Category Archives: Hey jij daar !!

Kajsa in het land der blinden

Er wordt momenteel een nieuw begrip opgeklopt in de media dat wordt betiteld met de term “nepnieuws”. Een wonderlijk verschijnsel wat als volgt moet worden verklaard. Wanneer je vroeger als kind werd beschuldigd van bijvoorbeeld klikken, dan reageerde je daar op met: “ja maar dat doen de anderen ook” Je pleit jezelf vrij door een ander te beschuldigen.

Al sinds een jaar of dertig, schat ik zo in, wordt er in de nederlandse media gelogen. Een gevestigde cultuur die ons als lezers c.q. kijkers tot doorgewinterde getrainde uit machteloosheid zwijgende meerderheid heeft gemaakt.Tachtig procent van wat ons wordt aangeboden is tendensieuze nonsens, bedoeld om ons te beïnvloeden tot gehoorzaam consumentisme. En tegenwoordig ook om ons op te hitsen tot een koude oorlogssfeer als in de tijden van Joseph McCarthy

Wat dacht u bijvoorbeeld van het nieuws dat ons werd gepresenteerd door Hans de Boer van het VNO.” Er zullen in het komende jaar een miljoen vacatures ontstaan”. Deze man gelooft toch niet dat er in Nederland één onnozelaar ouder dan elf jaar bestaat die niet begrijpt dat hij een schaamteloze leugenaar is.

Leugens kunnen vaak gemakkelijker worden herkend door na te denken over welk belang er voor de verspreider aan zo’n leugen vastzit. Zijn terloopse veronderstelling dat je je wel zou moeten afvragen waarom er dan nog werkeloosheidsuitkeringen bestaan brengt je onmiddellijk op het juiste spoor.Dat hij ook in het bestuur zit van het Koninklijke Geleidehonden Fonds karakteriseert dit mannetje denk ik heel goed.Altijd op zoek naar blinden die hij naar de door hem gewenste plek kan leiden.

En dan nu ineens is er een dom blondje die door de VOC naar voren wordt geschoven om ons het zogenaamd nieuwe verschijnsel van “Nepnieuws” toe te lichten. Als wij nu maar gaan geloven dat de Russen en de Islamieten altijd liegen en ons willen beïnvloeden, dan gaan we misschien weer meer geloven in onze eigen leugens. Indachtig mijn theorie over hoe je leugens snel herkent: Haar team wil graag dat zij campagne voert om Nederland op te schepen met de “sleepwet”. Zodat de geleidehonden beter kunnen worden getraind om ons te leiden.

En zo wordt Kajsa Ollengren zelf  “koningin van het nepnieuws”. Niet als bestrijder maar als verspreider.

Hoop

Hoop

Ik hoop voor alle Syriers
en Palestijnen,
en Russen in de Oekraïne,
en verkopers van de straatkrant,
en inwoners van Baltimore,
libanezen, libiers, tunesiers en koerden,
alle kinderen jonger dan een jaar of veertien,
en ieder die gevangen zit in de schreeuw
van kansels of van minaretten,
en ook een beetje, maar ietsje minder,
voor kennissen, vrienden en familie,
dat het niet,
zoals voor mij,

vandaag een dag zal zijn als alle anderen.

Ik hoop dat niet die dag zal komen,
waarop ik niet meer hoef te denken,
dat ik er veel gemist zal hebben.

Er zijn geen goede en slechte mensen.
Alles is afdruk van moment.
Ik hoop dat we iets beters gaan bedenken,
dan dat gezeur over dat paradijs,
en niemand ooit na morgen hoeft ontwaken,

in een huis vol vreemdelingen.

 

Begrepen !

Lamme helpt de blinden

Mensen hechten aan het leven. Dat is in de evolutie genetisch vastgelegd. In een tijd en leefomgeving vol gevaar en bedreiging. Nu we zelf zoveel macht  hebben gekregen onze omgeving zo te veranderen dat we niet meer onopzettelijk dood gaan, maar veranderen in geplastificeerde met medicijnen opgespoten geestloze planten, verandert dat niks aan het oerinstinct altijd aan het leven te moeten vastklampen.  Ongeacht het feit hoe we dat leven kwalificeren. We leven nu eenmaal in in een zelfbedacht verhaal met bedachte personages als god of andere allegorieën waarmee we onze vage notie genaamd geluk mee verantwoorden. Dat is niet eenvoudig, want de oerdrang ten alle tijde voort te leven maakt ons blind in ons verhaal.

We mogen niet op de stoel van onze lieve heer gaan zitten. Alleen maar even op zijn voetenbankje om pesticiden in het drinkwater te doen en genetisch letale factoren in zaden in te bouwen.

Viktor Lamme helpt de blinden. Door hen uit te leggen hoe waardevol het leven toch is wanneer je tot je honderste levensjaar zomaar in een door god geschonken autootje over gods wonderbare asfaltwegen rijden mag, niet geplaagd door zorgen die het besef van “waar je je eigenlijk bevindt” wel eens met zich meebrengt. In het gezelschap van een waardevolle vriend die aangeeft wanneer je op de rem moet trappen en vrolijk luidkeels meezingt: Huppakee

Wij vlekken uit de oersoep moeten niet zo veeleisend zijn. Het leven is verukkelijk, ook met een te klein hoofd.


Gemaskerde figuren bespotten de dood.
J.Ensor

Wij zijn akkoord

Urging, inviting, encouraging, striving, organizing, aknowledging, engaging, promoting, welcomes, takes note of, affirming the importance of.

all Parties are to undertake and communicate ambitious efforts as defined in Articles 4, 7, 9, 10, 11 and 13 with the view to achieving the purpose of this Agreement as set out in

Article 2.

1. This Agreement, in enhancing the implementation of the Convention, including its objective, aims to strengthen the global response to the threat of climate change, in the context of sustainable development and efforts to eradicate poverty, including by:
(a) Holding the increase in the global average temperature to well below 2 °C above pre-industrial levels and to pursue efforts to limit the temperature increase to 1.5 °C above pre-industrial levels, recognizing that this would significantly reduce the risks and impacts of climate change;
(b) Increasing the ability to adapt to the adverse impacts of climate change and foster climate resilience and low greenhouse gas emissions development, in a manner that does not threaten food production;
(c) Making finance flows consistent with a pathway towards low greenhouse gas emissions and climate-resilient development.
2. This Agreement will be implemented to reflect equity and the principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities, in the light of different national circumstances.

the second half of this century.

Dit is in steekwoorden een indruk van het klimaatakkoord. Ondernemers zijn tevreden want er kan een markt op gang komen in klimaatneutrale producten. Anders geformuleerd: we zullen het zelf weer moeten opknappen als trouwe consumptie-soldaten.

“Heb je nu godverdomme weer geen electrische auto gekocht !!  Doe het wel voor de tweede helft van deze eeuw graag he.”

Tenzij overheden daadwerkelijk uit zichzelf eens iets gaan doen.

Dat het een en ander geen bedreiging mag zijn voor de voedselvoorziening is wel een hele rare intentie als je weet dat die voedselproductie voor minstens vijftig procent verantwoordelijk is voor de CO2 uitstoot.

Misschien kunnen de media een keer in actie komen. Ik denk aan een dagelijks klimaatjournaal. Dat lijkt me iets voor Sophie Hilbrands en een team van wetenschapsjournalisten uit een onverdachte hoek. Zodat we op de hoogte blijven van daadwerkelijke stappen.

Het akkoord zegt ook dat mensen zullen worden opgevoed tot bewustzijn omtrent het probleem. Zo’n journaal houdt ons dan op de hoogte of onze zwakkere broertjes – te weten de politici – op dat punt enige vorderingen maken.

In ieder geval is er nu wel vast en zeker een zonnepanelen-firma die het programma mogelijk wil maken.

De volgende klimaattop vindt, zo is mijn voorstel, plaats in Tarawa, de hoofdstad van Kiribati.

 

 

Begrepen !

Solastalgie

Het is mij van de week ineens duidelijk geworden waarom de koningin van Engeland in functie blijft tot haar hondervijftigste levensjaar. Men wil voorkomen dat Prins Charles haar op zal volgen omdat deze in het bezit blijkt van een werkend brein. We roepen altijd hard om leiderschap. Maar een leider die de vinger in onze eigen wonden steekt, dat is nu ook weer niet de bedoeling.
Nu de kruitdampen van de laatste slag bij Parijs weer wat zijn opgetrokken wordt het strijdtoneel vanaf Maandag 30 november opnieuw ingericht voor nog belangrijker gevechten. Al vast handig dat de Staat van Beleg nog geldt in Frankrijk zodat diegenen die van plan zijn om hun mening in het openbaar te uiten al bij voorbaat buiten beeld kunnen worden gehouden. Ik zou wensen dat prins Charles zich naar Parijs begaf om op straat voorop te demonstreren in plaats van een toespraak binnen zoals blijkt te zijn gepland.
Die zullen ze toch niet zo een twee drie als terrorist samen met Abdelhamid Ben Nogwat is dezelfde cel opsluiten. Hij is nota bene ook nog Charlie.

Mijn taak als Vrederat is al een tijdje aan slijtage onderhevig. Sinds enige tijd al heb ik het gevoel dat de mensen om mij heen echt wakker zijn geworden. Het bewustzijn van ieder voor welke karretjes je als consument-soldaat laat spannen en welke fabeltjes van welvaart en geluk telkens een heel andere soort worst blijkt te zijn dan je denkt dat je wordt voorgehouden is enorm gegroeid.
Tegelijk wordt daarbij ook de onmacht meer zichtbaar en de krapte van de ruimte om uit de pas te lopen. Dan sta je tenslotte op de grens van het advies de wapens op te nemen. Maar een Vrederat wordt nooit een Oorlogsrat. Dan is er nog slechts de keus “slachtoffer” te zijn of “overtuigd verrader”.

De komende klimaattop wordt naar ik vrees een festival van “intenties”. Let op mijn woorden: Ieder land gaat een pad uitzetten met een doel. Maar er zal nergens iets wettelijk worden vastgelegd of afgedwongen. Er zal geconstateerd worden dat het bewustzijn groot is en dat het daarom aan het vrije spel der maatschappelijke krachten kan worden overgelaten. Vrij betekent daarbij: geen macht schenken aan verraders. Als je dat wil mag je best de kachel lager zetten, maar alleen armoede of overmacht kan je daar als consument toe dwingen.

De strijder waarop mijn hoop gevestigd is heet Polly Higgins . Zij is betrokken en voortrekker om ecocide onder te brengen als onderdeel in de verklaring van de universele rechten van de mens. Net als genocide moet de “ecocide” opgenomen worden als algemene misdaad tegen de mensheid. Dat schept een wettelijk kader uitgaand boven locale wetgeving en maakt het mogelijk de mijnbouwbedrijven, grondstoffendelvers, stropers en andere terroristen die ecostructuren vernietigen en vergiftigen aan te pakken zonder dat allerlei particuliere gefragmenteerde rechtzaakjes moeten worden gevoerd, meestal door verpauperde slachtoffers zonder middelen. Die op zijn best verplaatsing van werkterrein afdwingen. Maar vaker rondtrekkende groepen “gelukszoekers” op de been brengen.

Dit voorstel is eerder ingebracht bij de Verenigde Naties en werd eigenlijk al door alle betrokkenen gesteund. Maar bij de vergadering waar het moest worden vastgelegd bleek het ineens van de agenda verdwenen. Op indicatie van een vijftal landen. Japan, Polen, USA, Rusland en ????
Nederland. Als altijd voorop in de strijd voor de verkeerde vrijheid.

Begrepen !

Het westen draait door

Sinds een tijd voert Europa, als van ouds aan de leiband van Amerika een expansieve koude oorlog tegen de Russen. De westerse propagandapers is veel subtieler, veel geraffineerder dan die van het Oosten.  Een half jaar durend onderzoek wees uit wat ieder logisch mens al op dezelfde dag bedenken kon:
De MH17 werd met een paar honderd onschuldige toeristen aan boord door een commercieel luchtvaartbedrijf moedwillig een oorlogsgebied ingestuurd om een tank kerosine te besparen en moesten dat met de dood bekopen
Dat kan het gezelschap Sauer bij het Westen Draait Door niet weerhouden van aanhoudende terloopse suggesties dat Poetin niet altijd waarheid spreekt. Terloopse suggesties. De beste waarheid is een halve waarheid. Consekwent blijven spreken van annexatie en inval in Oekraine en de Krim terwijl daar nooit sprake van is geweest.

De politiek van Poetin is de reactie of beter nog de verdediging tegen die westerse expansiedrift. Wie wil weten hoe dat in zijn werk ging en gaat adviseer ik de vierdelige documentaire: “Poetin, Rusland en het Westen“.

Die laat alle toenadering- en samenwerkingspogingen van Rusland, waar zelfs een tijdlang werd gedacht dat het lid zou worden van de Navo zien. En hoe dat pogen stelselmatig is gefrustreerd door de Amerikanen. In plaats van op die toenaderingen in te gaan mobiliseren ze de multinationals om te investeren in iedere opstandingsbeweging in de randgebieden van de voormalige USSR. Mobiliseren is wellicht geen juiste term omdat je ook kan zeggen dat die multinationals immers in het westen de werkelijke machtshebbers zijn.
Ook in Rusland zelf moest Poetin zijn land behoeden voor de dreigende annexatie door Exxon(Amerika) door een eigen Russisch bedrijf op te richten voor de exploitatie van olie en gas. Dat we dit allemaal niet zien is omdat we bij oorlogen altijd denken aan wapens die een harder geluid maken dan een krassende vulpen onder dubieuze handelsverdragen.

Onder leiding van het talen- en carrierewonder Timmermans en sinds kort ook de vooral parmantig ogende Koenders gaat Europa nu de Amerikanen steunen met de vergelijkbare strategie. Een “associatieverdrag” met Oekraine. Waar is dat precies voor nodig ? Kunnen wij: Het “vrije” westen dan geen handel drijven wat we willen zonder zo’n verdrag ?
De enige waarde van zo’n verdrag is om een extra wig te drijven tussen de Oekraine en het Oosten.
Het rare is dat Europa deze taak van Amerika overneemt zonder dat die daar daadwerkelijk om hebben gevraagd en daartoe door niemand onder druk gezet zijn.
Of speelt zulk overleg zich ook in Europa meer af in de burelen van de banken en oliemaatschappijen dan wij vermoeden ?
Een associatieverdrag met Oekraine is niet omwille van het welzijn van de Oekraïners, niet om het welzijn van Europa, dat er nog niet eens in geslaagd is om enig gemeenschappelijk beleid te maken over bijvoorbeeld vluchtelingen, laat staan vergroening van energievoorziening of twintig andere noodzakelijkheden.

Voor de ontspanning tussendoor even een raadseltje: Hoe lang denkt u dat de zoon van Joe Biden na moest denken om te beslissen of hij zich aan zou melden als vrijwilliger voor de strijd in Irak of directeur zou worden van een oliebedrijf in de Oekraine ?

Wie voor Europa is doet mee aan het referendum tegen dit “associatieverdrag”. Laat de pers je niet wijsmaken dat tegenstemmen anti-europa is met het excuus dat er een populistisch en dus anti-europees geurtje hangt rondom de initiatiefnemers. Wie voor een vredelievend Europa is dat zich focust op zijn eigen zaken, stemt tegen dit oorlogsverdrag. Wie geeft om de Oekraïensche souvereiniteit en om het welzijn van zijn hele en niet zijn halve bevolking, stemt tegen dit verdrag.

Wie niet onterecht denkt: De uitslag wordt toch gebruikt door politici om hun kont mee af te vegen, vergooit de enige macht der machtelozen.  De macht van hun getal.

Begrepen !