De democratische methode

Om te voorkomen dat u drie dagen moet kijken naar een dichte deur, met een journalist ervoor die ons meld dat er een politicus een plasje heeft gedaan, wil ik u graag wat meer
vertellen over hetgeen er zich achter die deur afspeelt.

Daarachter wordt de democratische methode gehanteerd waaraan het CDA al sinds hun oprichting en in alle geledingen van de partij gewend is.
Daar zij de zwijgende meerderheid vertegenwoordigen en weinig principes hebben is het CDA-lid het altijd eens met alle anderen. Om tijd en moeite te besparen wijzen ze altijd een leider aan die vertelt waarmee ze het eens zijn.
Deze leider wordt nooit gekozen op basis van visie, intellect of nieuwe ideeën. Reden waarom het CDA de enige partij is die ook kan worden geleid door een tuinkabouter zoals we al hebben ervaren.

Het CDA vindt het de opperste vorm van democratie dat iedereen het met elkaar eens is. Zij treden altijd als een geheel naar buiten. Als er iemand is met een eigen mening dan is dat een dissident. De dissident wordt in het CDA altijd onder grote druk gezet om zich tot de democratie te  bekeren. En dat is wat er nu achter de deur gebeurt.

Er zijn een aantal dissidenten opgestaan. Deze worden door de meerderheid van Maxisten geprest ofwel de godsdienstvrijheid te laten voor wat het is ofwel de fractie te verlaten.
We zullen dus binnen enkele dagen geconfronteerd worden met de afscheidsspeech van de enige dissident die daden heeft getoond vanuit zijn afwijkende mening.
Het rare is altijd dat in zo ‘n speech nooit wordt gezegd: Jongens ik ben er uitgegooid, maar altijd:
We hebben lang en indringend met elkaar gesproken en ik heb zelf besloten dat ik mij niet langer kan vinden in de strategie van de partij. Daar ik echter de meerderheid niet in de weg wil staan met hun alleszins te respecteren plannen. Heb ik zelf besloten dat het voor alle partijen beter is te gaan.
De mensen die de dissident steunden gaan nooit mee maar kiezen op basis van het besluit de dissident er uit te gooien liever het herstel van de solidariteit met de meerderheid om hun hachje te sparen. Wat is er tegen een gezonde dosis eigenbelang in dat geval te laten prevaleren als het ook nog de wens van de leider is.

Hoewel, …., ergens heb ik een eigenaardig idee opgevat dat Sabine Uitslag nog eens een plezierige verrassing zou kunnen worden.

Jaap Boersma hield ooit dezelfde speech (of was het Jan Nico Scholten) omdat hij voor vermindering van kernwapens was, naar ik meen. Als u goed luistert dan kunt u horen dat de bewoordingen van Klink in de komende week dermate veel overeenkomst zullen vertonen met diens toespraak dat het aanemelijk is dat het gaat om voorgedrukte teksten die al aan ieder CDA-lid worden uitgedeeld meteen als ze lid worden.

En dan krijgen we een minderheidkabinet dat gebaseerd is op gedoogsteun die is ontstaan dankzij een onder druk gefabriceerde meerderheid met geinstalleerde stromannen voor de komende stemrondes van het nieuwe kabinet. Net als vroeger in de Sovjet-Unie. Maxistisch-Leninisme zou je het bijna kunnen noemen.

This entry was posted in Volkskrant. Bookmark the permalink.

3 Responses to De democratische methode

 1. VSp says:

  Avatar van VSp
  Tsja, de kern van de zaak is dat een constitutionele parlementaire democratie een contradictio in terminus is. Volledig verankerd in wetgeving. Daar gaan belangen spelen die ver uitstijgen boven een stabiele regering die op een fatsoenlijke wijze het overheidsapparaat aansturen.

  Komt dan ook nog een vereniging bij met slechts één lid, die tevens voorzitter & fraktleider is van een stelletje supporters van die vereniging, die daarnaast moet verschijnen voor de rechter. Die vereniging kan niet weerhouden worden het bestuur van het Koninkrijk der Nederlanden in gijzeling te nemen.

  Dit was nimmer gebeurd indien de rol van het Staatshoofd beperkt zou zijn, een Constitutioneel Hof ge-installeerd zou zijn, de RvS niet zijn eigen vlees keurt, wetgeving voor bindende en correctieve en referenda wetgeving was aangenomen en politieke partijen aan democratische regels worden gebonden.

  Niet zeuren nu, het is een koekje van eigen deeg wat Bea gaarne bij de thee serveert. Haar hemd is ook nader dan haar rok.

 2. Henk van Leuken says:

  Avatar van Henk van Leuken
  Eerst kroketten, dan het lichaam van christus, toen het bloed van christus en alle CDA neuzen zijn weer nat. Behalve die van Judas, die moet het veld ruimen. Die is te nuchter!……..:)

 3. Meisje-vanhet-Heden says:

  Avatar van Meisje-vanhet-Heden
  Lieve Simen,
  Wat ben ik blij dat dat kabinet van de baan is.

  Is het je ooit opgevallen dat veel CDAers Jan-nogwat heten?
  Jan-peter, Jan-kees, Jan-nico….

  Liefs,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *