web analytics

Wij zijn akkoord

Urging, inviting, encouraging, striving, organizing, aknowledging, engaging, promoting, welcomes, takes note of, affirming the importance of.

all Parties are to undertake and communicate ambitious efforts as defined in Articles 4, 7, 9, 10, 11 and 13 with the view to achieving the purpose of this Agreement as set out in

Article 2.

1. This Agreement, in enhancing the implementation of the Convention, including its objective, aims to strengthen the global response to the threat of climate change, in the context of sustainable development and efforts to eradicate poverty, including by:
(a) Holding the increase in the global average temperature to well below 2 °C above pre-industrial levels and to pursue efforts to limit the temperature increase to 1.5 °C above pre-industrial levels, recognizing that this would significantly reduce the risks and impacts of climate change;
(b) Increasing the ability to adapt to the adverse impacts of climate change and foster climate resilience and low greenhouse gas emissions development, in a manner that does not threaten food production;
(c) Making finance flows consistent with a pathway towards low greenhouse gas emissions and climate-resilient development.
2. This Agreement will be implemented to reflect equity and the principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities, in the light of different national circumstances.

the second half of this century.

Dit is in steekwoorden een indruk van het klimaatakkoord. Ondernemers zijn tevreden want er kan een markt op gang komen in klimaatneutrale producten. Anders geformuleerd: we zullen het zelf weer moeten opknappen als trouwe consumptie-soldaten.

“Heb je nu godverdomme weer geen electrische auto gekocht !!  Doe het wel voor de tweede helft van deze eeuw graag he.”

Tenzij overheden daadwerkelijk uit zichzelf eens iets gaan doen.

Dat het een en ander geen bedreiging mag zijn voor de voedselvoorziening is wel een hele rare intentie als je weet dat die voedselproductie voor minstens vijftig procent verantwoordelijk is voor de CO2 uitstoot.

Misschien kunnen de media een keer in actie komen. Ik denk aan een dagelijks klimaatjournaal. Dat lijkt me iets voor Sophie Hilbrands en een team van wetenschapsjournalisten uit een onverdachte hoek. Zodat we op de hoogte blijven van daadwerkelijke stappen.

Het akkoord zegt ook dat mensen zullen worden opgevoed tot bewustzijn omtrent het probleem. Zo’n journaal houdt ons dan op de hoogte of onze zwakkere broertjes – te weten de politici – op dat punt enige vorderingen maken.

In ieder geval is er nu wel vast en zeker een zonnepanelen-firma die het programma mogelijk wil maken.

De volgende klimaattop vindt, zo is mijn voorstel, plaats in Tarawa, de hoofdstad van Kiribati.

 

 

Begrepen !

Solastalgie

Het is mij van de week ineens duidelijk geworden waarom de koningin van Engeland in functie blijft tot haar hondervijftigste levensjaar. Men wil voorkomen dat Prins Charles haar op zal volgen omdat deze in het bezit blijkt van een werkend brein. We roepen altijd hard om leiderschap. Maar een leider die de vinger in onze eigen wonden steekt, dat is nu ook weer niet de bedoeling.
Nu de kruitdampen van de laatste slag bij Parijs weer wat zijn opgetrokken wordt het strijdtoneel vanaf Maandag 30 november opnieuw ingericht voor nog belangrijker gevechten. Al vast handig dat de Staat van Beleg nog geldt in Frankrijk zodat diegenen die van plan zijn om hun mening in het openbaar te uiten al bij voorbaat buiten beeld kunnen worden gehouden. Ik zou wensen dat prins Charles zich naar Parijs begaf om op straat voorop te demonstreren in plaats van een toespraak binnen zoals blijkt te zijn gepland.
Die zullen ze toch niet zo een twee drie als terrorist samen met Abdelhamid Ben Nogwat is dezelfde cel opsluiten. Hij is nota bene ook nog Charlie.

Mijn taak als Vrederat is al een tijdje aan slijtage onderhevig. Sinds enige tijd al heb ik het gevoel dat de mensen om mij heen echt wakker zijn geworden. Het bewustzijn van ieder voor welke karretjes je als consument-soldaat laat spannen en welke fabeltjes van welvaart en geluk telkens een heel andere soort worst blijkt te zijn dan je denkt dat je wordt voorgehouden is enorm gegroeid.
Tegelijk wordt daarbij ook de onmacht meer zichtbaar en de krapte van de ruimte om uit de pas te lopen. Dan sta je tenslotte op de grens van het advies de wapens op te nemen. Maar een Vrederat wordt nooit een Oorlogsrat. Dan is er nog slechts de keus “slachtoffer” te zijn of “overtuigd verrader”.

De komende klimaattop wordt naar ik vrees een festival van “intenties”. Let op mijn woorden: Ieder land gaat een pad uitzetten met een doel. Maar er zal nergens iets wettelijk worden vastgelegd of afgedwongen. Er zal geconstateerd worden dat het bewustzijn groot is en dat het daarom aan het vrije spel der maatschappelijke krachten kan worden overgelaten. Vrij betekent daarbij: geen macht schenken aan verraders. Als je dat wil mag je best de kachel lager zetten, maar alleen armoede of overmacht kan je daar als consument toe dwingen.

De strijder waarop mijn hoop gevestigd is heet Polly Higgins . Zij is betrokken en voortrekker om ecocide onder te brengen als onderdeel in de verklaring van de universele rechten van de mens. Net als genocide moet de “ecocide” opgenomen worden als algemene misdaad tegen de mensheid. Dat schept een wettelijk kader uitgaand boven locale wetgeving en maakt het mogelijk de mijnbouwbedrijven, grondstoffendelvers, stropers en andere terroristen die ecostructuren vernietigen en vergiftigen aan te pakken zonder dat allerlei particuliere gefragmenteerde rechtzaakjes moeten worden gevoerd, meestal door verpauperde slachtoffers zonder middelen. Die op zijn best verplaatsing van werkterrein afdwingen. Maar vaker rondtrekkende groepen “gelukszoekers” op de been brengen.

Dit voorstel is eerder ingebracht bij de Verenigde Naties en werd eigenlijk al door alle betrokkenen gesteund. Maar bij de vergadering waar het moest worden vastgelegd bleek het ineens van de agenda verdwenen. Op indicatie van een vijftal landen. Japan, Polen, USA, Rusland en ????
Nederland. Als altijd voorop in de strijd voor de verkeerde vrijheid.

Begrepen !

Het westen draait door

Sinds een tijd voert Europa, als van ouds aan de leiband van Amerika een expansieve koude oorlog tegen de Russen. De westerse propagandapers is veel subtieler, veel geraffineerder dan die van het Oosten.  Een half jaar durend onderzoek wees uit wat ieder logisch mens al op dezelfde dag bedenken kon:
De MH17 werd met een paar honderd onschuldige toeristen aan boord door een commercieel luchtvaartbedrijf moedwillig een oorlogsgebied ingestuurd om een tank kerosine te besparen en moesten dat met de dood bekopen
Dat kan het gezelschap Sauer bij het Westen Draait Door niet weerhouden van aanhoudende terloopse suggesties dat Poetin niet altijd waarheid spreekt. Terloopse suggesties. De beste waarheid is een halve waarheid. Consekwent blijven spreken van annexatie en inval in Oekraine en de Krim terwijl daar nooit sprake van is geweest.

De politiek van Poetin is de reactie of beter nog de verdediging tegen die westerse expansiedrift. Wie wil weten hoe dat in zijn werk ging en gaat adviseer ik de vierdelige documentaire: “Poetin, Rusland en het Westen“.

Die laat alle toenadering- en samenwerkingspogingen van Rusland, waar zelfs een tijdlang werd gedacht dat het lid zou worden van de Navo zien. En hoe dat pogen stelselmatig is gefrustreerd door de Amerikanen. In plaats van op die toenaderingen in te gaan mobiliseren ze de multinationals om te investeren in iedere opstandingsbeweging in de randgebieden van de voormalige USSR. Mobiliseren is wellicht geen juiste term omdat je ook kan zeggen dat die multinationals immers in het westen de werkelijke machtshebbers zijn.
Ook in Rusland zelf moest Poetin zijn land behoeden voor de dreigende annexatie door Exxon(Amerika) door een eigen Russisch bedrijf op te richten voor de exploitatie van olie en gas. Dat we dit allemaal niet zien is omdat we bij oorlogen altijd denken aan wapens die een harder geluid maken dan een krassende vulpen onder dubieuze handelsverdragen.

Onder leiding van het talen- en carrierewonder Timmermans en sinds kort ook de vooral parmantig ogende Koenders gaat Europa nu de Amerikanen steunen met de vergelijkbare strategie. Een “associatieverdrag” met Oekraine. Waar is dat precies voor nodig ? Kunnen wij: Het “vrije” westen dan geen handel drijven wat we willen zonder zo’n verdrag ?
De enige waarde van zo’n verdrag is om een extra wig te drijven tussen de Oekraine en het Oosten.
Het rare is dat Europa deze taak van Amerika overneemt zonder dat die daar daadwerkelijk om hebben gevraagd en daartoe door niemand onder druk gezet zijn.
Of speelt zulk overleg zich ook in Europa meer af in de burelen van de banken en oliemaatschappijen dan wij vermoeden ?
Een associatieverdrag met Oekraine is niet omwille van het welzijn van de Oekraïners, niet om het welzijn van Europa, dat er nog niet eens in geslaagd is om enig gemeenschappelijk beleid te maken over bijvoorbeeld vluchtelingen, laat staan vergroening van energievoorziening of twintig andere noodzakelijkheden.

Voor de ontspanning tussendoor even een raadseltje: Hoe lang denkt u dat de zoon van Joe Biden na moest denken om te beslissen of hij zich aan zou melden als vrijwilliger voor de strijd in Irak of directeur zou worden van een oliebedrijf in de Oekraine ?

Wie voor Europa is doet mee aan het referendum tegen dit “associatieverdrag”. Laat de pers je niet wijsmaken dat tegenstemmen anti-europa is met het excuus dat er een populistisch en dus anti-europees geurtje hangt rondom de initiatiefnemers. Wie voor een vredelievend Europa is dat zich focust op zijn eigen zaken, stemt tegen dit oorlogsverdrag. Wie geeft om de Oekraïensche souvereiniteit en om het welzijn van zijn hele en niet zijn halve bevolking, stemt tegen dit verdrag.

Wie niet onterecht denkt: De uitslag wordt toch gebruikt door politici om hun kont mee af te vegen, vergooit de enige macht der machtelozen.  De macht van hun getal.

Begrepen !

Onbevlekt ontvangen.

Onbevlekt ontvangen.

Het is steeds duidelijker in dit land van dwazen,
zintuigen steeds verder reikend buiten de lichaamsgrens,
dat er geen groei bestaat in ons verbazen.
Zeurende pijn, attente angst, maar nooit intens.

Het is dat we gebouwd zijn om te streven.
Bij alles wat we zien zien we het binnen buiten,
wat lijkt op leren blijkt niet meer dan leven.
De mensenklauw, maar ook zijn vlucht zijn niet te stuiten.

Als de baby naar ons grijnst
laten we ons gewillig leiden naar het onverklaard geloof
heel ongeveinsd

Nog uit een tijd dat we niet wisten
dat liefde egoistisch is en onvoorwaardelijk
en dat we – als het er niet was – iets misten.

©Vrederat 11/2015

Begrepen !

Halbe Zoolstra

Zeg ken je Halbe Zoolstra wel. Halbe Zoolstra is een gelukszoeker uit Friesland. Reden waarom hij mijn schoonvader van tweeennegentig die nog zeer goed bij de tijd gebleven is de opmerking ontlokte: Door Halbe Zoolstra schaam je je haast dat je uit Friesland komt.

Een gelukszoeker heeft, en dat geld ook voor Halbe, het idee dat geluk iets is wat je kunt verdelen en dat je een goed mens bent wanneer je probeert je een zo groot mogelijk stuk toe te eigenen. Wanneer dat gaat ten koste van een ander is dat geen probleem. Want ook de ander heeft hetzelfde recht om het van jou af te pakken. Alle middelen zijn geoorloofd. Ook macht vergaren en de baas zijn. Want je kunt het nooit beter treffen, dan wanneer je zelf Hoofd Geluksdistributie bent. Zodat je zelf je eigen bonus kan bepalen en onderzoeken kan laten doen naar het door jou benodigde resultaat.

Nu heeft Halbe Zoolstra de opdracht gekregen: Zoek een oplossing voor het teveel aan gelukszoekers. Het is duidelijk dat zijn oplossing uit de logische twee componenten bestaat waar iedere gelukszoeker mee zou komen: Minder gelukszoekers en de gelukszoekers die we niet tegen kunnen houden zo weinig mogelijk geluk geven. Want we zijn verplicht ons best te doen om alles zelf te behouden. Let op: ik zei minder he, en niet minder,minder,minder.

Het geluk van Halbe staat kortom onder druk. Zijn opleiding is ook wel wat tekort geschoten. Zijn vader noemde hem niet Halbe omdat hij dacht dat hij maar overal de helft van hoefde. Dat zou dan eerder moeten gaan over halve kennis. Want Halbe heeft de wet der communicerende vaten niet geleerd, of hij heeft niet goed opgelet op school.

De wet van de communicerende vaten is een regel uit de Natuurkunde die aangeeft dat in open geluksreservoirs, die voor het geluk onderling onder het geluksniveau zijn verbonden, het gelukspeil altijd even hoog staat. De vaten communiceren met elkaar, dat wil zeggen, ze staan met elkaar in verbinding. Zodra er een verstoring van het gelukspeil optreedt kan er daardoor een uitwisseling van geluk plaatsvinden, zodat het evenwicht wordt hersteld.

Voor vluchtelingen kunnen wij en ook Halbe geen oplossing bedenken.  Vluchtelingen zijn de oplossing. Ze zijn er omdat Halbe en wij het evenwicht hebben verstoord.

Net als vroeger de Hunnen. En in de 4e eeuw de Friezen. Toen ze het kanaal zijn overgestoken en het hele zuiden van het Verenigd Koninkrijk hebben gekolonialiseerd.

Ja maar de Hunnen gebruikten geweld, wordt mij dan tegengeworpen. Ik denk dat er ook in dat opzicht weinig verschil is tussen volksverhuizingen. De menselijke soort komt altijd in vrede. Tot hem iets onthouden word waarvan hij een deel wil. Als er een leger of politiemacht in Hongarije wordt gestationeerd zal geweld zich ook ongetwijfeld nog voor gaan doen.

Ik ben heel nieuwsgierig hoe dat allemaal af gaat lopen, als het poolijs in het huidige tempo door blijft smelten. Ik hoor Halbe al zeggen: “Geen iglos in het Vondelpark. Dat is toch iets wat we niet willen”.