Recht is niet krom.

Meningen, opvattingen, reacties. Zet er honderd op een rij, en al spoedig kun je er een indeling in maken en aanschouwen hoe daarop groepsvorming ontstaat op basis van steeds dezelfde soort patronen, gebaseerd op onderliggende projectie van ervaringen en als het zich gecollectiveerd heeft mythologie. Dat honderd op een rij zetten zal weinig
moeite kosten voor iemand die zich over het VKBlog beweegt.

Twee manieren bestaan er om aan dit mechanisme te ontkomen. De eerste methode is het beroep op de objectieve werkelijkheid.
De tweede is het toepassen van de onverbiddelijke logica.

Hoewel de eerste methode charmant en oprecht overkomt, blijken er in de practijk toch bepaalde bezwaren aan te kleven. De Bijbel,het KNVB-spelregelboekje en de economische grondslag zoals geformuleerd door Keynes brengen ons vooral stof tot discussie maar vormen geen uitweg naar een oplossing uit een machtsconflict.
Ja of kan misschien een lezer mij de bladzijde wijzen waarop Keynes een bevredigende verklaring geeft, dat twintig procent van de mensheid leeft over de rug van tachtig procent anderen. Het is daarbij nog het grootste bezwaar dat de in essentie volstrekte onwetendheid van de mens over de wereld waarin hij leeft verhindert reglementen samen te stellen waarin aan een volledige kennis van de wereld recht wordt gedaan. Het blijft kortom willekeur. Het blijven belangen-setjes.
En die problematiek gaat echt wel dieper dan het nietes – welles of het Jezus of Mohammed is die het meest tegen homos is. Getuige de terreur die Sigmund Freud jarenlang tegen ons heeft bedreven.

De tweede methode is daarom altijd mijn keuze. Omdat het je ontdoet van veel ballast en zo direct mogelijk naar de realiteit brengt.
Een actueel voorbeeld:

Stel ik heb iemand van minderjarige leeftijd sexueel misbruikt. Na jaren wordt dat bekend bij anderen. Die anderen brengen dat in de openbaarheid. Wat doet het openbaar ministerie volgens de regels van uw logika ? Worden de anderen gedagvaard op beschuldiging van het zonder mijn toestemming bekendmaken van informatie. Zegt de publieke opinie dan: Laten we niet over dat misbruik praten voor de klikker ter verantwoording is geroepen ? Vraagt U dan niet aan Obama om een prijs op het hoofd van Simen Vrederat te zetten, maar roept u uit: Die klikker moet vermoord, zeker nu bekend is geworden dat hij ook nog ooit eens door de brievenbus van zijn buren plaste.

De Amerikaanse overheid misbruikt mensen met behulp van georganiseerde manipulatieve technieken en houd daar een administratie van bij.
Iemand zet dat in de krant. Hij laat daardoor aan ons en de wereld zien in welk toneelspel wij in onze zogenaamde democratie door onze zogenaamde vrije pers tot ons vermaak, en weinig lering, worden betrokken. En dat dit veel slachtoffers maakt en zeker levens kost.

En dan wordt in diezelfde vrije pers beweerd dat de andere moet worden vermoord, gearresteerd, vervolgd. Omdat hij ook nog een aanklacht heeft lopen van een teleurgesteld one-nightstand vriendinnetje dat met terugwerkende kracht beweert dat ze toch liever niet was blijven slapen. Zonder enig commentaar volgens wiens moraal dit zou zijn goedgekeurd. Zonder een spoor van ontstemming.

Van de politiek hoef je nooit iets te verwachten. Je denkt toch niet dat het Nijlpaard van Rotterdam aan Obama gaat vragen of Obama een prijs op zijn eigen hoofd wil zetten. Dus komt het er weer bij u op aan om al uw logische vermogens aan te wenden.

@Simen Vrederat

This entry was posted in Volkskrant and tagged . Bookmark the permalink.

3 Responses to Recht is niet krom.

 1. Blutch1 says:

  Avatar van Blutch1
  Je haalt me de woorden van het toetsenbord.

 2. paco painter says:

  Avatar van paco painter
  Nijlpaarden vertrouw ik sowieso niet

 3. thveenlaag says:

  Avatar van thveenlaag
  Ben benieuwd of de wikileakers zo snugger zouden zijn om in een volgende WO voor de vijand verborgen te houden dat we hun gecodeerde berichten kunnen lezen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *