AAN ALLE PARTIJEN

Vandaag zet ik mijn kiezerscampagne nog maar even voort. Ik herhaal de punten waaraan naar mijn mening door een politieke partij aandacht moeten worden besteed om mijn stem te verwerven en omring dit met het motto van mijn campagne. Voor helderheid heb ik een indeling gemaakt in twee delen. De punten waaraan ik onverantwoordelijk vast zal houden. Waarvan het niet voorkomen in mijn stemakkoord onbespreekbaar zal zijn.
Zeg maar op grond waarvan ik niet kan worden uitgesloten van de kiesdeler. Het tweede deel is onderhandelbaar. Of wil ik desnoods afspraken over zien dat zij op uitgestelde termijn zullen worden opgepakt.

==========================================
VERDIEN MIJN AANDACHT MET AANDACHT !!!!!!!!!!!!
==========================================

            SPEERPUNTEN:

 1. Er moet een halt worden toegeroepen aan de industriële vernietiging van de mens.
 2. Subsidiestromen moeten worden omgebogen voor maatschappelijke herinrichting gericht op de bestrijding van eenzaamheid.
 3. Luisteraars moeten in staat worden gesteld te spreken, sprekers moeten worden verplicht tot luisteren.
 4. Normen en waarden die de laatste decennia zijn gemaakt moeten worden vervangen door echte normen en waarden.
              Aandachtspunten:
Afschaffen van het celibaat ter bestrijding van enerzijds het misbruik van minderjarigen en anderszijds het misbruiken van meerderjarigen.
Schooltijden moeten worden verschoven naar de avond, cafe openingstijden naar de ochtend.
Vrijheid van iedere uiting inclusief meningen.
Verbod op gebruik van papier voor reclamedoeleinden.

Postbodes niet langer vrijstellen om het trottoir te verontreinigen met elastiek

5. Bestrijding van werkeloosheid door alle banen op te heffen en om te zetten in geautomatiseerd vrijwilligerswerk met behoud van uitkering.

6. Onderwijs bijstellen door het na de uitvoering van punt 5 maatschappijgericht te maken. Behalve leerlingen ook leraren verplicht aanwezig zijn en verplicht om op te letten. De school is naast instituut voor kennisoverdracht principieel ook vormingsinstituut.

7. Instellen van een vrije pers en een vrij toegankelijk en onafhankelijk staatsbureau voor statistiek.

8. Ministerie van Financieën en Economische zaken zal worden ontdaan van politieke kleur. Het zal worden voortgezet als een dienst voor de financiering van humanitaire besluiten vanuit de wetenschap dat boekhouden een vak is dat door vakmensen kan worden uitgevoerd. net zoals dat ook de gewoonte is bij Stichtingen of Verenigingen met een penningmeester.

9. De eed van hippocrates wordt herschreven om ook recht te doen aan de keus te sterven in plaats van te worden geplastificeerd of levend gemummificeerd.

ONDERHANDELBAAR:

Verbod op het demoniseren van Mozart.

Naast het verbod op verplichte besnijdenis ( krachtens punt 4 ) ook een verbod op het aanbieden van vrijwillige besnijdenis als geneesmiddel aan patienten met een psychische aandoening.

Afremmen van de toenemende handel in de zogenaamde lichaamsdeel-vervangers. ( Botox, Silliconen, Verontreinigende geurzalven e.d.)

Algemeen vervoersverbod voor wapens, levende dieren en toeristen anders dan per fiets.

==========================================
VERDIEN MIJN AANDACHT MET AANDACHT!!!!!!!!!!!!
==========================================

This entry was posted in Volkskrant and tagged . Bookmark the permalink.

4 Responses to AAN ALLE PARTIJEN

 1. rikus says:

  Avatar van rikus
  Ik heb nog een geregistreerde stichting waarvan ik voorzitter, secretaris en penningmeester ben,
  Wel handig. Dit is tot op heden nog een toegestane formule

 2. Theo says:

  Avatar van Theo
  En nu nog de passende partij erbij vinden. Uiteindelijk kom je tot de conclusie: de NDPV, nationaal-democratische partij vrederat 🙂

 3. suiker says:

  Avatar van suiker
  hebben er zich al partijen gemeld?

 4. Simen Vrederat says:

  Avatar van Simen Vrederat
  STRIJD NADERT ONTKNOPING MORGEN MEER !!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *