Reactionaire dreiging in Europa.

Arend-Jan. Kent u hem nog. Ik ben vandaag zo lui dat ik een weblog dat ik ooit schreef over dit vaderlands genie ongewijzigd inkopiëer te uwer memorie:

=========================================================

Liggend werk
 
donderdag 1 december 2005 14:26 door Simen Vrederat
Wat ondernemers gemeenschappelijk hebben met criminelen is hun afkeer van regels. Met een onmiskenbare regelmaat verschijnt er weer een bericht in de pers dat het allemaal erg slecht gaat met het land omdat er teveel regels zijn. Duidelijke voorbeelden hoor je daar nooit bij. Met uitzondering van het ontslagrecht. Mensen moeten gemakkelijker ontslagen kunnen worden. Dat is nog net aanvaardbaar om hardop te zeggen. Voor de andere voorbeelden geld dat waarschijnlijk niet. Zoals gij zult niet stelen, niet begeren wat van uw naaste is en dergelijke. Het vervelende bijeffect van genoemde ontslag bescherming is dat die ondernemer geen ruimte krijgt om de idealen van de Geus tot uitvoering te brengen. Het aannemen van vervangende werknemers die het werk liggend kunnen verrichten. Want het schijnt een belangrijke economische injectie te vormen als alle lammen en blinden van het land zich verenigen, en daardoor ruimte scheppen om de uitkeringen van hun ontslagen en gezonde voorgangers op peil te houden. Werklozen die gezond zijn dragen ook bij tot een verhevigd bestedingspatroon zodat het mes van twee kanten snijdt. En het werk. Dat is best te doen verklaarde de Geus op tv onlangs nog met een voorbeeld: Hij kende een cameraman die verlamd was geraakt vanaf de nek en die nu in een bed in de studio nog best, en zelfs luider dan voorheen "cut, …..cut!!!" kon roepen. Ik maak mij overigens sterk dat er ook wel mentaal geretardeerden in de ziektewet zijn die in aanmerking komen om de minister van sociale zaken op te volgen.

===================================================

Arend-Jan is het prototype van de moderne incarnatie van de vroegere "christenhond". Carriere gemaakt bij de christelijke vakbond en daarna benoemd door het CDA als "hervormer". Wat betreft het failliet van de christelijke sociale politiek kan worden gesteld dat hij het pad een beetje verkende. Zijn meedogenloze opportunisme, weerhield hem niet de zwakkeren der samenleving niet alleen financieel te benadelen, hij maakte er zelfs reclame mee dat de nieuwe hervorming in essentie A-sociaal moest zijn. Terwijl we momenteel druk bezig zijn de zwak begaafde tante van Balkenende Juffrouw Laps (die andere Minister, die niet wilde erkennen dat Jezus en Mercurius van dezelfde aap afstammen)  uit onze herinnering te verwijderen, dachten we het met dit debiele neefje al klaar te zijn. Hij verdween destijds in de vergetelheid met het dik verdiende schaamrood op zijn kaken.

Maar ik heb opnieuw buiten de waard gerekend. Want Arend-Jan is een volhouder. Het al verdiende staatspensioen tot aan het einde van zijn leven, brengt ons geen rust. Als Bokkelesteyn heeft ook hij het plan opgevat een groot filosoof te worden. In de NRC van 3 juli wordt verteld hoe zijn grote wijsheid hem nu heeft gebracht tot de positie van tweede man in de OESO. Hij bekritiseert daar de reactie van de Europese politieke leiders. De landen zouden het beste een regering kunnen kiezen met een hervormingsgezind programma. Als in 2005 is de versoepeling van het ontslagrecht daarin weer het belangrijkste punt. Ook recht op geen pensioen behoort tot zijn speerpunten.

Men heeft mij wel eens geprezen vanwege vroegtijdige analyse van ontwikkelingen. Dat geeft mij moed om te voorspellen dat, wanneer na drie jaar het kabinet Rutte-Cohen is gevallen omdat we dan toe zijn aan de wat minder rechtse punten uit het regeerakkooord, het CDA zich heeft hersteld (geloof me maar , Maxime krijgt het wel voor elkaar het onderbuikgevoel weer naar zich toe te trekken) , een nieuwe (in)formateur nodig is bij het formeren van het Kabinet Wilders-Verhaagen dan is het risico levensgroot dat de geus opnieuw zijn opwachting zal maken in onze Republiek.

Net als ik droomt hij daar ‘s nachts van.

Mon Dieu, mon Dieu, ayez pitié de moi et de ce pauvre peuple

This entry was posted in Volkskrant and tagged . Bookmark the permalink.

8 Responses to Reactionaire dreiging in Europa.

 1. Rob kruzdlo says:

  Avatar van Rob kruzdlo
  Ik droom ontzettend veel…ook al wordt ik 10 X wakker de droom gaat gewoon door. Soms denk ik – droom ik of niet – als ik aan het werk ben. Ik geloof Hermans heeft hierover eens een leuk verhaal geschreven maar ik kan het niet opzoeken…ben in het buitenland.

  ab groet Rob

 2. antoinette duijsters says:

  Avatar van antoinette duijsters
  Prachtig blog Simen.

 3. Wattman says:

  Avatar van Wattman
  Ik denk het met je mee, Simen. En dan kunnen we het beter veranderen in: ‘ce chauve peuple…’ Alleen vrees ik, dat het nog déze reis zal gebeuren. En ook ik ben wel geprezen om mijn analytisch vermogen. Eens zien wie gelijk krijgt! 😉

 4. Ghijsa says:

  Avatar van Ghijsa
  Gelukkig droom ik nooit over de Arend/Aart Jannen maar wel dat ik lekker vliegen kan, ja, tot het plafond, hoor, en dan ga ik op mijn bek net zoals alle Arend Jannen van deze wereld.

 5. VSp says:

  Avatar van VSp
  Tsja, nooit de veroorzaker zijn eigen rotzooi laten opruimen. Zolang het volk -niet alleen de stemmers- dat tolereert moeten ze niet achteraf met jammerklachten komen. Dat helpt niet. Een politieke cultuuromslag vereist wel wat meer.

 6. Arnold Kemp says:

  Avatar van Arnold Kemp
  Geen enkel verleden is een garantie op de toekomst. Dat geldt niet alleen voor financiele producten en de beurs, maar ook en vooral voor sociale instituties.

  Herkenbare karakerisering van het CDA, de Geus en een christelijke vakbond. Met de FNV is het m.i. niet anders gesteld. Van alle Europese landen tendeert Nederland m.i. het meest naar het angelsaksische (sociaal darwinistische) model. Er zal nog veel meer afgebroken gaan worden, zeker nu er bezuinigd moet gaan worden.

 7. Appelvrouw says:

  Avatar van Appelvrouw
  Mon Diue is er niet voor de pauvre peuple

 8. paco painter says:

  Avatar van paco painter
  Dat geeft mij moed om te voorspellen dat, wanneer na drie jaar het kabinet Rutte-Cohen is gevallen’
  Correctie:na drie maanden

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *