rechtspraak en Voorlichting en Toetsing.
Door de (her-)invoering van een Vrije Pers die niet afhankelijk is van de gevestigde orde of commerciële belangen. Ondersteund door een wettelijk vastgelegd algemeen recht van inzage in de resultaten van een goed functionerend staatsbureau voor statistiek.

Want als we door blijven lullen over wat er in de koran of in de dodezee-rollen over homo’s wordt verteld dan krijgen we geen zicht op werkelijke problemen.

Hoewel ik ook hartstochtelijk voorstander ben van het ontketenen van een nieuwe sexuele revolutie door het bevorderen van het neuken in de openbare leefruimte geef ik toch een ander stemadvies.

Want ik ben overigens ook van mening dat de bio-industrie moet worden afgeschaft.

This entry was posted in Volkskrant and tagged . Bookmark the permalink.

One Response to Seks en oproer !

  1. Babbelegoegje says:

    Avatar van Babbelegoegje
    Niets tegenin te brengen. Zolang mensen stemmen op bijv.een boerenpartij, omdat ze nu eenmaal boeren zijn, op het CDA omdat ze christelijk zijn, op de pedofielenpartij omdat ze, tja, pedofiel zijn, wie anders zou daar belang bij hebben.Geert, eeeeh waarom….. niemand durft die vraag eigenlijk echt te beantwoorden. Het klinkt ook wat lullig, ik stem op Wilders omdat ik graag invloed wil hebben op wat mensen op hun kop dragen. (zal het maar kort houden)En oké, op de SOP (sex overal partij) omdat ze graag meteen terplaatse komen als de behoefte zich voordoet. Als dit soort groeperingen een meerderheid in de kamer krijgt, dan mag je je best ongerust maken. Dan moet je ook niet vreemd kijken, als er zich een varken kandidaat stelt. Er zullen dan ook wel varkens zijn, die daarop stemmen. Een varken als presidenskandidaat, nja, als die zich dan sterk maakt voor de varkens in onze samenleving, dan wordt die kant van de bioindustrie in elk geval afgeschaft….mag ik wel aannemen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *