Opportunisme.

Aan de soort mens kleven een aantal kwalijke eigenschappen. De ontkenning is mijn nummer één op de lijst, waarover ik al eens een weblog schreef. Natuurlijk is de destructieve kracht van kwalijke eigenschappen het grootst wanneer zij in combinatie met elkaar optreden. Je moet je vanzelfsprekend zelfs afvragen of in de mens "op zijn slechtsts" die eigenschappen ooit geisoleerd van elkaar kunnen optreden.
Dit geld in het bijzonder voor de ontkenning in coalitie met de nummer twee op mijn lijst. Opportunisme.

Opportunisme is veelvuldig component in iedere mix van kwaadaardigheid. Ik laat het aan de lezer over om er zijn favoriete opvuldrank, zijn schijfje citroen of elke ander coctailkers of olijf naar keuze aan toe te voegen. Ik bespreek hier niet de receptuur van de longdrink, maar slechts één van de basiselixirs van menselijk falen.

Opportunisme is het loslaten van normen en waarden, fatsoensregels, ethische principes, moreel besef, integriteit, gevoelens van liefde, zelfrespect, sociale positie, religieus gevoel en nog andere zaken die ik niet in een eindige lijst kan opsommen. Omdat die lijst eigenlijk oneindig is. De beste kenschets is denk ik: De onwil om met betrekking tot je handelen iets anders als richtsnoer te kiezen dan je kale momentgebonden eigenbelang.

De opportunist is de regisseur van een zelfgeschreven toneelstuk, deelt rollen uit aan zijn medemens, en schrijft een scenario waarin hijzelf de hoofdrolspeler is. Een hoofrolspeler die een waarheid vertolkt die zijn gespeelde waarheid is, die alles overwint en in wiens dienst alles functioneert en zich ontwikkelt. Het moge duidelijk zijn dat de "ontkenning" een heel geëigend ingredient is om in dit scenario een belangrijke neventhema te vormen. Het gaat dan niet alleen om ontkenning als individuele persoonlijkheidsfout of -stoornis. Die ontkenning wordt ook in de rol  van de anderen als overtuiging terloops verondersteld of zelfs voorgeschreven.

In de term opportunisme is opgesloten dat het momentgebonden eigenbelang aansluit bij een algemeen gevoel ("de opportunity") dat maakt dat de anderen zich vrijwillig, en in veel gevallen zelfs met een zeker enthousiasme met de door de opportunist bedachte rollen laten opzadelen. Dat algemene gevoel heeft bijna altijd het karakter van machteloosheid. Geen geschiktere figurant voor het stuk van de opportunist dan de machteloze die zich in een situatie van achtergesteld zijn voelt. De opportunist verschuilt zich bijna altijd door zijn eigen belang te verkopen als algemeen belang in de termen van het manco der machtelozen. Hij maakt van de gelegenheid gebruik. En als het waar is dat de gelegenheid de dief maakt, is hij de dief die ook de gelegenheid wil maken.

Opportunisten zijn goed herkenbaar, daar zij het manco der machtelozen altijd lijken te propageren. Ze richten hun podium en decor in waarbinnen ze hun glansrol kunnen vertolken. Niet onbelangrijk nog te vermelden dat opportunisten zich in groepen kunnen verenigen, maar dat ik daarmee een wezenlijk ander terrein betreedt, en dit daarom buiten het bestek van dit weblog valt.

Genoeg theorie. Het wordt zo te moeilijk en te langdradig. Ik neem aan dat u de figuur van de opportunist nu een beetje voor de geest kan halen. Tijd voor de plaatjes en de lichtbeelden. Die zeggen vaak meer dan duizend woorden nietwaar. Ik laat u daarom een paar actuele prototypes zien ter verduidelijking.

Het destructieve karakter ervan, ofwel op welke manier staat u in de keuken met een smakelijke verpakking waarin zich niets bevind dan lucht en leegte, daarvan laat ik de invulling aan uw eigen verbeelding over.

Het zijn slechts willekeurige plaatjes. Ik ben graag bereid op verzoek een uitgebreid vervolglog te wijden aan een voorbeeld van uw keuze.

Geert Wilders.
Opportuun is het democratisch tekort. De wereld wordt bedreigd door schijnbaar onafwendbare problemen. Oplossingen worden geblokkeerd door wat ik noem het groei-dwangsyndroom waarin alles bij voortduring uitloopt in uitzichtloze verarming en plastificering van geest en lichaam. De consument is de motor-olie van de olie-motor. We zijn rijp voor een placebo dat onze rëeele nood kan lenigen.
Wilders levert dit placebo. Hij belooft een sociaal programma vergelijkbaar met de SP, wetend dat dit nergens haalbaar is, en wil hoofddeksels voorschrijven en tezamen met Amerika een godsdienstoorlog ontketenen. Voor eigen land stelt hij apartheid voor.
Dit is alles bedoeld om zich van zijn eigen angst te verlossen, vanuit de status van almachtig en dus onbedreigd leider. Hij propageert bedreiging door een denkbeeldige vijand, die eigenlijk alleen projectie van zijn eigen angst is en wordt zijn eigen verlosser.

De weblogger wie de schoen past.
De weblogger zoekt de dialoog. In plaats van het slikken van voorgekauwde zoete koek door afhankelijke media Of heeft een drang zelf iets te produceren in plaats van consumeren. Wil het nieuws ofwel zijn product inbrengen als object van die dialoog.
Het eigenbelang van de weblogger wie de schoen past is van een zekere diversiteit. Er zijn er een aantal die roem willen verzamelen met de bedoeling dit ten gelde te maken. Er zijn er die trachten contactarmoede virtueel te bestrijden. Er zijn miskende kunstenaars op zoek naar roem.
De opportunistische weblogger wil een schare van fans om zich heen verzamelen en gaat voorbij aan inhoud, kwaliteit of smaak ten aanzien van het ingebrachte product. Positieve reacties op eigen product, daar is hij op uit. Een beetje het systeem van de poeziealbums van vroeger. Ik plak een plaatje bij jou als je ook een plaatje bij mij plakt. Mooi zijn plaatjes met glittertjes en zo’n leuke spreuk in de vier hoeken van het blad: Tip, tap, top, Simen lust graag drop.

Vaders Abraham.
Ontspannen, in een sfeer van carnavaleske omdraaiing de dagelijkse zorgen relativeren is de behoefte van de mens die zijn eigenheid inlevert onder de druk van geld verdienen en roldwang van de managers van de pseudo vierentwintig-uurs economie. In een lichte roes die de blaas in de ochtend semi-permeabel maakt, zodat we niet in staat zijn te werken (het summum van burgerlijke ongehoorzaamheid), versiert de schrijver van de carnavalshit de machthebber met een varkenskop.
Vader Abraham schrijft een pseudo-carnavalshit om het onderbewustzijn van de feestganger te beinvloeden, zodat deze niet zijn baas maar zichzelf de ezelsoren aannaait. Hij verdient veel geld aan Carnaval en wil dit daarom graag tot het hele jaar uitbreiden. Zet daarom in de carnavalstijd rechtse politieke propaganda op muziek. Ook het optreden als pooier voor kindsterretjes schuwt hij daarbij niet. De voorloper en grondlegger van de X-factor-industrie.

This entry was posted in Volkskrant. Bookmark the permalink.

13 Responses to Opportunisme.

 1. antoinette duijsters says:

  Avatar van antoinette duijsters
  Prima blog, Simen, vooral de beschrijving van opportunisme vind ik goed.

 2. Blutch says:

  Avatar van Blutch
  Mooi stuk Simen. Pas als je weet wat het is kun je het herkennen,
  Er is mi nog een soort weblogger: de eierenlegger.
  Direct herkenbaar aan het niet toestaan van reacties, maar ook aan het niet beantwoorden van vragen over zijn/haar eigen stukje.

 3. iris kijkt says:

  Avatar van iris kijkt
  De opportunist doet zijn best om mee te waaien met de ideologische winden. Hitler was geen opportunist.Dus die zou ik dan liever moeten hebben, gezien jouw betoog ?

 4. Koko says:

  Avatar van Koko
  iris kijkt 01-05-2010 20:46
  De opportunist doet zijn best om mee te waaien met de ideologische winden. Hitler was geen opportunist.Dus die zou ik dan liever moeten hebben, gezien jouw betoog ?

  =

  Een onnozele opmerking.

  N.B.; John F. Kennedy, Martin Luther King en Nelson Mandela waren ook geen opportunisten, heb die dan maar liever in plaats van Hitler is mijn advies!

 5. iris kijkt says:

  Avatar van iris kijkt
  @ Koko – Het gaat me om een soort hiaat in het betoog. Meer niet , wat daar onnozel aan is ? Overigens waren Mandela en co. ook ongetwijfeld omringd door opportunisten.En zo lijkt mij Wilders geen opportunist, terwijl die hier wel zo wordt genoemd. Daar wringt iets,qua analyse, wilde ik zeggen.

 6. Zelf Reflectie says:

  Avatar van Zelf Reflectie
  Mogelijk interessant, psychopathen (sociopaten, ASP) zijn ook altijd opportunisten.

 7. Koko says:

  Avatar van Koko
  iris kijkt 01-05-2010 21:05
  @ Koko – Het gaat me om een soort hiaat in het betoog. Meer niet , wat daar onnozel aan is ? Overigens waren Mandela en co. ook ongetwijfeld omringd door opportunisten.En zo lijkt mij Wilders geen opportunist, terwijl die hier wel zo wordt genoemd. Daar wringt iets,qua analyse, wilde ik zeggen.

  Mandela en co. (ik neem aan dat je Mandela, King en Kennedy bedoelt, uit mijn originele opmerking) waren omringd door opportunisten, ook die opmerking begrijp ik niet helemaal, probeer je te zeggen dat ook zij opportunisten waren? Daarentegen vind je Wilders geen opportunist terwijl dit een van de grootste voorbeelden van een uiterst opportunistisch politicus is (zoals dat ook vrij duidelijk uitgelegd word in dit stukje).

  Wat onnozel is aan je eerste opmerking is dat je een redelijk scherpe analyse van een politicus als een pro-Hitler betoog opvat. Sorry maar dat vind ik nog steeds erg onnozel.

  Sorry Pake; maak weer eens chatbox van je blog! Ik hou er meteen mee op!

  Groetjes,

  Koko

 8. iris kijkt says:

  Avatar van iris kijkt
  @ Nee, het is geen pro-hitler betoog, en nogmaals : je kunt een hiaat in een redenering blootleggen door even een sterk voorbeeld te geven. En dat heeft effecten : Wilders is in mijn ogen dus het tegendeel van een opportunist , maar in jouw ogen niet. Ja , kan. Over die onnozelheid zal ik nog eens nadenken.Blijkbaar ben ik onnozel.Misschien eens een filosofie van het onnozele denken schrijven , of althans een blog. Een chatbox van m’n blog zit er helaas te weinig in , ik ben te veel afwezig.

 9. paco painter says:

  Avatar van paco painter
  Dit is een opportunistische tijd, dus zo raar is het allemaal niet

 10. thrammy says:

  Avatar van thrammy
  Goed doorwrocht stuk, Simen, er staan een aantal rake dingen in. Ook de voorbeelden maken onthutsend veel duidelijk, ook over onszelf als de exhibitionistische schrijvers van stukjes. Vind het wel iets te lang geworden, maar het is ook een mooie methode om niet al te serieuze lezers te doen afhaken.

  Aanbevolen en hartelijke groeten!

 11. Verbaas says:

  Avatar van Verbaas
  ________________0000000000000000________________
  _____________000________________0000____________
  _________000_________________________00_________
  _______00_______________________________0_______
  _____00________000000_______000000________0_____
  ___00_____0000000000000___000000000000_____00___
  __0_____0000________________________0000_____0__
  _0___________________________000000___________0_
  0__________________________00______00__________0
  0___________000000________00__0000__00_________0
  0________000000000000_____00_000000_00_________0
  0_________________________00_000000_00_________0
  0_________________________00__0000__00_________0
  0__________________________00______00__________0
  0____________________________000000____________0
  _0_________________________________00_____00__0_
  __0___________000_________________0__0___0__0___
  ___0____________0000______________0__0__0__0____
  _____0____________0000000_________0__0_0__0_____
  _______00_________________________0___0___00000_
  _________000_____________________0000000___0__0_
  _____________000________________0_______0__0__0_
  ________________00000000000000__________________

  Ik had een hele grote dikke vette rat voor je, maar het lukte niet….

 12. Rob Kruzdlo says:

  Avatar van Rob Kruzdlo
  Opportunist ben ik maar ook een egoTIST…

  Groet egotisme Rob

 13. Pingback: FAVORIETE REACTIE: | Hardslag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *