web analytics

Liggend werk

Wat ondernemers gemeenschappelijk hebben met criminelen is hun afkeer van regels. Met een onmiskenbare regelmaat verschijnt er weer een bericht in de pers dat het allemaal erg slecht gaat met het land omdat er teveel regels zijn. Duidelijke voorbeelden hoor je daar nooit bij. Met uitzondering van het ontslagrecht. Mensen moeten gemakkelijker ontslagen kunnen worden. Dat is nog net aanvaardbaar om hardop te zeggen. Voor de andere voorbeelden geld dat waarschijnlijk niet. Zoals gij zult niet stelen, niet begeren wat van uw naaste is en dergelijke. Het vervelende bijeffect van genoemde ontslag bescherming is dat die ondernemer geen ruimte krijgt om de idealen van de Geus tot uitvoering te brengen. Het aannemen van vervangende werknemers die het werk liggend kunnen verrichten. Want het schijnt een belangrijke economische injectie te vormen als alle lammen en blinden van het land zich verenigen, en daardoor ruimte scheppen om de uitkeringen van hun ontslagen en gezonde voorgangers op peil te houden. Werklozen die gezond zijn dragen ook bij tot een verhevigd bestedingspatroon zodat het mes van twee kanten snijdt. En het werk. Dat is best te doen verklaarde de Geus op tv onlangs nog met een voorbeeld: Hij kende een cameraman die verlamd was geraakt vanaf de nek en die nu in een bed in de studio nog best, en zelfs luider dan voorheen "cut, …..cut!!!" kon roepen. Ik maak mij overigens sterk dat er ook wel mentaal geretardeerden in de ziektewet zijn die in aanmerking komen om de minister van sociale zaken op te volgen.

Begrepen !