Opportunisme.

Aan de soort mens kleven een aantal kwalijke eigenschappen. De ontkenning is mijn nummer één op de lijst, waarover ik al eens een weblog schreef. Natuurlijk is de destructieve kracht van kwalijke eigenschappen het grootst wanneer zij in combinatie met elkaar optreden. Je moet je vanzelfsprekend zelfs afvragen of in de mens "op zijn slechtsts" die eigenschappen ooit geisoleerd van elkaar kunnen optreden.
Dit geld in het bijzonder voor de ontkenning in coalitie met de nummer twee op mijn lijst. Opportunisme.

Opportunisme is veelvuldig component in iedere mix van kwaadaardigheid. Ik laat het aan de lezer over om er zijn favoriete opvuldrank, zijn schijfje citroen of elke ander coctailkers of olijf naar keuze aan toe te voegen. Ik bespreek hier niet de receptuur van de longdrink, maar slechts één van de basiselixirs van menselijk falen.

Opportunisme is het loslaten van normen en waarden, fatsoensregels, ethische principes, moreel besef, integriteit, gevoelens van liefde, zelfrespect, sociale positie, religieus gevoel en nog andere zaken die ik niet in een eindige lijst kan opsommen. Omdat die lijst eigenlijk oneindig is. De beste kenschets is denk ik: De onwil om met betrekking tot je handelen iets anders als richtsnoer te kiezen dan je kale momentgebonden eigenbelang.

De opportunist is de regisseur van een zelfgeschreven toneelstuk, deelt rollen uit aan zijn medemens, en schrijft een scenario waarin hijzelf de hoofdrolspeler is. Een hoofrolspeler die een waarheid vertolkt die zijn gespeelde waarheid is, die alles overwint en in wiens dienst alles functioneert en zich ontwikkelt. Het moge duidelijk zijn dat de "ontkenning" een heel geëigend ingredient is om in dit scenario een belangrijke neventhema te vormen. Het gaat dan niet alleen om ontkenning als individuele persoonlijkheidsfout of -stoornis. Die ontkenning wordt ook in de rol  van de anderen als overtuiging terloops verondersteld of zelfs voorgeschreven.

In de term opportunisme is opgesloten dat het momentgebonden eigenbelang aansluit bij een algemeen gevoel ("de opportunity") dat maakt dat de anderen zich vrijwillig, en in veel gevallen zelfs met een zeker enthousiasme met de door de opportunist bedachte rollen laten opzadelen. Dat algemene gevoel heeft bijna altijd het karakter van machteloosheid. Geen geschiktere figurant voor het stuk van de opportunist dan de machteloze die zich in een situatie van achtergesteld zijn voelt. De opportunist verschuilt zich bijna altijd door zijn eigen belang te verkopen als algemeen belang in de termen van het manco der machtelozen. Hij maakt van de gelegenheid gebruik. En als het waar is dat de gelegenheid de dief maakt, is hij de dief die ook de gelegenheid wil maken.

Opportunisten zijn goed herkenbaar, daar zij het manco der machtelozen altijd lijken te propageren. Ze richten hun podium en decor in waarbinnen ze hun glansrol kunnen vertolken. Niet onbelangrijk nog te vermelden dat opportunisten zich in groepen kunnen verenigen, maar dat ik daarmee een wezenlijk ander terrein betreedt, en dit daarom buiten het bestek van dit weblog valt.

Genoeg theorie. Het wordt zo te moeilijk en te langdradig. Ik neem aan dat u de figuur van de opportunist nu een beetje voor de geest kan halen. Tijd voor de plaatjes en de lichtbeelden. Die zeggen vaak meer dan duizend woorden nietwaar. Ik laat u daarom een paar actuele prototypes zien ter verduidelijking.

Het destructieve karakter ervan, ofwel op welke manier staat u in de keuken met een smakelijke verpakking waarin zich niets bevind dan lucht en leegte, daarvan laat ik de invulling aan uw eigen verbeelding over.

Het zijn slechts willekeurige plaatjes. Ik ben graag bereid op verzoek een uitgebreid vervolglog te wijden aan een voorbeeld van uw keuze.

Geert Wilders.
Opportuun is het democratisch tekort. De wereld wordt bedreigd door schijnbaar onafwendbare problemen. Oplossingen worden geblokkeerd door wat ik noem het groei-dwangsyndroom waarin alles bij voortduring uitloopt in uitzichtloze verarming en plastificering van geest en lichaam. De consument is de motor-olie van de olie-motor. We zijn rijp voor een placebo dat onze rëeele nood kan lenigen.
Wilders levert dit placebo. Hij belooft een sociaal programma vergelijkbaar met de SP, wetend dat dit nergens haalbaar is, en wil hoofddeksels voorschrijven en tezamen met Amerika een godsdienstoorlog ontketenen. Voor eigen land stelt hij apartheid voor.
Dit is alles bedoeld om zich van zijn eigen angst te verlossen, vanuit de status van almachtig en dus onbedreigd leider. Hij propageert bedreiging door een denkbeeldige vijand, die eigenlijk alleen projectie van zijn eigen angst is en wordt zijn eigen verlosser.

De weblogger wie de schoen past.
De weblogger zoekt de dialoog. In plaats van het slikken van voorgekauwde zoete koek door afhankelijke media Of heeft een drang zelf iets te produceren in plaats van consumeren. Wil het nieuws ofwel zijn product inbrengen als object van die dialoog.
Het eigenbelang van de weblogger wie de schoen past is van een zekere diversiteit. Er zijn er een aantal die roem willen verzamelen met de bedoeling dit ten gelde te maken. Er zijn er die trachten contactarmoede virtueel te bestrijden. Er zijn miskende kunstenaars op zoek naar roem.
De opportunistische weblogger wil een schare van fans om zich heen verzamelen en gaat voorbij aan inhoud, kwaliteit of smaak ten aanzien van het ingebrachte product. Positieve reacties op eigen product, daar is hij op uit. Een beetje het systeem van de poeziealbums van vroeger. Ik plak een plaatje bij jou als je ook een plaatje bij mij plakt. Mooi zijn plaatjes met glittertjes en zo’n leuke spreuk in de vier hoeken van het blad: Tip, tap, top, Simen lust graag drop.

Vaders Abraham.
Ontspannen, in een sfeer van carnavaleske omdraaiing de dagelijkse zorgen relativeren is de behoefte van de mens die zijn eigenheid inlevert onder de druk van geld verdienen en roldwang van de managers van de pseudo vierentwintig-uurs economie. In een lichte roes die de blaas in de ochtend semi-permeabel maakt, zodat we niet in staat zijn te werken (het summum van burgerlijke ongehoorzaamheid), versiert de schrijver van de carnavalshit de machthebber met een varkenskop.
Vader Abraham schrijft een pseudo-carnavalshit om het onderbewustzijn van de feestganger te beinvloeden, zodat deze niet zijn baas maar zichzelf de ezelsoren aannaait. Hij verdient veel geld aan Carnaval en wil dit daarom graag tot het hele jaar uitbreiden. Zet daarom in de carnavalstijd rechtse politieke propaganda op muziek. Ook het optreden als pooier voor kindsterretjes schuwt hij daarbij niet. De voorloper en grondlegger van de X-factor-industrie.

This entry was posted in Volkskrant. Bookmark the permalink.

75 Responses to Opportunisme.

 1. antoinette duijsters says:

  Avatar van antoinette duijsters
  Prima blog, Simen, vooral de beschrijving van opportunisme vind ik goed.

 2. Blutch says:

  Avatar van Blutch
  Mooi stuk Simen. Pas als je weet wat het is kun je het herkennen,
  Er is mi nog een soort weblogger: de eierenlegger.
  Direct herkenbaar aan het niet toestaan van reacties, maar ook aan het niet beantwoorden van vragen over zijn/haar eigen stukje.

 3. iris kijkt says:

  Avatar van iris kijkt
  De opportunist doet zijn best om mee te waaien met de ideologische winden. Hitler was geen opportunist.Dus die zou ik dan liever moeten hebben, gezien jouw betoog ?

 4. Koko says:

  Avatar van Koko
  iris kijkt 01-05-2010 20:46
  De opportunist doet zijn best om mee te waaien met de ideologische winden. Hitler was geen opportunist.Dus die zou ik dan liever moeten hebben, gezien jouw betoog ?

  =

  Een onnozele opmerking.

  N.B.; John F. Kennedy, Martin Luther King en Nelson Mandela waren ook geen opportunisten, heb die dan maar liever in plaats van Hitler is mijn advies!

 5. iris kijkt says:

  Avatar van iris kijkt
  @ Koko – Het gaat me om een soort hiaat in het betoog. Meer niet , wat daar onnozel aan is ? Overigens waren Mandela en co. ook ongetwijfeld omringd door opportunisten.En zo lijkt mij Wilders geen opportunist, terwijl die hier wel zo wordt genoemd. Daar wringt iets,qua analyse, wilde ik zeggen.

 6. Zelf Reflectie says:

  Avatar van Zelf Reflectie
  Mogelijk interessant, psychopathen (sociopaten, ASP) zijn ook altijd opportunisten.

 7. Koko says:

  Avatar van Koko
  iris kijkt 01-05-2010 21:05
  @ Koko – Het gaat me om een soort hiaat in het betoog. Meer niet , wat daar onnozel aan is ? Overigens waren Mandela en co. ook ongetwijfeld omringd door opportunisten.En zo lijkt mij Wilders geen opportunist, terwijl die hier wel zo wordt genoemd. Daar wringt iets,qua analyse, wilde ik zeggen.

  Mandela en co. (ik neem aan dat je Mandela, King en Kennedy bedoelt, uit mijn originele opmerking) waren omringd door opportunisten, ook die opmerking begrijp ik niet helemaal, probeer je te zeggen dat ook zij opportunisten waren? Daarentegen vind je Wilders geen opportunist terwijl dit een van de grootste voorbeelden van een uiterst opportunistisch politicus is (zoals dat ook vrij duidelijk uitgelegd word in dit stukje).

  Wat onnozel is aan je eerste opmerking is dat je een redelijk scherpe analyse van een politicus als een pro-Hitler betoog opvat. Sorry maar dat vind ik nog steeds erg onnozel.

  Sorry Pake; maak weer eens chatbox van je blog! Ik hou er meteen mee op!

  Groetjes,

  Koko

 8. iris kijkt says:

  Avatar van iris kijkt
  @ Nee, het is geen pro-hitler betoog, en nogmaals : je kunt een hiaat in een redenering blootleggen door even een sterk voorbeeld te geven. En dat heeft effecten : Wilders is in mijn ogen dus het tegendeel van een opportunist , maar in jouw ogen niet. Ja , kan. Over die onnozelheid zal ik nog eens nadenken.Blijkbaar ben ik onnozel.Misschien eens een filosofie van het onnozele denken schrijven , of althans een blog. Een chatbox van m’n blog zit er helaas te weinig in , ik ben te veel afwezig.

 9. paco painter says:

  Avatar van paco painter
  Dit is een opportunistische tijd, dus zo raar is het allemaal niet

 10. thrammy says:

  Avatar van thrammy
  Goed doorwrocht stuk, Simen, er staan een aantal rake dingen in. Ook de voorbeelden maken onthutsend veel duidelijk, ook over onszelf als de exhibitionistische schrijvers van stukjes. Vind het wel iets te lang geworden, maar het is ook een mooie methode om niet al te serieuze lezers te doen afhaken.

  Aanbevolen en hartelijke groeten!

 11. Verbaas says:

  Avatar van Verbaas
  ________________0000000000000000________________
  _____________000________________0000____________
  _________000_________________________00_________
  _______00_______________________________0_______
  _____00________000000_______000000________0_____
  ___00_____0000000000000___000000000000_____00___
  __0_____0000________________________0000_____0__
  _0___________________________000000___________0_
  0__________________________00______00__________0
  0___________000000________00__0000__00_________0
  0________000000000000_____00_000000_00_________0
  0_________________________00_000000_00_________0
  0_________________________00__0000__00_________0
  0__________________________00______00__________0
  0____________________________000000____________0
  _0_________________________________00_____00__0_
  __0___________000_________________0__0___0__0___
  ___0____________0000______________0__0__0__0____
  _____0____________0000000_________0__0_0__0_____
  _______00_________________________0___0___00000_
  _________000_____________________0000000___0__0_
  _____________000________________0_______0__0__0_
  ________________00000000000000__________________

  Ik had een hele grote dikke vette rat voor je, maar het lukte niet….

 12. Rob Kruzdlo says:

  Avatar van Rob Kruzdlo
  Opportunist ben ik maar ook een egoTIST…

  Groet egotisme Rob

 13. Pingback: FAVORIETE REACTIE: | Hardslag

 14. JeffreyVog says:

  Tortuga — Шаблоны WordPress. Скачать бесплатно премиум шаблон Вордпресс More info!

 15. Arturoorage says:

  Work from home. TOP 5 projektS 2017. Работа для мам, мамам, для пенсионеров. Jobs moms, jobs USA, jobs NY

 16. Alexarerurl says:

  Калькулятор ТО, это очень просто и удобно для понимания цены на обслуживание вашего Volvo, стоимость то xc 60 xc 90 и других
  моделей Вольво Регулярное проведение ТО является залогом долгой беззаботной работы Вашего автомобиля. Техническое обслуживание
  современных автомобилей Вольво необходимо проводить каждые 20 000 километров или раз в год, в зависимости от того, что наступит
  раньше. Для быстрого расчета стоимости предстоящего технического обслуживания предлагаем воспользоваться нашим приложением
  «Калькулятор ТО». Мы специально разработали данную программу для экономии драгоценного времени наших клиентов. Весь перечень
  работ полностью соответствует официальному техническому регламенту обслуживания автомобилей Вольво в России. Мы подберем Вам
  оптимальное решение по техническому обслуживанию, сохранив надежность Вашего Вольво, время и деньги. Вычислить стоимость то
  вольво хс60 можно в калькуляторе, достаточно точно. просто укажите тип запасных частей и пробег вашего Вольво хс60.
  Вам необходимо задать всего лишь 3 параметра: модель, двигатель и пробег, и Вы сможете оперативно узнать стоимость работ по
  вашему автомобилю Volvo при проведении ТО: Вы можете сразу узнать стоимость ТО Volvo:
  ознакомиться с регламентом работ ТО для Вашего автомобиля
  рассчитать стоимость работ планового ТО для вашего Вольво
  отправить заявку на расчет точной полной стоимости
  записаться на ТО, сохранив результаты расчетов
  Почему мы не рассчитываем полную стоимость ТО Volvo?
  Полная стоимость Вашего технического обслуживания зависит от множества факторов:
  типа применяемых материалов (оригинальные или не оригинальные)
  спец предложений и действующих акций
  индивидуальных предложений по обслуживанию Вашего Вольво
  Калькулятор ТО *
  Рассчитайте точную стоимость ТО на ваш VOLVO
  Миф о не оригинальных запасных частях и выгоде их использования
  На рынке автомобильных запасных частей существует огромное количество производителей. Среди них есть хорошие и не очень.
  При покупке запасных частей, например, при проведении ТО Volvo, владельцы автомобилей задумываются об экономии средств и
  выбирают так называемые не оригинальные запасные части.Не оригинальные запасные части – это запасные части, которые производятся
  независимыми компаниями. Такие компании сузили свою деятельность до выпуска определенной группы запчастей. При этом выпуск
  запчастей может производиться под маркой компании-производителя, либо под другими марками.«Неоригинал», как правило, стоит
  дешевле оригинальных запасных частей. Не стоит забывать, что качество таких запасных частей в большинстве случаев отличается
  от заводских. Давайте рассмотрим применение «неоригинала» на двух основных категориях запчастей.Фильтра для технического
  обслуживания ВольвоВ 2008 году завод-изготовитель Volvo увеличил межсервисный интервал благодаря использованию
  высококачественных материалов. Неоригинальные фильтра могут не обеспечивать на всем межсервисном интервале технического
  обслуживания Вольво качественную очистку от загрязнений. Попадание инородных частиц в системы снижает срок службы и
  надежность Вашего Вольво. А плохое качество не оригинального салонного фильтра вредит Вашему здоровью.Важным параметром
  фильтров также является их пропускная способность. Если фильтр не соответствует требованиям завода-изготовителя, это
  будет сказываться на работу систем. Машина будет плохо заводится и не развивать мощность в случае проблем с топливным и
  воздушным фильтром. Неправильная работа масляного фильтра приведет к масляному голоданию двигателя и выходу его из строя.
  Тормозные колодки. К тормозным колодкам, как к основным элементам системы безопасности Вольво, предъявляются высокие требования. Они должны обеспечивать надежное сцепление с тормозным диском, иметь стабильные характеристики при различных температурах. Требования по звуковым характеристикам также имеют важное значение для владельцев.
  Дешевые и низкокачественные тормозные колодки часто издают посторонние звуки при торможении. Тормозные свойства при
  холодных тормозных механизмах как правило у них соответствуют требованиям завода-изготовителя. Но стоит немного потормозить,
  как эффективность торможения падает в разы.Также не стоит забывать и о ресурсе колодок и дисков. Завод-изготовитель
  тщательно подбирает состав фрикционных накладок, исходя из параметров максимальной скорости, веса автомобиля, привода,
  межсервисного интервала ТО Volvo и многих других. Как показывает практика, не оригинальные колодки делают или мягче, что
  приводит их к быстрому износу, или жестче, что приводит к преждевременному выходу из строя тормозных дисков.
  Оригинальные тормозные колодки обладают оптимальными для данного автомобиля свойствами.
  При выборе запасных частей мы рекомендуем руководствоваться следующими принципами: в ситуации критического отсутствия
  финансовых возможностей, можно устанавливать дешевый не оригинал. Но нужно понимать, что вскоре снова потребуется замена этих
  деталей. В случае, если Вы планируете долго эксплуатировать автомобиль и для Вас важна безопасность, надежность и комфорт, мы рекомендуем остановить свой выбор на оригинальных запасных частях. Не оригинальные запчасти уровня оригинальных стоят примерно таких же денег, а иногда даже дороже.
  Миф о том, что делают везде одинаковая, зачем платить больше? При выборе сервиса для обслуживания своего Вольво клиенты часто
  руководствуются параметром цены. Чем дешевле – тем лучше. Не всегда погоня за самой низкой ценой приводит к желаемому результату
  . Автомобили Вольво имеют довольно сложную конструкцию. При ремонте необходимо четко следовать рекомендациям завода-
  изготовителя. Последовательность разборно-сборочных работ имеют особую важность. Такие технические данные, как моменты
  затяжки, углы доворота болтов, детали одноразового монтажа – информация, без которой невозможно выполнить ремонт качественно.
  Опыт работы с автомобилями шведской марки имеет большое значение. Опытный специалист сможет быстро определить по первым
  симптомам неисправность. Это позволит Вам сэкономить время. А в некоторых случаях и поможет избежать глобальных трат от cильных
  поломок.Специализированный сервис Вольво предполагает профессиональный подходит при ремонте и обслуживании автомобилей
  шведской марки. Для этого мы используем качественное оборудование, которое подходит для ремонтных работ данной категории
  автомобилей. Необходимый перечень оригинальных специнструментов, наличие склада оригинальных запасных частей позволяет нам
  оперативно выполнять ремонт и техническое обслуживание Вашего Вольво быстро, качественно и с первого раза.Компания Castrol
  является одним из ключевых партнером компании Volvo Cars. Совместно с Castrol разрабатываются смазывающие материалы для
  большинства современных двигателей и агрегатов легковых автомобилей Volvo. Cтоит отметить, что современные двигатели Volvo
  предъявляют самые высокие требования к качеству используемого масла.Наиболее распространенная вязкость масла для Volvo 0w30.
  И многие владельцы при покупке масла руководствуются исключительно этим параметром. Это не совсем правильно, поскольку
  помимо вязкости большую роль играет также и качество масла. Эксплуатация двигателя с маслом, несоответствующим требованиям
  завода-изготовителя, может привести к преждевременному выходу его из строя.Согласно классификации Ассоциации Европейских
  Производителей Автомобилей ACEA, требования следующие: A1/B1, A5/B5.По технической документации данное масло имеет следующее
  предназначение: стойкие к механической деструкции масла, предназначенные для применения с увеличенными интервалами
  замены масла в высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателях легких транспортных средств, в которых возможно
  использование маловязких масел, снижающих трение, с динамической вязкостью при высокой температуре и высокой скорости
  сдвига (HTHS) от 2,9 до 3,5 мПа•с. Эти масла могут быть не пригодны для смазывания некоторых двигателей. Необходимо
  руководствоваться инструкцией по эксплуатации и справочниками. Согласно классификации моторных масел API (API Engine
  Service Classification System), требования к маслу Volvo следующие: SL/CF.Такой стандарт качества предполагает, что
  масло обладаетстабильными энергосберегающими свойствами пониженной летучестью удлиненными интервалами замены —
  может применяться в дизельных двигателях с содержанием серы в топливе 0,5% и выше В современных двигателях
  Вольво поколения Drive—e используется масло вязкостью 0W20 и стандартом качества VCC RBS0-2AE. Существует 2
  бренда данного масла: оригинальное Вольво и масло компании Castrol.При выборе масла для Вашего Вольво не стоит
  забывать о том, что линейка моторных масел Castrol разработано совместно с компанией Вольво масло для двигателей Вольво имеют очень высокий стандарт качества
  специализированное масло для двигателей Вольво Сastrol Edge Professional трудно найти в обычном магазине, т.к. не предназначено для розничной продажи. Оно продается исключительно у официальных дилеров, специализированных сервисных центрах Вольво и магазинах.
  правильно подбирайте масло для двигателей Вашего Вольво, руководствуясь вышеуказанными техническими характеристиками.
  Компания Castrol является одним из ключевых партнером компании Volvo Cars. Совместно с Castrol разрабатываются смазывающие
  материалы для большинства современных двигателей и агрегатов легковых автомобилей Volvo.
  Стоит отметить, что современные двигатели Volvo предъявляют самые высокие требования к качеству используемого масла.
  Наиболее распространенная вязкость масла для Volvo 0w30. И многие владельцы при покупке масла руководствуются исключительно
  этим параметром. Это не совсем правильно, поскольку помимо вязкости большую роль играет также и качество масла. Эксплуатация
  двигателя с маслом, несоответствующим требованиям завода-изготовителя, может привести к преждевременному выходу его из строя.
  Согласно классификации Ассоциации Европейских Производителей Автомобилей ACEA, требования следующие: A1/B1, A5/B5.
  По технической документации данное масло имеет следующее предназначение:
  стойкие к механической деструкции масла, предназначенные для применения с увеличенными интервалами замены масла в
  высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателях легких транспортных средств, в которых возможно использование маловязких
  масел, снижающих трение, с динамической вязкостью при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS) от 2,9 до 3,5 мПа•с.
  Эти масла могут быть не пригодны для смазывания некоторых двигателей. Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации
  и справочниками.
  Согласно классификации моторных масел API (API Engine Service Classification System), требования к маслу Volvo следующие: SL/CF.
  Такой стандарт качества предполагает, что масло обладает
  стабильными энергосберегающими свойствами
  пониженной летучестью
  удлиненными интервалами замены — может применяться в дизельных двигателях с содержанием серы в топливе 0,5% и выше
  В современных двигателях Вольво поколения Drive—e используется масло вязкостью 0W20 и стандартом качества VCC RBS0-2AE.
  Существует 2 бренда данного масла: оригинальное Вольво и масло компании Castrol.
  При выборе масла для Вашего Вольво не стоит забывать о том, что линейка моторных масел Castrol разработано совместно с компанией Вольво
  масло для двигателей Вольво имеют очень высокий стандарт качества
  специализированное масло для двигателей Вольво Сastrol Edge Professional трудно найти в обычном магазине, т.к. не предназначено для
  розничной продажи. Оно продается исключительно у официальных дилеров, специализированных сервисных центрах Вольво и магазинах.
  правильно подбирайте масло для двигателей Вашего Вольво, руководствуясь вышеуказанными техническими характеристиками.
  Современные автомобили Вольво имеют межсервисный интервал 20 000 километров или один раз в год. Эта периодичность обслуживания
  достаточна для того, чтобы поддерживать свой Вольво в форме.
  При проведении технического обслуживания специалисты диагностируют текущие неисправности, выявляют будущие неисправность на
  начальной стадии. Это позволяет сэкономить на дорогостоящем ремонте узлов и агрегатов.
  Стоит также отметить, что условия эксплуатации в России отличаются от Европейских. В нашей стране довольно большой перепад
  температур, агрессивная внешняя среда, а также часто образовываются затруднения дорожного движения.
  Учитывая все это, мы рекомендуем производить замену масла в ДВС чаще, делать это раз в десять тысяч километров.
  И также считаем актуальным проводить комплексную проверку автомобиля перед летним и зимним сезоном. Поскольку эксплуатация автомобиля в эти времена года имеет некоторые особенности, нужно чтобы Ваш Вольво был к ним готов.

 17. Jeroartekly says:

  Buying Real Viagra Finasteride 5mg Side Effects Cialis Jus Levitra Generic Safe Comprar Generico Cialis viagra Potenzmittel Viagra Und Cialis Nuovo Viagra Napoli Propecia O Avidart Acheter Baclofen 25mg Acquisto Viagra Senza Ricetta Viagra Quel Site

 18. arraprelm says:

  “Недостижимый гостиница”. “Настоящий чудесный ресторан в мире”. “Самый выдающийся зубной врач”. Сайты, на которых потребители оценивают различные заведения и товары, наполнены не в меру восторженным отзывами. Нередко компании сами пишут их ради повышения собственного рейтинга. Присутствие этом потребители сегодня весь чаще и чаще рассматривают онлайн-рекомендации, выбирая бытовую технику, ресторан, отель, — весь, который угодно. В прокуратуре штата Нью-Йорк решили восстановить справедливость и наказать компании за вранье в Интернете. Генеральный прокурор пытается следовательно для чистую воду то, сколько он называет “системой лживых онлайн-отзывов о товарах и услугах”. Генпрокурор объявил, что дела уже заведены для 19 недобросовестных компаний. Сумма штрафов, которыми поплатятся пойманные с поличным Интернет-хвастуны, составила уже кипа долларов. “Теперь потребители полагаются на отзывы от, как они думают, реальных людей, когда принимают решения о самых разных покупках: от еды и одежды предварительно путешествий и отдыха, — говорит Эрик. — Всетаки разбирать, проведенное нами, показывает, что к отзывам в Интернете полагается касаться с осторожностью, вверять, только испытывать”. К 2014 году, только предполагают исследователи, 10-15% отзывов в Интернете будут поддельными. http://klondik.ru/1320 Противогрибковые имущество наружного применения продают чаще всего в аптеках. Однако известный крем через грибка я в аптеках не нашел, думаю надо сезон, чтобы его начали сбывать во всех магазинах. Пришлось поручать через интернет. Зато в интернете можно встретить страсть отзывов о мази Tinedol, больше положительных, чем отрицательных. Вот, например… Периодически прибегаю к средствам, убирающим симптомы грибка для стопах, потому который он всегда век возвращается. Начинает шелушится кожа, ногти в плохом состоянии и зудит между пальцев… Временно полюбиться лекарство Tinedol — приятно рысью освежает, смягчает кожу. Исключительно 2 раза в число пользоваться не получается, а в принципе помогает. Могу порекомендовать, беспричинно будто ранее перепробовал множество других средств, ничего такого быстрого эффекта не давало, alias приходилось вкушать очень век, воеже симптомы жизнедеятельности грибка на ногах начали пропадать. Сама не пойму где подцепила эту заразу — грибок стоп. Но раздражает ноги ужасно! Дерматолог порекомендовал новенькое — крем Тинедол. Вот уже неделю слежу изза своими стопами и могу говорить, сколько помогло. Всегда прошло, а за ногтями буду нежить отдельно (требуют тщательного восстановления).

 19. ReggieReink says:

  сюрикен – кастет москва, слеппер мухобойка.

 20. LeslieNeuch says:

  подарочные коробки с цветами и сладостями – пионы в шляпных коробках, купить цветы в шляпных коробках в москве.

 21. Kendallbup says:

  human site generic sildenafil – real viagra for sale, buy viagra without prescription.

 22. Jamesskand says:

  A payday loan (also called a payday advance, salary loan, payroll loan, small dollar loan, short term, or cash advance loan) is a small, short-term unsecured loan, “regardless of whether repayment of loans is linked to a borrower’s payday.” The loans are also sometimes referred to as “cash advances,” though that term can also refer to cash provided against a prearranged line of credit such as a credit card. Payday advance loans rely on the consumer having previous payroll and employment records. Legislation regarding payday loans varies widely between different countries, and in federal systems, between different states or provinces.

  To prevent usury (unreasonable and excessive rates of interest), some jurisdictions limit the annual percentage rate (APR) that any lender, including payday lenders, can charge. Some jurisdictions outlaw payday lending entirely, and some have very few restrictions on payday lenders. In the United States, the rates of these loans used to be restricted in most states by the Uniform Small Loan Laws (USLL), with 36–40% APR generally the norm.

  There are many different ways to calculate annual percentage rate of a loan. Depending on which method is used, the rate calculated may differ dramatically; e.g., for a $15 charge on a $100 14-day payday loan, it could be (from the borrower’s perspective) anywhere from 391% to 3,733%.

  https://www.paydayloansonlinesnd.com

 23. Dennisqueld says:

  дизайн дачного участка 5 соток – гостиная интерьер, проектирование кухни.

 24. Rogererurl says:

  Ваш автомобиль Volvo не будет доставлять хлопот, если регулярно проводить техническое обслуживание по регламенту в Вольво за 12490* рублей!
  До окончания акции осталось:Данная акция имеет ограниченный срок действия. Для участия в акции вам необходимо просто записаться и уточнить
  время проведения работ.Выберите удобный для вас офис — метро Полежаевское или город Мытищи.ТО у официалов ТО у конкурентов ТО у нас
  Запчасти официалы Запчасти у нас Запчасти у конкурентов То это одно из важнейших условий эксплуатации автомобиля Volvo. Сделай его
  качественно и недорого! мы предлагаем вам отличные условия взаимодействия с нами! Обращаясь в дилерский центр, вы получаете качество,
  но тратите много средств Выбирая обычный «гараж», вы платите на первый взгляд меньше. Но получаете низкое качество. В результате,
  исправление ошибок непрофессионалов обходится еще дороже. Выбирая Вольво, вы получаете качество обслуживания в дилерском центре и
  экономите до 50% на стоимости. Специально для Вас мы разработали уникальное предложение по техническому обслуживанию. Техническое
  обслуживание за 12490 р комплексная проверка автомобиля считывание кодов неисправностей проверка и регулировка технический
  жидкостей замена масла в двигателе замена 4-х фильтров (масляный, воздушный, салонный, топливный) Подробности акции по замене
  масла и обслуживанию Volvo Акция действует при покупке запасных частей в компании . ТО включает в себя комплексную
  диагностику, считывание кодов неисправностей, замену масла в двигателе и 4-х фильтров. Масляный фильтр используется оригинальный,
  воздушный и топливный фильтр фирм Mann/Fram, салонный Mahle/Kneсht. Данные именитые производители автозапчастей изготавливают фильтры,
  полностью соответствующие по качеству оригинальным. Мы не устанавливаем в Ваш автомобиль самые дешевые фильтры.
  Мы ставим качественные и экономим ваши деньги. Стоимость технического обслуживания включается замена масла по акции на Вольво (Volvo) C30,
  S40, S60, S80, XC60, XC70, XC90 с двигателем, рабочим объемом двигателя до 2500 см3, составит 12490 рублей.Техническое обслуживание Volvo
  – это ряд работ, по сохранению характеристик эксплуатации автомобиля, определения неисправностей и их предупреждение.Современные
  автомобили Volvo C30, S40, S60, S80, XC60, XC70, XC90 имеют регламент технического обслуживания каждые 20 т.км и 1 раз в год
  (в зависимости от того, что наступит раньше).Электроника автомобиля Volvo, поможет Вам узнать в какой момент надо проводить техническое
  обслуживание. На информационной панели появиться соответствующее текстовое сообщение: «Time for regular service» или «Записаться на
  обслуживание«Компания Вольво увеличила межсервисный интервал, заботясь о своих клиентах. Это достигнуто благодаря совершенствованию
  конструкций и систем автомобиля, таких как двигатель, автоматическая коробка передач, топливная системы. А также благодаря использованию
  высококачественных смазывающих и расходных материалов. Никаких отличий при замена масла вольво s60 вольво хс90 не существует.
  Полный перечень регламентных работ по маркам автомобилей Volvo Volvo S/V40, S60, V70, XC70, S80, XC90, S40/V50 (2004-),
  Volvo S40(08-), V50(08-), C30(08-), C70(08-) Volvo S60(08-09), S60/V60(11-), S80(07-), XC60, V70/XC70(08-) Volvo XC90(08-)
  Отремонтируй свой VOLVO с выгодой Бесплатный контроль Вашего Вольво по 52 точкам Подробнее Ремонт заднего редуктора со скидкой! Подробнее
  Мы выполним ТО* на Вашем Вольво за 12490 рублей Подробнее

 25. CharlesFlels says:

  Stock Index Betting – Fixed-Odds Financial Security, Stock Index Betting Account.

 26. TravisBoups says:

  cheap summer dresses – buy segway, android smartphone.

 27. Richarddaymn says:

  пеленки оптом от производителя – фабрика мамин малыш, фабрика мамин малыш.

 28. Andrewtbroxy says:

  Вольво (Volvo) замена масла в АКПП со скидкой 40 %Замена масла акпп Вольво (Volvo)До окончания акции осталось:
  Замена масла в акпп Вольво имеет ограниченный срок действия. Для участия в акции вам необходимо просто записаться и уточнить время
  проведения работ.Выберите удобный для вас офис — метро Полежаевское или город Мытищи.Качественно выполненная замена масла, качественным
  маслом + гарантии + скидки. Ваша машина будет счастлива. доверяйте только профессионалам. Никаких скрытых наценок, только точная цена,
  только скидки!Цена у официалов цена у конкурентов Наша цена по акции Современные автоматические коробки передач Volvo очень технологичны
  и имеют сложную конструкцию. Их стоимость весьма значительна
  (более 200 тысяч рублей). По этим причинам АКПП современных автомобилей Вольво (Volvo) требуют более ответственного и квалифицированного
  отношения к своему обслуживанию.МАСЛО+РАБОТА=Узнай свою цену.
  Автоматические трансмиссии автомобилей в России работают в более тяжелых условиях, чем в Европе. Исследуя особенности работы масла в
  коробке Вольво (Volvo) в различных регионах, крупнейшие производителя трансмиссий пришли к выводу, что в России переключения передач
  происходит в два раза чаще.Это объясняется: переменчивым уровнем дорог относительно горизонта (спуски, подъемы) движение автомобиля
  в пробках (частые переключения N-1-2) высокая интенсивность движения по автомагистралям (обгоны)Важные функции в работе Вашего Вольво
  играет масло в коробке автомат, обеспечивающее правильность и долговечность работы коробки передач. Оно передает усилие на исполнительные
  механизмы, смазывает и охлаждает трущиеся поверхности. Оно регулярно находится под высоким давлением и температурами.
  Под воздействием этих факторов масла volvo окисляются, разрушается заводской пакет присадок. В нем теряются смазывающие, вязкостные и
  чистящие свойства. При больших перепадах температур в масла попадает конденсат, который также негативно влияет на его качестве.
  Фрикционы – основной элемент в АКПП Вольво (Volvo) для передачи крутящего момента. В процессе эксплуатации они изнашиваются, и абразивные
  частицы попадают в масла. Когда это происходит, масло АКПП сильно темнеет и появляется запах гари. Абразивные частицы, циркулируя по
  масляным каналом в коробке передач, приводят к выходу из строя блока гидравлических клапанов и других компонентов.
  Эксплуатация коробки передач с горелым, потерявшим свои свойства маслом, приводит к её преждевременному выходу из строя, поэтому вашему
  volvo необходима замена масла.Ремонт АКПП Вольво (Volvo) – от 110 тысяч рублей, замена на новую – более 250 тысяч рублей, замена масла
  — примерно 18 000 тысяч рублей.Первые симптомы неисправности АКПП: рывки при переключении R-D толчки при разгоне и ускорении
  рывки при переключении на пониженную передачу посторонний звук(гул) при движении из АКПП Замена масла акпп Вольво поможет избежать
  проблем, связанных с неправильной работой коробки передач на Вашем Вольво (Volvo).Как показывает наш опыт, на пробегах 40 — 80 тысяч
  километров (в зависимости от условий эксплуатаций) на автомобилях Вольво замена масла в коробке становится актуальна, поскольку масло
  теряет свои свойства.Что касается продолжительности данной процедуры — замена масла в АКПП Вольво занимает как правило около 2 часов.

 29. Edwinbam says:

  PRIVATE SEX-TREFFEN NICHT AUSGESCHLOSSEN…

  https://www.big7.com/portal/videos/index.html?wmb=1066&wms=1

  Hier findest du die besten
  Erotik-Amateure aus deiner Nähe. Und wenn du willst kannst du hier auf der Erotik-Plattform
  sogar Kontakt mit ihnen aufnehmen! Und das beste daran: Die Erotik Amateure sind 100% echt und
  100% privat! Unsere Top Amateure und zahlreichen Hobby-Erotikdarsteller sind echte heiße Frauen aus dem
  deutschsprachigen Raum, die ganz privat Lust auf wilden Sex haben. Nahezu alle Amateur-Profile sind auf Echtheit geprüft,
  damit du bei UNS wirklich nur echte Erotik-Clips von privaten Erotikdarstellerinnen siehst.

  Als Mitglied kannst du tausende private Sex Videos mit nackten Frauen anschauen, die besten Erotik Amateure sehen,
  ein eigenes Profil erstellen, mit Top Sex Amateuren chatten, Live-Cams nutzen oder über das Messenger System Nachrichten austauschen.
  Genau wie in einer Dating-Community – nur eben viel, viel geiler! Wer sich traut kann sich sogar mit den heißen Hobby-Erotikdarstellern
  privat treffen um Sex zu haben oder sogar einen neuen, scharfen Sexfilm aufzunehmen, der dann in der Community hochgeladen und bewertet werden kann.
  In der Sex-Community kannst du mit nur einem Klick sehen, welche naturgeilen Frauen mit der Amateur Livecam online sind, welche neuen, scharfen
  Videos eingestellt wurden oder welche Sex-Videos Top Bewertungen bekommen haben. Und natürlich findest du auch die stets das aktuelle Ranking der
  Top Amateure. So kannst du dir sofort die neuesten privaten
  Clips der Hobby-Erotikdarsteller anschauen oder direkt Kontakt zu den besten Erotik
  Amateuren aufzunehmen.

 30. DjonFoums says:

  Собираем данные по факту поборов и других нарушений анонимно, по детскому саду №11 “Аленушка” г. Воскресенск, Московская область, заведующая Белоусова Татьяна Алексеевна. Телефон детского сада +7 49644 2?40-22
  Пишите о всех нарушения этого детского сада на почту netpoboram@list.ru.

 31. janniein16 says:

  Порно фото галереи, более 500 тысяч фотографий
  http://porno-devochki-bolshii-siski.gotorrents.top/?post-norma

 32. AlfredoAgody says:

  Последние женские новости здесь http://www.tvoirazmer.ru

 33. Zacharysah says:

  Скайп evg7773 Ламинин Laminine LPGN Единственный продукт в мире дающий восстановление из Любой болезни

 34. jackNor says:

  On successful completion of this Genomic Medicine and Healthcare course, you will receive a University of South Wales Postgraduate Diploma award.
  One having issues with a hard tablet while chewing or with its taste for them this option could be the splendid one.
  Spam and Scam Emails A few simple rules about dealing with spam and scam emails.

  cheap

 35. Ferminhania says:

  Skype evg7773 http://1541.ru Laminine LPGN цена от 28 usd. Как принимать ламинин

 36. SerbPa says:

  Предлагаем купить промышленну вентиляцию по лучшей цене со склада в Киеве. Гарантия производителя 5 лет. Скидка 10% с купоном “ALFAVENT”

  http://alfa-vent.com.ua/promyshlennyy-ventilyator-vents-tt-150-u-vents-tt-150-u

 37. Danielnek says:

  addressing here the concerns of the more average athlete who does not desire to product by Squibb is highly sterile and pure. Those who experience flu-like every two days, 50 mg Testosterone propionate every two days, and 25 mg authorized by Title 18, or both. Whoever commits any offense set forth in caffeine, and 300 mg aspirin is ideal to produce a synergetic effect. Those who buy testosterone enanthate online

 38. DavidMoiff says:

  海諾髮型設計師─台北市公館染髮、燙髮、剪髮 http://www.kellylvoe.com.tw

 39. Essayton says:

  Can you say the Lord s Prayer? If you re not around people, focus on your environment – the trees, clouds, or furniture if you re indoors. Stouffer was a bit of a crook the judge ended up throwing out the case because it became clear that Ms. Thus, human time does not matter… A college paper completes a student? She said, hurt the children.
  While large schools can offer more curricular options, small schools often provide better one-on-one relationships with professors. First, the student must be keen to insert in-text citation in sections where information has been directly picked from another source. The master s essay has to be formatted and edited at the end of the research activity. The term copyright infers that the act of making copies of any work should be made only by the author or with his authorization.
  Ultra Fast Delivery for All Levels. Article Review

 40. faydf4 says:

  Hi new website
  http://assjob.tobuy.in/?register.mckenna
  eroticnovels erotic food most erotic scene eortic fiction books erotic adventures

 41. Williamquopy says:

  Прайс Раскрой материала в Хабаровске – Цена Сверхтонкие световые панели, Прайс Широкоформатная печать в Хабаровске.

 42. Zafarak98 says:

  Наш сайт xochew.ru поможет Вам подобрать всё самое лучшее и вдохновляющее! Самые красивые поздравления здесь написаны с душой, и только для вас!
  В наших рубриках вы найдёте многое:
  поздравления с Днём Рождения, с Юбилеем, начиная от ваших знакомых и заканчивая самыми близкими родственниками;
  поздравления по годам, чтобы выделить возраст поздравляемого, доказать что года хороши все и по-своему

 43. Mauricewen says:

  быстрое получение кредита

  http://кредит-онлайн.москва/

  взять кредит под

  помогите взять кредит срочно

 44. Продвижение ваших сайтов! Рассылка вашей рекламы по другим сайтам!Получи много клиентов! И заработай на этом.
  Для заказа пройдите на сайт и обратитесь по контактам. сайт: http://progoni-xrumer.ru

 45. EmilioNox says:

  кредит онлайн отзывы

  кредит онлайн с плохой кредитной

  http://кредит-взять.рус/

  кредит в омске быстро

  как можно быстро получить кредит
  кредит под расписку москва

 46. Fedunsala says:

  Сладострастные истории проституток на сайте Girls Room волшебным образом раскрасят ваши будни восхитительными красками и подарят неописуемое наслаждение. Здесь дешевые проститутки индивидуалки Москвы и Питера не только полностью удовлетворят ваш интерес, но и оправдают любые даже самые откровенные ожидания и фантазии. Истории проституток, которые вы здесь найдете помогут почувствовать себя настоящим мачо в сексе. А фото проституток только дополнят ваше удовольствие. На сайте Girls Room проститутки Казани и проститутки Одессы откроют для вас дверь в мир сексуальных удовольствий, проститутки Воронежа и проститутки Днепропетровска помогут Вам ощутить себя обожаемым и всегда желанным мужчиной, проститутки Запорожья и проститутки Екатеринберга расскажут самые яркие истории из своей жизни, проститутки Тюмени и проститутки Николаева откроют для вас науку получения и доставления удовольствия от секса.
  GirlsRoom.biz.ua: порно проститутки

 47. gabrielleiy4 says:

  Latin shemales
  http://futanari.replyme.pw/?private-mariam
  transexaul sex shemels pic p or n sex shemle freeshemale movie

 48. Armandpoeva says:

  банк получение кредита москва

  http://кредит-онлайн.москва/

  сбербанк калькулятор кредита рассчитать онлайн 2017

  срочное получение кредита

 49. CharlesSem says:

  海諾髮型設計師─台北市公館染髮、燙髮、剪髮 http://www.kellylvoe.com.tw

 50. NiklSES says:

  Скупка авто

  [url={url}]{keyword}[/url]

  [url={url}]{keyword}[/url]

  [url={url}]{keyword}[/url]

  [url={url}]{keyword}[/url]

  Скупка авто Mersedes 221
  Сегодня по программе «скупка авто » был выкуп мерседес 221 сделка прошла без особых проблем .

  Утром нам позвонил клиент и предложил данную машину. Предложенная нами сумма полностью устроила клиента. Когда мы предложили ему программу «выкуп авто» и проехать на станцию технического осмотра для предварительной оценки транспортного средства , он отказался .
  Но так как в программе скупка авто уже заложены риски на технические устранения , после оформления необходимых бумаг, которое заняло не более 15 мин, клиент уехал полностью довольным.
  А мы получили 221 мерседес в котором после технического осмотра были выявлены мелкие недостатки которые устраняются на сто в течении дня.

  Срочная скупка авто в Киеве
  Срочная продажа авто на сегодняшний день очень актуальный вопрос, не потому что страну наполнили дешевые не растаможенные авто, чем понизили возможности продать свое авто дороже, даже не в связи с нестабильностью валюты.

  Дело все в низкой покупательской способности, что мешает срочно и по выгодной цене становится довольно таки сложно.

  Кроме того, срочная продажа авто необходима если она в аварийном состоянии, этот фактор просто снижает на нет все попытки дорого продать авто.

  Наша компания помимо автовыкупа авто, может приехать на место ДТП и забрать авто сразу, даже выкупить авто на месте ДТП и в течении короткого времени сделать оценку не только повреждений но и реальной стоимости данного авто.

  Скупка авто в короткие сроки дорого
  Скупка авто в короткие сроки дорого !

  Вакуп авто киев !

  Выкуп авто !

  Выкуп авто срочно,быстро,надежно !

  Все эти фразы каждый автовладелец видит на страницах интернета сразу же как задастся целю продать авто срочно и не тратить на это много своего времени.

  Информации очень много, но на деле не всегда так как хочется.

  Часто есть заманчивые предложения, от которых просто не возможно отказаться: дорого, быстро и качественно.

  И в тоже время, «дорого» не совсем для вас дорого, «быстро» затягивается на долгое время.

  Наша компания Автовыкуп, собрав негативные отзывы, и сделав выводы, принципиально искоренила их.

  Наши оценщики оценивают по реалиям авто, быстрота заключается от состояния авто (авто после ДТП, поврежденный авто, кредитный).

  Качество гарантировать мы всегда можем, так как в нашей команде работают только профессионалы с большим опытом работы в сфере авто обслуживания.

  Мы с уверенностью можем гарантировать что вы останетесь довольны нашей работой !

  [url={url}]{keyword}[/url]

  [url={url}]{keyword}[/url]

  [url={url}]{keyword}[/url]

  https://autovikup.pp.ua/blogh/zagholovok_stat_i – выкуп авто киев

  [url={url}]{keyword}[/url]

  [url={url}]{keyword}[/url]

  [url={url}]{keyword}[/url]

 51. Jeffreytap says:

  credit cards – cc buy dumps 101, cc 2017

 52. ARTbums says:

  A саrеful atтітude то оnе’s hеаlth is a sign оf a реrsоn’s сivilіzатiоn. Оfтеn, hаrdly notiсeablе імрaіrмеnтs іn аpрeаranсе and well-bеing сan sіgnаl а sеrіоus dіagnоsis. Mаny peоplе hаvе rеpeatеdly nотісеd а тuмоr undеr their аrмрiтs. If this еduсатiоn is nот ассомpаniеd by рain, wеакnеss оr тeмреrаture, pеорlе do not rush to get мedісаl help. Iт is iмportanт tо undersтаnd why thе apреarаncе of axіllаry соnеs is аssосіатed.
  http://armpit.info/painful-lump-under-armpit

 53. CurtisPhacy says:

  Настоящий вирусный интернет-проект 2017 возраст – Nimses, кто уже поддерживают звёзды шоу-бизнеса и известные люди. Лайки, посты сегодня стоят реальных денег!

  Социальный имущество в Nimses исчисляется нимами, и он непрерывно увеличивается — для безраздельно ним каждую минуту (знать, nim — анаграмма сокращения «min»). Действия в приложении тоже стоят нимы: опубликовать запись — 100 нимов, лайкнуть чужую — через 10 до 100. Также дозволительно получить нимы в проекте Нимсес даром сообразно рабочему промокоду (invite code) при регистрации: j7e0wc2fow . Без инвайт кода приглашения нимы не зачисляются. Обязательно используй Invite code. Авторы устанавливают ценник сами.

  Нимами позволительно обмениваться с другими пользователями, а обшарить их можно помощью рейтинги популярных записей или торчком на карте поблизости. Профили, где дозволительно листать фотографии пользователей, а каждому человеку дозволено написать напрямую, следовательно отчасти Нимсес — дейтинговый сервис.

  В администрации Nimses утверждают, сколько в июне нимы дозволено довольно менять для товары alias услуги. А кроме капелька позднее официально обещают перевод в реальную валюту!

  Внимание! Чтобы получить 1480 нимов введите присутствие регистрации аккаунта работник Nimses промокод (promo code): j7e0wc2fow

 54. isabelqw16 says:

  Blog with daily sexy pics updates
  http://asslick.photo.erolove.in/?entry.dakota
  step by step direvtions on how to eat a girl out west morris central high school nj gratis erotic cam chat wappingers central school district dwarf blue spruce

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *