Category Archives: Het Politieke bedrijf

Het ongedefinieerde nee

Er werd mij bij een referendum gevraagd of ik voor of tegen een associatieverdrag met de Oekraïne was.
Er werd mij vooral uit VVD-kringen verteld dat dat verdrag bedoeld was om de Oekraieners de gelegenheid te geven op een beter leven, dankzij het profijt dat zij zouden hebben uit het grotere gemak van handelsbetrekkingen.
Ik wist dat het een leugen was, en krijg daarin nu gelijk wanneer ik Rutte en Koenders hoor vertellen, dat wanneer we dat verdrag torpederen, onstabiliteit in de regio wordt veroorzaakt. Vanwege de dreiging uit het Oosten.
Ik ben tegen dat verdrag omdat het een wapen is in de koude oorlogshitserij. En net als CETA en TTIP is gericht op de versteviging van macht van multinationals in een nieuw wingewest. De moderne vorm van
kolonialisering.
De Oekraiense bevolking is beter af in een zelfstandige positie. Dat de Russen daar aan de touwtjes trekken is een leugen. Dat er een aantal wonen is een feit. De potentiele burgeroorlog intern regelen is voor hen de beste stap, zonder inmenging van buiten. Het land heeft potentie, die ze alleen maar ondermijnd zullen zien wanneer ze in de klauwen vallen van de Exxon en Monsanto.

Hoe gaat er recht worden gedaan aan mijn nee ??????????

Drie toevoegingen aan dat verdrag: Geen lid van de EU, Geen extra geld, Geen militaire ondersteuning, dat is daartoe onvoldoende.
Geen vestiging van buitenlandse multinationals, of buitenlandse investeringen. Vrije handel zoals dat eigenlijk natuurlijk al bestaat. Behalve met het Westen ook met China en het Oosten.
Geen financiele ondersteuning van initiatieven ter stimulering van de onderdrukking van minderheden of ophitsing in een koude oorlogsfeer.

Zo’n vierde toevoeging zou natuurlijk het hele doel van het verdrag ondergraven.
Helemaal niet ratificeren dus maar, zou ik zo zeggen.

Er zijn behalve Russen ook nog steeds bijen en andere insecten in de korenvelden van de Oekraïne.
Laten we dat zo houden.

Begrepen !

Onze manier van leven

Het overwegende geluid na het optrekken van de kruitdampen in Brussel. Wat deze terroristen doen is een aanval op onze manier van leven. Dat laten we niet toe want wij zijn met meer.

Niet naar jezelf kunnen kijken is een onvermogen in de menselijke soort die nog het meest naar boven komt wanneer in koor gezongen wordt. Wat is onze manier van leven precies ?

Het antwoord op de kritische vraag van onder andere Peter Vandermeersch, hoofd factchecking NRC kan daar wel enig licht op werpen. Hoe kan het dat de overheid en de geheime dienst en de politie dit allemaal met zoveel gemak laten gebeuren, vraagt hij zich af.

Wel beste Peter, onze manier van leven houdt in dat we een taboe hebben gelegd op het bestaan van een publieke sector. Dat het woord belasting, een voorname bron van inkomsten voor zo’n publieke sector wordt gekwalificeerd als linkse kerkenpraat. Dat we alleen nog energie steken in de markt en de groei en het instandhouden van het fictieve schaarstemodel. En dat we onze heren politici alleen nog beoordelen op hun prestaties daaromtrent. Dat we geen geld beschikbaar hebben voor een manier van laten leven.

Dat is onze manier van leven.

 

 

Begrepen !

Solastalgie

Het is mij van de week ineens duidelijk geworden waarom de koningin van Engeland in functie blijft tot haar hondervijftigste levensjaar. Men wil voorkomen dat Prins Charles haar op zal volgen omdat deze in het bezit blijkt van een werkend brein. We roepen altijd hard om leiderschap. Maar een leider die de vinger in onze eigen wonden steekt, dat is nu ook weer niet de bedoeling.
Nu de kruitdampen van de laatste slag bij Parijs weer wat zijn opgetrokken wordt het strijdtoneel vanaf Maandag 30 november opnieuw ingericht voor nog belangrijker gevechten. Al vast handig dat de Staat van Beleg nog geldt in Frankrijk zodat diegenen die van plan zijn om hun mening in het openbaar te uiten al bij voorbaat buiten beeld kunnen worden gehouden. Ik zou wensen dat prins Charles zich naar Parijs begaf om op straat voorop te demonstreren in plaats van een toespraak binnen zoals blijkt te zijn gepland.
Die zullen ze toch niet zo een twee drie als terrorist samen met Abdelhamid Ben Nogwat is dezelfde cel opsluiten. Hij is nota bene ook nog Charlie.

Mijn taak als Vrederat is al een tijdje aan slijtage onderhevig. Sinds enige tijd al heb ik het gevoel dat de mensen om mij heen echt wakker zijn geworden. Het bewustzijn van ieder voor welke karretjes je als consument-soldaat laat spannen en welke fabeltjes van welvaart en geluk telkens een heel andere soort worst blijkt te zijn dan je denkt dat je wordt voorgehouden is enorm gegroeid.
Tegelijk wordt daarbij ook de onmacht meer zichtbaar en de krapte van de ruimte om uit de pas te lopen. Dan sta je tenslotte op de grens van het advies de wapens op te nemen. Maar een Vrederat wordt nooit een Oorlogsrat. Dan is er nog slechts de keus “slachtoffer” te zijn of “overtuigd verrader”.

De komende klimaattop wordt naar ik vrees een festival van “intenties”. Let op mijn woorden: Ieder land gaat een pad uitzetten met een doel. Maar er zal nergens iets wettelijk worden vastgelegd of afgedwongen. Er zal geconstateerd worden dat het bewustzijn groot is en dat het daarom aan het vrije spel der maatschappelijke krachten kan worden overgelaten. Vrij betekent daarbij: geen macht schenken aan verraders. Als je dat wil mag je best de kachel lager zetten, maar alleen armoede of overmacht kan je daar als consument toe dwingen.

De strijder waarop mijn hoop gevestigd is heet Polly Higgins . Zij is betrokken en voortrekker om ecocide onder te brengen als onderdeel in de verklaring van de universele rechten van de mens. Net als genocide moet de “ecocide” opgenomen worden als algemene misdaad tegen de mensheid. Dat schept een wettelijk kader uitgaand boven locale wetgeving en maakt het mogelijk de mijnbouwbedrijven, grondstoffendelvers, stropers en andere terroristen die ecostructuren vernietigen en vergiftigen aan te pakken zonder dat allerlei particuliere gefragmenteerde rechtzaakjes moeten worden gevoerd, meestal door verpauperde slachtoffers zonder middelen. Die op zijn best verplaatsing van werkterrein afdwingen. Maar vaker rondtrekkende groepen “gelukszoekers” op de been brengen.

Dit voorstel is eerder ingebracht bij de Verenigde Naties en werd eigenlijk al door alle betrokkenen gesteund. Maar bij de vergadering waar het moest worden vastgelegd bleek het ineens van de agenda verdwenen. Op indicatie van een vijftal landen. Japan, Polen, USA, Rusland en ????
Nederland. Als altijd voorop in de strijd voor de verkeerde vrijheid.

Begrepen !

Het westen draait door

Sinds een tijd voert Europa, als van ouds aan de leiband van Amerika een expansieve koude oorlog tegen de Russen. De westerse propagandapers is veel subtieler, veel geraffineerder dan die van het Oosten.  Een half jaar durend onderzoek wees uit wat ieder logisch mens al op dezelfde dag bedenken kon:
De MH17 werd met een paar honderd onschuldige toeristen aan boord door een commercieel luchtvaartbedrijf moedwillig een oorlogsgebied ingestuurd om een tank kerosine te besparen en moesten dat met de dood bekopen
Dat kan het gezelschap Sauer bij het Westen Draait Door niet weerhouden van aanhoudende terloopse suggesties dat Poetin niet altijd waarheid spreekt. Terloopse suggesties. De beste waarheid is een halve waarheid. Consekwent blijven spreken van annexatie en inval in Oekraine en de Krim terwijl daar nooit sprake van is geweest.

De politiek van Poetin is de reactie of beter nog de verdediging tegen die westerse expansiedrift. Wie wil weten hoe dat in zijn werk ging en gaat adviseer ik de vierdelige documentaire: “Poetin, Rusland en het Westen“.

Die laat alle toenadering- en samenwerkingspogingen van Rusland, waar zelfs een tijdlang werd gedacht dat het lid zou worden van de Navo zien. En hoe dat pogen stelselmatig is gefrustreerd door de Amerikanen. In plaats van op die toenaderingen in te gaan mobiliseren ze de multinationals om te investeren in iedere opstandingsbeweging in de randgebieden van de voormalige USSR. Mobiliseren is wellicht geen juiste term omdat je ook kan zeggen dat die multinationals immers in het westen de werkelijke machtshebbers zijn.
Ook in Rusland zelf moest Poetin zijn land behoeden voor de dreigende annexatie door Exxon(Amerika) door een eigen Russisch bedrijf op te richten voor de exploitatie van olie en gas. Dat we dit allemaal niet zien is omdat we bij oorlogen altijd denken aan wapens die een harder geluid maken dan een krassende vulpen onder dubieuze handelsverdragen.

Onder leiding van het talen- en carrierewonder Timmermans en sinds kort ook de vooral parmantig ogende Koenders gaat Europa nu de Amerikanen steunen met de vergelijkbare strategie. Een “associatieverdrag” met Oekraine. Waar is dat precies voor nodig ? Kunnen wij: Het “vrije” westen dan geen handel drijven wat we willen zonder zo’n verdrag ?
De enige waarde van zo’n verdrag is om een extra wig te drijven tussen de Oekraine en het Oosten.
Het rare is dat Europa deze taak van Amerika overneemt zonder dat die daar daadwerkelijk om hebben gevraagd en daartoe door niemand onder druk gezet zijn.
Of speelt zulk overleg zich ook in Europa meer af in de burelen van de banken en oliemaatschappijen dan wij vermoeden ?
Een associatieverdrag met Oekraine is niet omwille van het welzijn van de Oekraïners, niet om het welzijn van Europa, dat er nog niet eens in geslaagd is om enig gemeenschappelijk beleid te maken over bijvoorbeeld vluchtelingen, laat staan vergroening van energievoorziening of twintig andere noodzakelijkheden.

Voor de ontspanning tussendoor even een raadseltje: Hoe lang denkt u dat de zoon van Joe Biden na moest denken om te beslissen of hij zich aan zou melden als vrijwilliger voor de strijd in Irak of directeur zou worden van een oliebedrijf in de Oekraine ?

Wie voor Europa is doet mee aan het referendum tegen dit “associatieverdrag”. Laat de pers je niet wijsmaken dat tegenstemmen anti-europa is met het excuus dat er een populistisch en dus anti-europees geurtje hangt rondom de initiatiefnemers. Wie voor een vredelievend Europa is dat zich focust op zijn eigen zaken, stemt tegen dit oorlogsverdrag. Wie geeft om de Oekraïensche souvereiniteit en om het welzijn van zijn hele en niet zijn halve bevolking, stemt tegen dit verdrag.

Wie niet onterecht denkt: De uitslag wordt toch gebruikt door politici om hun kont mee af te vegen, vergooit de enige macht der machtelozen.  De macht van hun getal.

Begrepen !

De banenmachine

Verslag van mijn ingezonden discussiepunten naar de PvdA-commisie “werkgelegenheid”.  Ik heb de laatste alinea weggehaald. Die luidde:

Wanneer u deze punten in de prullenbak doet, het kan natuurlijk zijn dat u deze bijeenkomst vooral bezoekt om uw kansen op een parlementaire of anderssoortige carriere in te schatten of te bevorderen,  wees dan vooral bezorgd door het feit dat mij dat niet verbazen zal.  We weten al heel lang dat het vertrouwen van de kiezer in politiek voor zo’n carriere niet het optimale ingredient is. Een grote prullenbak is daartoe onmiskenbaar beter.
Ik schrijf het u alleen omdat ik nooit later van u ooit ergens in het openbaar wil horen dat u het niet geweten hebt.

 

Werkgelegenheidsbeleid is zinloos en de grootste factor voor verlies van vertrouwen in politici (in het bijzonder van de Pvda) wanneer de uitgangspunten worden aangenomen waarvan iedereen kan zien dat ze al heel lang niet meer kloppen.
Het fictieve schaarstemodel leidt niet tot werkgelegenheid. Noch tot participatie.

Grofgezegd is er weinig ruimte om nog meer te consumeren, eerder een drang aan de vergiftigde voedselketen  te ontsnappen en een groeiend inzicht omtrent de meerwaarde van een Iphone 6, 7 of 8 terwijl er niemand is om mee te bellen.
De banen die er door ontstaan zijn er op gericht de productie minder arbeidsintensief te maken, zodat het begrip banenmachine een doorzichtige illusie is.

De ondergang van onderwijs is een rechtstreeks gevolg van het idee dat het op het fictieve schaarstemodel zou moeten aansluiten. Het enige werk wat het langste overblijft is immers dom werk, zodat dat onderwijs zich in alle bochten moet wringen om aan te tonen welk een kwaliteit ze biedt om mensen dom te maken.

Wetenschappelijk onderzoek aansturen op innovatie die participatie bevorderd in plaats van in dienst van lobbyisten van de industrie illusies over betaalde banen op te houden. Het waterige plannetje van Bussemakers moet wel meer meer gaan voorstellen dan het beste idee van nederland als een kadootje voor koningsdag.
De kiezer is geen koning.

 

 

Begrepen !

Stemming

Hoe sneller de aarde opwarmt hoe kouder het wordt om ons heen. Maar toch moet er gestemd worden. Anders verstomt tenslotte ook nog de muziek.

Gelukkig zijn er altijd onverbeterlijke optimisten als Sander Miervet die

Klik op het plaatje voor de juiste stemming

ons in de stemming brengen om toch mee te blijven blazen.

Begrepen !

Boer Koekoek maakt rentree

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Nu Sander Miervet het zo druk heeft met zijn Poolse analyses moet ik voor hem maar even de honneurs waarnemen op het punt van de nieuwste politieke ontwikkelingen. Ik doe dat met plezier nu zij weer zo de lachlust wekken zoals op dit moment. Of ik de jongens van Koefnoen ook zo kan inspireren als Sander dat een tijd geleden deed waag ik te betwijfelen maar het zijn toch ook vooral de mensen zelf die onze aandacht zo broodnodig hebben

Even een korte samenvatting. Jack de Vries die nu weer in een gangbang met het echtpaar Bleker verwikkeld is schreef voor Henk de tekst voor diens petconferentie. Omdat hij zich had ingeschreven voor de Xfactory-verkiezing van de christenhonden. Ik gebruik deze weinig originele benaming niet omwille van de originaliteit maar omdat ik weet dat ik daarmee juist bij velen van hen refereert aan hun liefste wens. Om weer die oude vertrouwde partij van vroeger te worden.

De eerste ronde was net zo hilarisch als bij de echte XFactor. Moniek Keizer en Madeleine Toorenburg uitgezonderd heb ik in mijn leven zelden zo’n zootje ongeregeld bij elkaar gezien.

Van enig debat was er geen enkele sprake. Want alle CDA-ers zijn het van nature met elkaar eens. Als het niet vrijwillig is dan is het onder dwang. Daar heeft de teloorgang van de apparatsjiks Donner en voormalig stormleider Max  niet echt veel aan veranderd. Zo bleek bijvoorbeeld dat geen van de deelnemers meer iets af wist van wie er goed of fout was geweest tijdens de afgelopen twee jaren van de staatsgreep. Sterker nog werd het bestaan ervan gewoonweg doodgezwegen.

Doodzwijgen is een mooie uitdrukking. Hoewel in het profiel niet vermeld is dat de eigenschap waaraan de nieuwe fractieleider moet voldoen. Buma lijkt daarom de beste kandidaat. Twee jaar lang hoorde je niks van hem maar na bevrijdingsdag nam hij flexibel en onmerkbaar direct de stereotype positie in. Nu was alles toch zo goed gegaan maar was het weer de coalitiegenoot Wilders die de zaak bedorven had. Mede dankzij de blunder van naaste concurrente Spies die verklaarde dat ze altijd in haar hart al tegen de wet was geweest waarvoor ze als Minister zelf verantwoordelijk is. Ze dacht waarschijnlijk, Gerd Leers is er ook mee weggekomen toen hij zijn protestbrief aan zichzelf in zijn nieuwe functie ook weer zelf in de prullenbak deed. Daarbij komt nog dat zij je altijd aankijkt met een valse glimlach, alsof ze tegelijk loert  naar een mogelijkheid om je zakken te rollen. Hetgeen iedere vorm van vertrouwen volkomen onmogelijk maakt.

Ik moet ineens heel erg denken aan de vraag die men Piet Grijs ooit stelde wat hij toch bedoelde met een “roomse gluipkop”. Ik hoef dat niet te verzwijgen. Mijn kansen op de P.C.Hooftprijs zijn toch niet zo groot. En politieke incorrectheid is tenslotte  haar zelfgeannexeerd gedachtegoed.

Stralend middelpunt Henk Helder is kansloos natuurlijk. Ook hij schoot zichzelf in de voet. Er was geen Ecologische crisis merkte hij op. Waarmee hij aangaf zelf zijn eigen beleid nooit te hebben waargenomen. Je vraagt je af wanneer het zover komt dat er net als bij zijn grote voorganger Boer Koekoek dode of ondervoede ponnies op zijn land worden aangetroffen.

Henk is natuurlijk wel de meest geschikte kandidaat wanneer de partij straks op één zetel eindigt.

Droom maar lekker verder Simen.

 

Begrepen !